Jim's gift

English

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Newcomer
Autor/a: Gabi Ibáñez i Paqui Monroy (GiP) (abril 2018)
Font: Paqui Monroy i Gabi Ibáñez

Música del ball:
Jim Lauderdale - Turn To Stone (Àlbum: Patchwork River 2010)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro al count 12

1-8 TOE STRUT ¼, TOE STRUT ½ , TOE STRUT ¼ , TOE STRUT
1-2 Girem ¼ volta a la dreta marcant punta dreta endevant, baixem el taló dret (3h)
3-4 Girem ½ volta a la dreta marcant punta esquerra enrere, baixem el taló esquerra (9h)
5-6 Girem ¼ volta a la dreta marcant punta dreta a la dreta, baixem el talódret (12h)
7-8 Marquem punta esquerra al costat PD, baixem el taló esquerre

9-16 SCUFF,STEP, STOMP UP, STOMP, STEP, CROSS, HOLD, STEP, CROSS,STEP, STOMP UP
9-10 Scuff PD, Pas PD endevant
11-12 Stomp Up PE al costat PD, Stomp PE al costat PD
&13-14 Pas PD endevant, Creuem PE darrere PD, Pausa
&15&16 Pas PD endevant, Creuem PE darrere PD, Pas PD endevant, Stomp Up PE al costat PD

17-24 TOE STRUT ¼, TOE STRUT ½, TOE STRUT ½, OUT, OUT, IN, CROSS
17-18 Girem ¼ volta a l'esquerra marcant punta PE endevant, baixem el taló esquerre (9h)
19-20 Girem ½ volta a l'esquerra marcant punta dreta enrere, baixem el taó dret (3h)
21-22 Girem ½ volta a l'esquerra marcant punta PE endevant, baixem el taló esquerre (3h)
&23&24 Pas PD a la dreta, Pas PE a l'esquerra, Pas PD enrere, Creuem PE devant PD

25-32 VINE, ROCK STEP, STOMP UP X2
25-26 Pas PD a la dreta, Creuem PE darrere PD
27-28 Pas PD a la dreta, Pas PE al costat del PD
29-30 Rock PD enrere, Recuperem pes al PE
31-32 Stomp Up PD al costat PE, Stomp Up PD al costat PE

TORNEM A COMENÇAR

La cançó requereix 3 tags:
al final de la paret 3 (mirant a les 3h)
al final de la paret 6 (mirant a les 6h)
al final de la paret 8 (mirant a les 12h)

TAG:
1-4 ROCK STEP, STOMP UP X2

1-2 Rock PD enrere, Recuperem pes al PE


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...