Terminologia

Font de la informació:

Passos i figures | Parts d'un full de ball | Ponts, tags, restarts,...

Passos i figures (per ordre alfabètic)

A B C D F G H J K L M P Q R S T V W

ACROSS
SIgnifica "A través". Moviment creuant la línia de ball (LOD).

ANCHOR STEP
Seqüència de 3 passos en 2 counts (es un triple step "in place"), però el primer pas es fa darrere, i els altres 2 in place (=a lloc).

Per exemple:
(1) Pas peu esquerre darrere del dret
(&) Canvia el pes sobre el peu dret "in place".
(2) Canvia el pes al peu esquerre in place.


AKA
Inicials de "Also known as". Significa "també conegut com a".

BALL
Part davantera del peu. Es sol traduir per bola o coixinet del peu.

BACK (BACKWARDS)
Darrere. Anar cap enrere.

En català, diem "anar endarrere", "anar enrere" o "posar la cama darrere".

"Darrera" també existeix, però es refereix a un ordre en relació al temps o al rang (la darrera entrega d'un còmic; ha arribat la darrera de totes, la darrera pàgina del llibre,...). Cal tenir-ho present per escriure un ball de forma correcta.

BASIC STEPS
Conjunt de passos continus, amb desplaçament lateral (a la dreta o a l’esquerra) sense creuar en el 2on pas (Together).

Per exemple:
(1) pas peu dret a la dreta
(2) ajuntar peu esquerre al costat del dret
(3) pas peu dret a la dreta
(4) ajuntar peu esquerre al costat del dret, etc...


BRUSH
Fregar la planta del peu ("ball") contra el terra.

BUMP
Moure les malucs d’un costat a l'altre. Cops laterals de maluc.

En català diem maluc enlloc de caderes. Cal tenir-ho present per escriure de forma correcte un ball.

CENTER (HOME)
Centre (peus al costats, mirant cap endavant). Punt d’equilibri de la massa corporal, localitzat a prop del diafragma.

CW / CCW
Moviment circular en la línia de ball (veure LOD).
CW significa "Clockwise": en el sentit de les busques del rellotge
CCW significa "Counterclockwise": en sentit contrari a les busques del rellotge.

CHA-CHA
Seqüència de 3 passos realitzats en 2 counts (1&2 - Triple Step amb moviment de malucs)
Cap endavant/enrere s’anomena LOCK (els peus queden encreuats)
Cap als costats s’anomena CHASSE (o Chassé).

CHARLESTON
Conjunt de 4 passos en 4 counts.

Per exemple:
(1) Pas davant peu esquerre
(2) Kick davant peu dret
(3) Pas darrere peu dret
(4) Marcar punta (Point) darrere peu esquerre.


Es pot iniciar amb qualsevol cama. En aquest cas, cal substituir els passos descrits (peu esquerre pel dret i viceversa).

CHASSE (CHASSÉ)
Conjunt de 3 passos sincopats (cap a un costat).

CLAP
Significa picar de mans.

CLOSE
Significa tancar. Dur un peu al costat de l’altre, sense canvi de pes.

COASTER STEP
El podeu escoltar pronunciat a la catalana, "Costustep". Tot i que seria més correcte pronunciar-ho "cousterstep".

Seqüència de 3 passos en 2 counts.

Per exemple:
(1)Pas darrere peu esquerre
(&)Pas darrere peu dret, al costat de l’esquerre
(2)Pas endavant peu esquerre.


Si el fem en 3 temps s’anomena SLOW COASTER STEP.

COUNT
Paraula que serveix per comptar el ritme dels moviments dels peus, els beats i els canvis de pes. En català se sol traduir per "Temps".

CROSS
Creuar un peu per davant o per darrere de l'altre.

CROSS SHUFFLE
Triple Step que comença creuant (cap endavant/enrere, en diagonal).

DIG
Fer un TOUCH (apretant fort) amb el taló (no picar) o la punta de un peu. Es fa amb HEEL GRIND

Per exemple:
1. Apretar fort amb el taló (no és un Stomp)
2. Girar ¼ de volta


DRAG
Dur el peu lliure de pes suaument fins al que suporta el pes, amb el genoll flexionat.

