Petit gran paísTemps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Rosa Vila i Josep Belmonte
Font: Josep Belmonte

Música del ball:
Aida Sstrings - Aquesta nitDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

OUT- OUT, IN-IN (V)
1-Pas peu dret en diagonal endavant a la dreta.
2-Pas peu esquere en diagonal endavant a l’esquerre.
3-Pas peu dret en diagonal enrere a l’esquerra.
4-Pas peu esquerre en diagonal enrere a la dreta.

JAZZBOX
5-Pas peu dret creuat per davant del peu esquerre.
6-Pas peu esquerre enrere.
7-Pas peu dret, al costat del peu esquerre.
8-Pas peu esquerre picant al costat del peu dret.

RIGHT GRAPEVINE
9-Pas peu dret a la dreta.
10-Pas peu esquerre a la dreta creuat per darrere del peu dret.
11-Pas peu dret a la dreta.
12-Pas peu esquerre a la dreta, marcant la punta al costat del peu dret.

LEFT ROLLING VINE-RIGHT STOMP
13-Pas peu esquerre a l’esquerre girant ¼ de volta a l’esquerra.
14-Pas peu dret davant, girant ½ volta a l’esquerra.
15-Pas peu esquerre enrere girant ¼ de volta a l’esquerra.
16-Pas peu dret a l’esquerra, picant a terra, al costat del peu esquerre.

RIGHT TOUCH HEEL-RIGHT TOUCH TOE- TWO RIGHT KICKS
17-Pas peu dret marquem el taló davant.
18-Pas peu dret marquem la punta enrere.
19-Pas peu dret fent una puntada de peu davant.
20-Pas peu dret fent una puntada de peu davant.

RIGHT SLOW COASTER STEP-HOLD
21-Pas peu dret enrere.
22-Pas peu esquerre enrere, al costat del peu dret.
23-Pas peu dret davant.
24-Pausa.

LEFT STEP RIGHT TURN-RIGHT HOOK
25-Pas peu esquerre davant.
26-Girem ½ volta a la dreta.
27-Pas peu esquerre davant.
28-Girem ½ volta a la dreta, pujant la cama dreta a l’alçada del genoll esquerre.

RIGHT STEP-LEFT LOCK-RIGHT STEP-LEFT STOMP
29-Pas peu dret davant.
30-Pas peu esquerre endavant creuant per darrere del peu dret.
31-Pas peu dret endavant.
32-Pas peu esquerre al costat del peu dret, picant a terra.

RIGHT MONTERREY TURN
33-Pas peu dret obrin a la dreta i marcan la punta.
34-Girem ½ volta a la dreta a l’hora que tornem el peu dret al costat del peu esquerre.
35-Pas peu esquerre obrin a l’esquerra i marcan la punta.
36-Pas peu esquerre al costat del peu dret.

RIGHT LATERAL STEP-LEFT BACK STEP-RIGHT CROSS STEP-HOLD
37-Pas peu dret a la dreta.
38-Pas peu esquerre enrere.
39-Pas peu dret creuat per davant del peu esquerre.
40-Pausa.

LEFT LATERAL STEP-RIGHT BACK STEP-LEFT CROSS STEP-HOLD
41-Pas peu esquerre a l’esquerra.
42-Pas peu dret enrere.
43-Pas peu esquerre creuat per davant del peu dret.
44-Pausa.

RIGHT KICK-RIGHT STOMP-RIGHT FLYCK-RIGHT SCUFF
45-Pas peu dret fent una puntada de peu davant.
46-Pas peu dret picant a terra al costat del peu esquerre.
47-Pas peu dret fent una “puntada” enrere.
48-Pas peu dret lliscant el taló al costat del peu esquerre.

RIGHT GRAPEVINE-LEFT CROSS
49-Pas peu dret a la dreta.
50-Pas peu esquerre a la dreta creuant per darrere del peu dret.
51-Pas peu dret a la dreta.
52-Pas peu esquerre a la dreta creuant per davant del peu dret.

RIGHT ROCK STEP with ¼ TURN-RIGHT STEP BACK with ½ TURN-LEFT SCUFF with ¼ TURN
53-Pas peu dret a la dreta grant ¼ a la dreta.
54-Pas peu esquerre recuperant el pes.
55-Pas peu dret enrere girant ½ a la dreta.
56-Pas peu esquerre endavant lliscant el talò i girant ¼ a la dreta.

LEFT GRAPEVINE-RIGHT CROSS
57-Pas peu esquerre a l’esquerra.
58-Pas peu dret a l’esquerra creuant per darrere del peu esquerre.
59-Pas peu esquerre a l’esquerra.
60-Pas peu dret a l’esquerra creuant per davant del peu esquerre.

LEFT ROCK STEP-LEFT CROSS-HOLD
61-Pas peu esquerre a l’esquerra.
62-Pas peu dret al lloc, recuperant el pes.
63-Pas peu esquerre a la dreta creuant per davant del peu dret.
64-Pausa.

TAG DE 4 TEMPS AL FINAL DE LA SEGONA PARET.

RIGHT STOMP-HOLD-RIGHT STOMP-HOLD
1-Pas peu dret picant a terra al costat del peu esquerre.
2-Pausa.
3-Pas peu dret picant a terra al costat del peu esquerre.
4-Pausa.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...