Happy man # 4rt lloc al V Concurs del Renegade Music & Dance - 2017Temps: 64 - Parets: 4 - Nivell: Intermediate - Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: Rosa Vila i Josep Belmonte
Font: Josep Belmonte

Música del ball:
Derek Ryan - Happy manDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

OUT WITH 1/8 TURN LEFT - IN WITH RIGHT HOOK- OUT WITH 1/4 TURN RIGHT - IN WITH LEFT HOOK
1-Amb un saltet, girem un 1/8 de volta a l'esquerra obrint les cames.
2-Amb un saltet, tanquem les cames a l'hora que apugem la cama dreta per davant de la cama
esquerra.
3-Amb un saltet, girem 1/4 de volta a la dreta a l'hora que obrim les cames abaixant la cama
dreta.
4-Amb un saltet, tanquem les cames a l'hora que apugem la cama esquerra per davant de la
cama dreta.

JUMPS HOOK LEFT TURN
5-Amb la cama esquerra creuada per davant de la cama dreta, farem un saltet sobre el
peu dret girant 1/4 de volta cap a l'esquerra.
6-Amb la cama esquerra creuada per davant de la cama dreta, farem un saltet sobre el
peu dret girant 1/4 de volta cap a l'esquerra.
7-Amb la cama esquerra creuada per davant de la cama dreta farem un saltet sobre el
peu dret girant 1/4 de volta cap a l'esquerra.
8-Abaixem la cama esquerra a l'hora que fem un saltet sobre el peu dret girant 1/4 de volta
cap a l'esquerra.

RIGHT STEP BACK-LEFT BACK SLIDE

9- Pas enrere llarg amb el peu dret
10-Pas enrere amb el peu esquerre lliscant la planta del peu.
11- Pas enrere amb el peu esquerre lliscant la planta del peu.
12- Pas enrere amb el peu esquerre lliscant la planta del peu fins el costat del peu dret.

JUMPS HOOK RIGHT TURN
13-Amb la cama dreta creuada per davant de l'esquerra, farem un saltet girant 1/4 de
volta cap a la dreta.
14-Amb la cama dreta creuada per davant de l'esquerra, farem un saltet girant 1/4 de volta
cap a la dreta.
15-Amb la cama dreta creuada per davant de l'esquerra, farem un saltet girant 1/4 de volta
cap a la dreta.
16-Abaixem la cama dreta a l'hora que fem un saltet girant 1/4 de volta cap a la dreta.

RIGHT KICK-RIGHT HOOK-RIGHT KICK-RIGHT BACK TOE
17-Amb el peu dret farem una puntada cap endavant.
18-Amb el peu dret el creuem per davant de l'esquerre.
19-Amb el peu dret fem una puntada cap endavant.
20-Amb el peu dret marquem la punta cap enrere.

RIGHT 1/2 TURN RIGHT HEEL-RIGHT RECOVER-LEFT KICK-LEFT STOMP UP
21-Sobre les puntes dels dos peus girem 1/2 volta cap a la dreta, a l'hora que marquem el
taló del peu dret davant.
22-Amb el peu dret el tornem al costat del peu esquerre.
23-Amb el peu esquerre farem una puntada cap endavant.
24-Amb el peu esquerre picarem a terra al costat del peu dret.

LEFT KICK-RIGHT HOOK-LEFT KICK-RIGHT HOOK (MOVING TO LEFT)

25-Amb el peu esquerre farem una puntada cap endavant.
26-Abaixarem el peu esquerre a l'hora que apugem la cama dreta creuada per darrere de
l'esquerra.
27-Abaixarem la cama dreta a l'hora que amb el peu esquerre farem una puntada cap
endavant.
28-Abaixarem la cama esquerra a l'hora que apugem la cama dreta creuada per darrere de
l'esquerra.

LEFT KICK-RIGHT KICK-RIGHT STEP-LEFT STOMP UP
29-Abaixarem la cama dreta a l'hora que amb el peu esquerre farem una puntada cap
endavant.
30-Abaixarem la cama esquerra a l'hora que fem una puntada cap endavant amb el peu
dret.
31-Abaixarem la cama dreta a la dreta.
32-Amb el peu esquerre picarem al costat del peu dret.

LEFT STEP-RIGHT SCUFF-1/4 TURN RIGHT HITCH WITH JUMPSX2
33-Amb el peu esquerre farem un pas a l'esquerra.
34-Amb el peu dret llisquem el taló al costat del peu esquerre.
35-Aixecarem el genoll dret girant 1/4 de volta a la dreta i farem un saltet endavant.
36-Mantenint el genoll dret aixecat farem un altre saltet endavant.