FAN
Moviment circular d’un peu.

Per exemple:
HEEL FAN (2 counts): amb els peus al costats, el taló de un peu es mou cap a un costat, i torna a la 1ª posició (peus al costats).
TOE FAN (2 counts): amb els peus al costats, la punta d’un peu es mou cap a un costat, i torna a 1ª posició (peus al costats).


FLEA HOP
Scoot cap a un costat, en direcció al peu lliure de pes.

FLICK
Kick (puntada) cap enrere amb el genoll flexionat i espolsant la punta del peu.

FOOT
Peu

FORWARD
Endavant, anar cap endavant.

GRAPEVINE (VINE)
Seqüència de passos continus desplaçant-nos cap a un costat creuant alternativament un peu per darrere o per davant (4 counts). A Catalunya també se l'anomena "Bàsic".

Per exemple:
Vine o Grapevine (a la dreta)
1. Pas a la dreta amb peu dret
2. Posar el peu esquerre just darrere del peu dret (encara que es sol creuar peu esquerre per darrere del dret)
3. Pas a la dreta amb peu dret (descreuar)
4. Peu esquerre torna al costat al peu dret peus al costats) picant/o no a terra (aquest 4rt count és variable).


Els passos descrits corresponen a un Vine cap a la dreta. Per fer un Vine cap a l’esquerra cal invertir els peus (on digui dret, fer esquerre)

El quart moviment d'un Grapevine/Vine no sempre és el mateix. De fet, molt sovint s’acaba fent un Scuff, Touch, Kick, Slap, Hook, un gir, s'enllaça amb un altre Grapevine, etc. (segons el que indiqui l’autor/a del full de ball).

ROLLING / TURNING GRAPEVINE:
És un Grapevine girant ¼ o ½... volta cap al costat del desplaçament, al count nº3.

HEEL
Taló del peu.

HEEL BOUNCES
Seqüència de 2 moviments en 1 count (&1). Aixequem un taló recolzant-nos en la punta, i tornar a abaixar el taló al terra, sense picar.

HEEL CLICK
Seqüència de 2 moviments en 1 count (&1). Amb els peus al costats, obrir i tancar els talons sincopadament (= Heel Splits sincopats).

HEEL GRIND
Seqüència de 2 moviments en 2 counts. Pas cap endavant marcant un taló, i després girar ¼... de volta fent un pas darrere amb el peu contrari.
Veure: DIG

HEEL SPLITS
Seqüència de 2 moviments en 2 counts. Amb els peus al costats i el pes sobre la bola (ball) del peu:
(1) Separar els talons deixant les puntes juntes.
(2) Tornar a ajuntar els talons.

HEEL STRUT
Seqüència de 2 moviments en 2 counts:
(1) Pas endavant recolzant només el taló.
(2) Abaixar la punta deixant el pes sobre aquest peu.

HEEL TOUCH
Recolzar el taló.

HITCH
Aixequem un peu deixant la cuixa paral·lela al terra (girar una mica el cos, i la punta del peu cap avall).

HOLD
Pausa. És un temps de descans, sense realitzar cap moviment.

HOME
Amb els 2 peus al costats, posició de repòs (tancar).

HOOK
El peu lliure de pes es mou com un pèndol, per davant o per darrere del peu que suporta el pes, sense tocar el terra.

Apujar un peu a l’alçada de la canyella de l’altre peu (ganxo (hook), garfi)

HOOK COMBINATION
Seqüència de 4 passos en 4 counts:
(1) Tocar (Touch) taló davant
(2) Hook per davant de l’altre peu
(3) Tocar taló davant
(4) Peu torna al costat del que suporta el pes

HOOK COMBINATION MODIFIED
Seqüència de 6 passos. Similar al Hook Combination, però amb la diferencia de que:
(1) Tocar (Touch) taló davant
(2) Hook per davant de l’altre peu
(3) Tocar taló davant
(4) No tanquem el peu, sinó que marquem punta al costat.
(5) Amb el mateix peu marquem taló (girant ¼ o ½ volta...).
(6) Tanquem peu al costat del que suporta el pes.

