1-2-3-4Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Niels Poulsen (Dinamarca, Novembre 2010)
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Ann Tayler - 1-2-3
Cliona Hagen - 1-2-3 (Intro: 16 / Bpm: 180)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right JAZZ BOX amb TOE STRUTS.
1 Touch punta dreta per davant del peu esquerre
2 Abaixar taló i completar el pas
3 Touch punta esquerre enrere
4 Abaixar taló i completar el pas
5 Touch punta dreta a la dreta
6 Abaixar taló i completar el pas
7 Touch punta esquerre endavant
8 Abaixar taló i completar el pas

9-16: Right SHUFFLE, HOLD, Right STEP TURN & STEP, HOLD.
1 Pas endavant peu dret
2 Pas endavant peu esquerre, lock per darrer del dret
3 Pas endavant peu dret
4 Hold
5 Pas endavant peu esquerre
6 ½ volta dreta, pes sobre el peu dret (6:00)
7 Pas endavant peu esquerre
8 Hold

17-24: Right JAZZ BOX amb TOE STRUTS.
1 Touch punta dreta per davant del peu esquerre
2 Abaixar taló i completar el pas
3 Touch punta esquerre enrere
4 Abaixar taló i completar el pas
5 Touch punta dreta a la dreta
6 Abaixar taló i completar el pas
7 Touch punta esquerre endavant
8 Abaixar taló i completar el pas

25-32: Right SHUFFLE, HOLD, Left MAMBO CROSS ¼ TURN, HOLD.
1 Pas endavant peu dret
2 Pas endavant peu esquerre, lock per darrer del dret
3 Pas endavant peu dret
4 Hold
5 Pas endavant peu esquerre
6 ¼ volta dreta, pes sobre el peu dret (9:00)
7 Cross peu esquerre per davant del dret
8 Hold

33-40: Right Side ROCK STEP, Right Back ROCK STEP, Right MAMBO CROSS, HOLD.
1 Pas a la dreta peu dret
2 Retornar el pes sobre el peu esquerre
3 Pas enrere peu dret
4 Retornar el pes sobre el peu esquerre
5 Pas a la dreta peu dret
6 Retornar el pes sobre el peu esquerre
7 Cross peu dret per davant de l’esquerre
8 Hold

41-48: Right ¾ HINGE TURN, Left STEP, HOLD, R-L WALK & CLAPS.
1 ¼ volta dreta, pas enrere peu esquerre
2 ½ volta dreta, Pas endavant peu dret
3 Pas endavant peu esquerre
4 Hold
5 Pas endavant peu dret
6 Piquem de mans
7 Pas endavant peu esquerre
8 Piquem de mans

49-56: Right & Left POINT HIP BUMPS STEP, HOLD.
1 Touch punta dreta endavant amb cop de maluc
2 Cop de maluc enrere sobre el peu esquerre
3 Pas endavant peu dret amb cop de maluc
4 Hold
5 touch punta esquerre endavant amb cop de maluc
6 Cop de maluc enrere sobre el peu dret
7 Pas endavant peu esquerre amb cop de maluc
8 Hold

57-64:Right MAMBO ROCK, HOLD, Left COASTER STEP, HOLD.
1 Pas endavant peu dret
2 Retornar el pes sobre el peu esquerre
3 Pas dret al costat del peu esquerre
4 Hold
5 Pas enrere peu esquerre
6 Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre
7 Pas endavant peu esquerre
8 Hold

TORNAR A COMENÇAR

TAGS: Al final de la primera i tercera parets (1ª i 3ª), caldrà afegir aquests 4 counts extres.

1-4: Right STEP, HOLD, Left STEP, HOLD.
1-2 Pas endavant peu dret, Hold
3-4 Pas endavant peu esquerre, Hold

Al final de la sisena paret (6ª), caldrà afegir aquets 12 counts extres.

1-12: Right STOMP, HOLD, CROSS, HOLD, BACK, HOLD, SIDE, HOLD, CROSS, HOLD, SIDE, HOLD.
1-2 Stomp dret endavant, Hold
3-4 Cross peu esquerre per davant del dret, Hold
5-6 Pas enrere peu dret, Hold
7-8 Pas a l’esquerra peu esquerre, Hold
9-10 Cross peu dret per davant de l’esquerre, Hold
11-12 Pas a l’esquerra peu esquerre, Hold

ENDING: El ball fineix a la vuitena paret sencera on acabaràs a les 12:00, en comptes de reiniciar el ball, repetirem els darrers 16 últims counts de la coreografia (49-64).


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...