RIGHT STEP FORWARD-LEFT STOMP-APPLEJACK RIGHT
37-Abaixem el peu dret fent un pas endavant.
38-Amb el peu esquerre picarem al costat del peu dret.
39-Sobre la punta del peu esquerre i el taló del peu dret, ens desplacem cap a la dreta.
40-Sobre la punta del peu dret i el taló del peu esquerre, ens desplacem cap a la dreta.

RIGHT SWIVET-RECOVER LEFT-LEFT SWIVET WITH 1/4 TURN-DOWN FEET
41-Sobre la punta del peu esquerre, i el taló del peu dret, girem 1/4 a la dreta.
42-Sobre la punta del peu esquerre i el taló del peu dret, girem 1/4 a l'esquerra recuperant la
paret.
43-Sobre la punta del peu dret i el taló del peu esquerre, girem 1/4 a l'esquerra.
44-Abaixem el peu esquerre pla.

OUT-OUT-IN-IN(V)
45-Amb el peu dret farem un pas endavant en diagonal dreta.
46-Amb el peu esquerre farem un pas endavant en diagonal esquerra.
47-Amb la cama dreta farem un pas enrere en diagonal esquerra.
48-Amb la cama esquerra farem un pas enrere en diagonal dreta.

JAZZBOX RIGHT WITH 1/4 TURN AND RIGHT SLAP-LEFT STOMP
49-Amb un saltet, creuarem la cama dreta per davant de l'esquerra, a l'hora que aixequem la
cama esquerra per darrere de la dreta i ens tocarem el taló amb la mà dreta.
50-Abaixarem la cama esquerra a l'hora que estirem la cama dreta.
51-Abaixarem la cama dreta girant 1/4 a dreta.
52-Amb el peu esquerre farem un pas endavant picant a terra al costat del peu dret.

RIGHT STEP FORWARD-LEFT HOOK WITH 1/2 TURN LEFT-LEFT STEP FORWARD-RIGHT AND RIGHT SLAP
53-Amb el peu dret farem un pas endavant.
54-Apujarem la cama esquerra al costat de la cama dreta girant 1/2 volta a l'esquerra.
55-Abaixarem la cama esquerra fent un pas endavant.
56-Apujarem la cama dreta al costat de la cama esquerra i ens tocarem el taló amb la mà
dreta.

RIGHT TOE FORWARD-1/2 LEFT TURN RIGHT HEEL DOWN-LEFT 1/2 TURN ROCKSTEP (SWING)

57-Amb el peu dret posarem la punta davant.
58-Posant el pes sobre el peu dret, girem 1/2 volta cap a l'esquerra abaixant el taló.
59-Aixecarem la cama esquerra i pivotant sobre la cama dreta girem 1/2 volta a l'esquerra.
60-Abaixarem la cama esquerra davant deixant el pes.

LEFT 1/2 TURN ROCKSTEP (SWING)-RIGHT STOMP-LEFT STOMP
61-Aixecarem la cama esquerra a l'hora que tornem el pes sobre el peu dret i girem 1/2 volta
a l'esquerra.
62-Abaixarem el peu esquerre i picarem
63-Amb el peu dret picarem a terra al costat del peu esquerre.
64-Amb el peu esquerre picarem al costat del peu dret.


INTRO

TOES STRUT LEFT TURN FORWARD

1-Amb el peu dret marquem la punta davant.
2-Girem 1/2 volta a l'esquerra a l'hora que abaixem el taló del peu dret.
3-Amb el peu esquerre marquem la punta enrere.
4-Girem 1/2 volta a l'esquerra a l'hora que abaixem el taló del peu esquerre.

RIGHT JAZZBOX LEFT STOMP
5-Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
6-Descreuem el peu esquerre cap a l'esquerra.
7-Pas peu dret a la dreta.
8-Pas peu esquerre al costat del peu dret picant a terra.

TOES STRUT BACK WHITH RIGHT TURN
9-Amb el peu dret, marquem la punta enrere.
10-Girem 1/2 volta a la dreta a l'hora que abaixem el taló del peu dret.
11-Pas endavant amb el peu esquerre marcant la punta.
12-Girem 1/2 volta a la dreta a l'hora que abaixem el taló del peu esquerre.

RIGHT SLOW COASTER STEP-LEFT SCUFF
13-Pas enrere del peu dret.
14-Pas enrere del peu esquerre al costat del peu dret.
15-Pas endavant del peu dret.
16-Pas del peu esquerre endavant fregant la planta del peu.