HOP
Saltar a l’aire amb el peu que suporta el pes, i aterrar sobre el mateix peu.

JAZZ BOX (SQUARE)
Seqüència de 4 passos en 4 counts
(1) Creuar peu dret per davant de l’esquerre
(2) Peu esquerre fa un petit pas darrere
(3) Pas peu dret al costat dret dret
(4) Petit pas cap endavant amb peu esquerre.

També podem iniciar aquesta figura amb el peu esquerre; en tal cas substituirem els moviments del peu dret per esquerre, i viceversa.

TURNING JAZZ BOX
És un Jazz Box girant. Es tracta dels mateixos passos incorporant un gir a la dreta o a l’esquerra, segons el cas.

JUMP
Saltar a l’aire amb els 2 peus i caure a terra amb ambdós peus a la vegada (cap endavant o enrere).

JUMPING JACKS (OUT-OUT, IN-IN)
Counts &1, &2. Moviment sincopat d'obrir i tancar. Separar i ajuntar els peus.

TIPUS DE SALTS DIFERENTS
· FLEA HOP: (1 peu) Scoots consecutius de costat (en direcció al peu lliure de pes, amb Slide)
· JUMP: (2 peus) - saltar al lloc (In place)
· HOP: (1 peu) - saltar al lloc (In place)
· SCOOT: (1 peu) - saltar endavant/enrere, o cap als costats (amb Slide).

KICK
Puntada de peu. En català correcte hauríem d'evitar traduir-lo com a "patada", ja que és un barbarisme. Se'n pot dir "puntada", "guitza" o "coça".

Aixequem la cama lliure de pes, flexionada al genoll, estirar la cama sense abaixar el genoll (puntada), mantenint la punta del peu cap avall.

Low Kick si la puntada és baixa. High Kick si la puntada és alta.

Veure FLICK

KICK BALL CHANGE
A Catalunya, aquest pas també se'l coneix popularment com a "Patada-pa-pam".

Seqüència de 3 moviments en 2 counts 1&2 (moviment sincopat):
(1) Puntada peu dret cap endavant
(&) Peu dret torna al costat de l’esquerre (recolzant només la bola (ball) del peu)
(2) Canviar el pes sobre el peu esquerre (al lloc).

Pot iniciar-se indistintament amb el peu dret o l’esquerre.

KICK BALL STEP
Count 2 és un pas endavant.

KICK BALL CROSS
Count 2 és un creuament per davant.

KNEE POP (HEEL STOMPS)
Aixequem un (single) o ambdós (double) talons del terra, fent que es flexioni el/s genoll/s; després tornar el/els taló/ns a terra. Es fa en 1 sol beat de música. Es compte “&1”.

LEFT
Esquerre.
En català, diem "peu esquerre" o "cama esquerra", segons si ens referim a un nom masculí o femení.

LOCK
Encreuament de peus (un per davant i l’altre per darrere). Les cuixes estan encreuades (posició: Locked) i en semi-contacte.

L.O.D.
Abreviatura de Line Of Dance.
Línia imaginària de progressió de ball al voltant de la sala. Per balls amb desplaçament (en cercle).

En sentit contrari a les busques del rellotge: CCW (CCW = counterclockwise).

A favor de les busques del rellotge: CW (CW = clockwise).


MAMBO STEP
Són 3 moviments en 2 counts:
(1) Rock a un costat o davant o darrere.
(&) Recover (tornar pes)
(2) Tancar el primer peu al costat de l’altre

MARTINA'S SWIVEL
Moviment amb desplaçament d’un sol peu.

Per exemple:
Creuar peu esquerre per davant del dret i anar desplaçant-lo cap a la dreta amb: punta, taló, punta... (peu dret no es mou)


Es comença indistintament amb el peu dret o l’esquerre

MILITARY TURN
A Catalunya sempre s'ha conegut com a volta completa en 4 temps:
(1) Pas peu dret cap endavant
(2) Girem ½ de volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)
(3) Pas peu dret cap endavant
(4) Girem ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)

Aquest passos corresponen a una volta cap a l’esquerra. Aquesta mateixa disposició de moviments també es pot fer cap a la dreta, substituint peu esquerre pel dret i viceversa.

Però en realitat, la Military Turn consisteix en girar només un quart de volta en dos temps, com per exemple:
(1) Pas peu dret cap endavant
(2) Girem ¼ de volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)

A més a més, existeix la Pivot Turn, que consisteix en girar mitja volta en dos temps, com per exemple:
(1) Pas peu dret cap endavant
(2) Girem ½ de volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)


MIXER
Tipus de ball amb intercanvi de parelles.

MONTERREY TURN
Seqüència de 4 moviments en 4 counts. Generalment amb ½ volta, a vegades amb ¼ de volta.
(1) Touch punta dreta al costat dret
(2) Girem ½ de volta cap a la dreta sobre el peu esquerre, i peu dret tanca al costat de l'esquerre
(3) Touch punta esquerra al costat de l’esquerre
(4) Peu esquerre tanca al costat del dret.

MONTERREY SPIN
Monterrey amb 1 volta sencera (360º) al count 2.

PADDLE TURN
Gir de 360º sincopat, canviant el pes de cama cada vegada que es fa 1/4 de gir. Segueix l'estructura 1&2&3&4, i en cada temps es realitza 1/4 de volta, com per exemple:
(1) Girem 1/4 de volta cap a l'esquerra recolzant el pes a la cama dreta
(&) Canviem el pes a la cama esquerra
(2) Girem 1/4 de volta cap a l'esquerra recolzant el pes a la cama dreta
(&) Canviem el pes a la cama esquerra
(3) Girem 1/4 de volta cap a l'esquerra recolzant el pes a la cama dreta
(&) Canviem el pes a la cama esquerra
(4) Girem 1/4 de volta cap a l'esquerra recolzant el pes a la cama dreta

PIGEON TOED MOVEMENT (APPLEJACK)
A Catalunya també se'l pot sentir anomenar com a "Feet", fins i tot amb un ball homònim molt ràpid i complicat per qui no domini la tècnica d'aquest moviment.

Seqüència amb desplaçament lateral ajuntant les puntes i mantenint els talons separats. A continuació, ajuntar talons i separar puntes, mantenint sempre el pes alternativament en una punta (TOE) i un taló (HEEL) al mateix temps (de diferent peu)

PIVOT TURN
Consisteix en girar mitja volta en dos temps, com per exemple:
(1) Pas peu dret cap endavant
(2) Girem ½ de volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)

POINT
Marcar la punta d’un peu (davant/darrere, als costats/creuant) amb el genoll estirat. Sense repenjar el pes a la punta del peu en qüestió.

QUICK
Ràpid.

RECOVER
Tornar el pes al peu que el suportava al principi.

RIGHT
Dret/a.

ROCK STEP
Moviment de 2 canvis de pes en sentits oposats, en 2 temps/beats.

Per exemple:
(1) Pas endavant amb una cama creuant-la per davant de l’altra i carregant el pes del cos (mantenir el taló de darrera una mica aixecat de terra)
(2) Tornar el pes a l’altra cama, sense moure’ns de lloc.


Pot efectuar-se indistintament amb el peu dret o l’esquerre.

El Rock Step pot ser cap endavant (forward) o cap enrere (backward). Si és molt creuat (en diagonal) s’anomena “Cross-Rock”. I si és lateral s’anomena “Side-Rock” .

ROCKING CHAIR
En català en diríem balancí. És la figura resultant d’ajuntar un Rock step cap endavant i un altre Rock Step cap enrere (sempre amb la mateixa cama).

RONDE DE JAMBE (RONDÉ)
La cama lliure de pes es dirigeix des d’una posició a una altra, fent un moviment circular des del maluc, amb el genoll estirat en direcció Clockwise (CW) o Countreclockwise (CCW).