LEFT STEP-RIGHT LOCK FORWARD-LEFT STEP-RIGHT HOOK
17-Pas amb el peu esquerre endavant.
18-Pas amb el peu dret endavant creuat per darrere del peu esquerre.
19-Pas amb el peu esquerre endavant.
20-Apujem la cama dreta per darrere de cama esquerra.

RIGHT STEP BACK-LEFT LOCK-RIGHT STEP BACK-LEFT STOMP
21-Pas amb el peu dret enrere.
22-Pas amb el peu esquerre enrere creuant per davant del peu dret.
23-Pas amb el peu dret enrere.
24-Pas amb el peu esquerre al costat del peu dret picant a terra.

RIGHT GRAPEVINE-LEFT STOMP UP
25-Pas peu dret a la dreta.
26-Pas peu esquerre a la dreta creuant per darrere del peu dret.
27-Pas peu dret a la dreta
28-Pas peu esquerre al costat del peu dret picant a terra.

LEFT GRAPEVINE-RIGHT STOMP UP
29-Pas amb el peu esquerre a l'esquerra.
30-Pas amb el peu dret a l'esquerra creuant per darrere del peu esquerre.
31-Pas amb el peu esquerre a l'esquerra.
32-Pas amb el peu dret a l'esquerra al costat del peu esquerre picant a terra.


BRIDGE
TOES STRUTS INSIDE-RIGHT-LEFT

1-Amb el peu dret marquem la punta davant girant el cos 1/8 de volta a la dreta.
2-Amb el peu dret abaixem el taló.
3-Amb el peu esquerre marquem la punta davant al costat del peu dret.
4-Amb el peu esquerre abaixem el taló.

RIGHT KICKS(X2)-RIGHT FLICK WITH SLAP & 1/4 LEFT TURN-RIGHT STEP
5-Amb el peu dret farem una puntada de peu cap endavant.
6-Amb el peu dret farem una puntada de peu cap endavant.
7-Girant 1/4 de volta a l'esquerra, apugem la cama dreta al costat de la cama esquerra i ens
tocarem el taló amb la mà dreta.
8-Abaixem el peu dret.

TOES STRUTS INSIDE-LEFT-RIGHT
9-Amb el peu esquerre marquem la punta davant.
10-Amb el peu esquerre abaixem el taló.
11-Amb el peu dret marquem la punta davant al costat del peu esquerre.
12-Amb el peu dret abaixem el taló.

LEFT KICKS(X2)-LEFT FLICK WITH SLAP & 1/4 RIGHT TURN-LEFT STEP
13-Amb el peu esquerre farem una puntada de peu cap endavant.
14-Amb el peu esquerre farem una puntada de peu cap endavant.
15-Girant 1/4 de volta a la dreta, apugem la cama esquerra al costat de la cama dreta i ens
tocarem el taló amb la mà esquerra.
16-Abaixem el peu esquerre.

TOES STRUTS INSIDE-RIGHT-LEFT
17-Amb el peu dret marquem la punta davant girant el cos 1/8 de volta a la dreta.
18-Amb el peu dret abaixem el taló.
19-Amb el peu esquerre marquem la punta davant al costat del peu dret.
20-Amb el peu esquerre abaixem el taló.

RIGHT KICKS(X2)-RIGHT FLICK WITH SLAP & 1/4 LEFT TURN-RIGHT STEP
21-Amb el peu dret farem una puntada de peu cap endavant.
22-Amb el peu dret farem una puntada de peu cap endavant.
23-Girant 1/4 de volta a l'esquerra, apugem la cama dreta al costat de la cama esquerra i ens
tocarem el taló amb la mà dreta.
24-Abaixem el peu dret.

TOES STRUTS INSIDE-LEFT-RIGHT
25-Amb el peu esquerre marquem la punta davant.
26-Amb el peu esquerre abaixem el taló.
27-Amb el peu dret marquem la punta davant al costat del peu esquerre.
28-Amb el peu dret abaixem el taló.

LEFT KICKS(X2)-LEFT FLICK WITH SLAP & 1/8 RIGHT TURN-LEFT STEP
29-Amb el peu esquerre farem una puntada de peu cap endavant.
30-Amb el peu esquerre farem una puntada de peu cap endavant.
31-Girant 1/8 de volta a la dreta, apugem la cama esquerra al costat de la cama dreta i ens
tocarem el taló amb la mà esquerra.
32-Abaixem el peu esquerre.

SEQÜÈNCIA DEL BALL
INTRO-BRIDGE-64-64-BRIDGE-32RESTART-64-64-64-64-32+STOMP RIGHT


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...