Pot ser baix (low) o alt (high). Si el moviment circular del peu no s’origina al maluc, s’anomena SWEEP

RUMBA BOX
Seqüència de 8 moviments en 8 counts.
1-2 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre.
3-4 Pas peu esquerre davant, hold.
5-6 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret.
7-8 Pas peu dret darrere, hold.

Es comença indistintament amb el peu dret o l’esquerre. Si al count 3 realitzem el pas cap enrere, i al count 7 fem el pas cap endavant, s’anomena REVERSE RUMBA BOX.

SAILOR STEP (Sailor Shuffle)
Figura de 3 moviments en 2 counts.

El cos s’inclina en sentit contrari al peu que efectua l’encreuament per darrere. El cap ha de quedar al centre. Hi ha torsió del cos.

Per exemple:
(1) Desplacem peu esquerre per darrere del dret
(&) Pas peu dret cap a la dreta (a un costat)
(2) Pas peu esquerre cap a l’esquerra (a l’altre costat)


Si l’encreuament (1) fos per davant seria un Botafogo (pas usat en Samba).

SCISSOR STEP
Seqüència de 3 passos realitzats en 2 counts (1&2).
(1) Pas lateral cap a un costat
(&) Tancar/ajuntar amb l’altre peu al costat del primer.
(2) Creuar el primer peu per davant del segon.

SCOOT
Realitzar un Slide sobre el peu que suporta el pes, desplaçant-nos cap endavant/darrere o cap als costats. Realitza l’acció juntament amb un Slide. El peu que salta no perd contacte amb el terra, llisca.

SCUFF
Fregar el taló pel terra cap endavant.

SHIMMY
Moviment de balanceig alternatiu de les espatlles cap endavant i cap enrere efectuat ràpidament. És com un tremolor o calfred.

SHYNCOPATED SPLITS (out-out, in-in)
Moviment sincopat d’obrir/tancar, separar/ajuntar els peus (Out-out, In-in):
(&) Pas peu dret una mica a la dreta.
(1) Pas peu esquerre una mica a l’esquerra.
(&) Pas peu dret una mica a l’esquerra, tornant al centre.
(2) Pas peu esquerre una mica a l’esquerra, tornant al centre.

SHUFFLE
Seqüència de 3 passos realitzats en 2 counts (1&2). Moviment sincopat, sense Lock. Similar al Triple Step, però amb passos més llargs i sense malucs.

(1) Pas endavant amb un peu
(&) Avançar l’altre peu fins a trobar el primer
(2) Fer un altre pas endavant amb el primer peu.

El pes canvia de cama a cada pas. Habitualment, s’usa per a desplaçar-se endavant o enrere, encara que pot servir també per desplaçaments laterals. Es comença indistintament amb el peu dret o l’esquerre.

Veure també CROSS SHUFFLE.

SKIP
Canviar diverses vegades el pes del cos d’un peu a l’altre (cap endavant, enrere, o als costats).

SLAP
Tocar amb la mà el taló, la cuixa, etc.

SLIDE
Moviment en qualsevol direcció, desplaçant (lliscant) cap endins el peu que suporta el pes amb la cama estirada. Després, arrossegar l’altre peu, el que no suporta pes, duent-lo al costat del primer, però amb el genoll recte.

SLOW
Lent. Pas o canvi de pes realitzat en 2 beats de música.

SNAP FINGERS
Fer espetegar/petar els dits de les mans.

SPIN
Gir de 360º sobre un sol peu (volta sencera)

INSIDE SPIN
Gir interior (cap al costat contrari del peu que avança).

OUTSIDE SPIN
Gir exterior (cap al mateix costat del peu que avança).

SPLITS
Moviment circular amb els 2 peus a la vegada. SPLITS: Acció de separar.

HEEL SPLITS (2 counts)
Amb els peus al costats i el pes sobre la bola (Ball) del peu, separar els talons mantenint les puntes juntes. Tornar els talons de nou al centre.

TOE SPLITS (2 counts)
Amb els peus al costats i el pes sobre els talons, separar les puntes mantenint els talons al costats. Tornar les puntes de nou al centre.

SPOT (SPOTTING)
Acció d’enfocar la vista en un punt fix, a l’alçada dels ulls, a l’iniciar els girs.

STEP
Pas.

STEPS
És un moviment endavant en 2 temps, col·locant al primer temps el taló i després, en el segon temps, abaixar la planta del peu a la vegada que el peu contrari s’uneix al costat del primer "picant". Pot realitzar-se indistintament amb el peu dret o amb l’esquerre.

STOMP (STOMP DOWN)
Pas amb força i amb canvi de pes (picar a terra). Indistintament amb el peu dret o l’esquerre.

STOMP UP (STAMP)
Realitzar un Stomp sense deixar el pes al final i aixecant-lo de nou.

STRUT
Moviment endavant, col·locant primer el taló (HEEL STRUT) o la punta (TOE STRUT), i
després la planta del peu o el taló a terra. Es realitza en 2 temps. L’Strut es pot fer indistintament amb el peu dret o l’esquerre.

Cap endavant: Heel Struts i Toe Struts. Cap enrere: només Toe Struts.

SWITCH/ES (FAST SLIDES)
Canvis ràpids de pes d’un peu a l’altre, amb el peu que suporta el pes del cos, al mateix temps que el que està lliure va cap endavant/enrere, o a cap els costats. Es realitza en un beat de música (&1)

Per exemple: TOE SWITCHES, HEEL SWITCHES

SWIVEL
Moviment rotatori de malucs fent moure els talons o puntes cap a un costat, mantenint el tors recte. Ens desplacem lateralment sobre un o ambdós peus, traslladant al mateix costat primer els talons, i després les puntes, i així alternativament (o viceversa).

Per exemple:
LEFT SWIVEL: El cos gira cap a l’esquerra (pes al taló esquerre, i a la punta dreta). Pot realitzar-se indistintament cap a l’esquerra o la dreta.
TWIST: sense desplaçament. Ens quedem a lloc.


SWIVET
Gir lleuger del cos cap a un costat, amb el pes repartit en ambdós peus. Sobre el taló d’un d’ells i la punta de l’altre, al mateix temps, i tornant a la posició original (centre).

TEMPO
Velocitat de la música: Slow (lenta), Medium (mitja), Fast (ràpida).
Es mesura en [bpm] = beats per minut

Consell:
Comptar els beats de 15 segons i multiplicar-los per 4. El resultat serà els BPM d’1 minuto.


TOGETHER
Dur un peu al costat de l’altre, amb canvi de pes.

TOE
Punta del peu (Toes = dits dels peus). Veure: FUN, STRUT, SPLITS, SWITCHES...

TOE HEEL CROSS SWIVELS
Moviment amb Swivels. Les espatlles queden rectes al mateix temps que els malucs giren:
(1) Toe Touch amb la punta esquerra al costat a la part interna del peu dret. El peu dret fa un Swivel cap a l’esquerra.
(2) Heel Touch taló esquerre davant del peu dret que fa un Swivel cap a la dreta
(3) Cross Lock peu esquerre per davant del dret, deixant el pes sobre el peu esquerre. El peu dret fa un Swivel a l’esquerra, mirant L.O.D.

TOE STRUT
Seqüència de 2 moviments en 2 counts. El canvi de pes es realitza al 2º count. Pot ser cap endavant/enrere/de costat (creuant).
(1) Toe Touch davant sobre la punta d’un peu
(2) Abaixar el taló avançant i deixant el pes sobre el mateix.

TOE TOUCH
Recolzar la punta del peu.

TOGETHER
Ajuntar. Dur un peu al costat de l’altre, amb canvi de pes.

TORQUE
Rotació de la part superior del cos en sentit contrari al gir que farem. Agafem impuls per una propera volta.

Per exemple:
Quan fem un Grapevine a la dreta i tornem amb volta, al quart temps fem torque, per agafar embranzida i tornar amb un Rolling Grapevine a l’esquerra.


TOUCH (TAP)
El taló o la punta toca el terra, sense canvi de pes.

TRAVELLING (RIGHT & LEFT TRAVELLING TOE-HEEL SWIVELS)
Desplaçament lateral fent, successivament:
(1) Swivel amb el taló esquerre cap a la dreta i Touch punta dreta a prop de l’esquerre.
(2) Swivel amb punta esquerra cap a la dreta i Touch taló dret a prop de l’esquerre.

Repetir les vegades que indiqui el ball.

TRAVELLING PIVOT
Girs progressius de ½ volta en cada pas Cap endavant (TRAVELLING FORWARD) o cap enrere (TRAVELLING BACK). Girem en direcció del peu que s’avança o que retrocedeix.

TRIANGLE
Seqüència de 4 passos en 4 counts, semblant al Jazz Box, però acabant al count 4 amb peus al costat.
(1) Cross peu dret per davant de l’esquerre
(2) Pas darrere peu esquerre
(3) Pas costat dret peu dret
(4) Peu esquerre al costat del dret (aquí pot haver-hi o no canvi de pes).

TRIPLE STEP
Seqüència de 3 passos realitzats en 2 counts, no molt llargs.
(1) Pas endavant amb un peu.
(&) Avançar l’altre peu fins a trobar al primer
(2) Nou pas endavant amb el primer peu.

El FORWARD CROSS TRIPLE és un Triple Step cap endavant, però creuant al count 1, i en diagonal (= cha cha per davant).

TURNING GRAPEVINE
Execució d’un Grapevine o Vine amb gir d'¼ o ½ o... volta cap a un dels costats.

TURN
Gir, volta, rotació amb canvi de direcció i amb un o més canvis de pes. Poden ser estacionaris o progressius.
En català, fem voltes enlloc de donar-les. Cal tenir-ho en compte per tal d'escriure correctament un full de ball.

TWICE
Repetir dues vegades.

TWIST
És un SWIVEL a lloc (in place). Amb el pes en la planta dels peus, traslladar ambdós talons cap a la dreta i cap a l’esquerra i tornar al centre.

TWIST TURN
En posició de Lock (creuant un peu per davant de l’altre), girem “desenrotllant” les cames.
HALF TWIST TURN - ½ volta.
FULL TWIST TURN - 1 volta sencera, acabant de nou en Lock.

Veure SWIVEL

VAUDEVILLE (HEEL JACKS)
Seqüència de 4 moviments en 2 counts:
(&) Desplacem cap a l’esquerra el peu esquerre.
(1) Efectuem un Kick/Touch amb taló dret cap endavant en diagonal.
(&) Pas cap enrere amb el peu dret.
(2) Efectuem un Cross amb el peu esquerre per davant del dret.

WAVE
Seqüència amb desplaçament lateral. És el moviment resultant de girar el cos (ONA) en fer, per exemple, un VINE de 8 counts. S’encreua alternativament per davant o per darrere. Pot començar amb un pas lateral, o bé amb un pas encreuat.PARTS D'UN FULL DE BALL
Font de la informació:


Parts que hauria d'incloure un full de ball

TÍTOL
Nom del ball

COREÒGRAF
Nom de l'autor/a del ball. En cas de tractar-se d'un concurs, cal distingir els noms dels integrants del grup que presenta el ball dels autors materials d'aquest.

És bo indicar la data de creació de ball i altre tipus d'informació que pugui ser d'interès a l'hora de transmetre'l. Per exemple, si es tracta d'un ball de concurs, és recomanable indicar la posició dins la classificació oficial, el nom del grup i si es va fer servir alguna variació per tal de ballar la coreografia i que quedés més lluïda.

DADES DE CONTACTE
Per tal que qui ho necessiti pugui resoldre dubtes, és necessari incloure una web o un e-mail de contacte del coreògraf. Sempre és millor això que un número de telèfon.

INFORMACIÓ TÈCNICA DEL BALL
· Tipus de ball: Line Dance, Contra Dance, Partner, Mixer, Circle, Couple,...
· Nivell: principiant, mig, avançat,...
· Parets (Walls): d'una a quatre. Generalment, solen ser de 2 o de 4. I, encara que sembli impossible, hi ha un ball que té 3 parets. El van crear els Thunders i duu per nom "Three walls". Gràcies a la combinació de ponts el ball només té 3 parets.
· Temps (Counts): 16, 32, 48, 64,... generalment, múltiples de 8 temps. Perquè un ball estigui ben quadrat correctament amb la música és necessari que, com a mínim, tingui un número parell de temps.
· Música suggerida: nom del cantant o grup, títol de la cançó, disc on es va editar la cançó i número de BPM del tema. Sempre és bo incloure una cançó d'aprenentatge (més lenta) i una o diverses cançons estàndard.

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
· Encapçalament (Headings). És recomanable escriure'ls en anglès, en lletres majúscules i en negreta. Solen englobar 8 counts, tot i que no és obligatori.
· Descripció dels passos. Cal descriure correctament cada un dels temps (counts) del ball. Cal saber distingir els counts normals (1, 2, 3,...) dels sincopats (&).
· Cal indicar també els Ponts (Bridge), Tags o Restarts del ball, en cas que la música escollida els faci necessaris.
· En casos de balls seqüencials (Phrased), cal repetir la descripció per cadascuna de les parts.


PONTS, BRIDGES, RESTARTS, TAGS,...
Font de la informació:


BRIDGE
En català en diem Pont. I és que realment es tracta d'un pont musical. Serveix per enllaçar estrofes.

El que marca si un ball ha de tenir o no un pont és la música escollida. Com detectar-ho? Cal escoltar molt detingudament la cançó.

Un ball quadrat ha de començar coincidint amb el principi d'una estrofa o paràgraf musical, i acabar quan aquesta acabi (també se'n poden enllaçar dues o més, però la coreografia ha d'acabar amb l'estrofa). I cal tornar a començar el ball a l'inici de l'estrofa o paràgraf següent. Les estrofes de música country solen durar 32 temps. En tot cas, solen ser múltiples de 8 temps.

Quan entre dues estrofes o paràgrafs hi ha temps musicals entremig (de 2, 4, 6, 8... temps), sol ser necessari incloure un pont que duri tants counts com temps hi ha entre els dos paràgrafs musicals.

Per exemple:
El ball VERTICAL EXPRESSIONS té 2 bridges de 8 counts al final de les parets 2 i 7. Si escolteu la cançó, veureu com s'afegeixen precisament quan entre el final d'una estrofa i el principi de l'altre hi ha 8 temps musicals "buits".

És per això que sentim els nostres professors de ball entonar allò de "la música ho diu"... I, piloteig a banda, tenen raó! :-)


TAG
En català ho podríem traduir com afegitó.

Un tag és com un Bridge, però que es repeteix diverses vegades durant el ball. Normalment és curt: de 2, 4 o 8 counts.

Per exemple:
El ball HOLD ME TIGHT, cada vegada que estem a la paret inicial (12:00) cal fer 4 counts extres. Té Tag cada vegada que comencem a la paret inicial.


PHRASED
En català en diem ball seqüencial, ja que enlloc de repetir-se un conjunt de passos tota l'estona, cal combinar diferents seqüències o grups de passos segons indiqui el coreògraf. És talment com si en un mateix ball, en balléssim 2 o més.

Un ball seqûencial pot tenir de 2 a tantes seqüències com es vulgui. Cada grup de passos es sol identificar amb una lletra en majúscula. La primera part és la A i, alfabèticament, cada part té la seva (B, C, D,...).

Per exemple, el ball FOOLISH HEART té 3 parts diferents (A, B, C).


BREAK
Significa "trencar". És a dir, fer un Break és fer uns passos concrets en un moment determinat del ball.

Per exemple, el ball HOLD ME TIGHT, hi ha 8 temps extra al final de la vuitena (8) paret (després de la 4a vegada que fem el tag). Aquests 8 beats extres són el Break.


RESTART
Significa tornar a començar. El ball comença de nou després d’una paret amb menys counts.

Per exemple, el CHIRPY CHARLESTON té les parets 2 i 8 més curtes que la resta.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...