Daring # 22ª posició al IV concurs El Barn d’en Greg - 2012

Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: The Tumbleweed (Rosa, Juan, Montse e Isa)
Font: Juan

Música del ball:
Nick Gibson- Me and My Truck


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Diagonal Right Forward, Diagonal Left Forward, Right Back, Left Back
1-4: Pas davant amb la dreta obrint a la dreta, pas davant amb la esquerra obrint a la esquerra, pas darrere amb la dreta a lloc i pas darrere amb la esquerra al costat
de la dreta.

Jazz Box and 1/4 turn Right
5-8 : Jazz Box amb la dreta girant un 1\4 de volta a la dreta al tercer temps i piquem esquerra al costat de la dreta.

Sweevels Foot Right, Stomp
9-12 Punta esquerra a l'esquerra, taló esquerra a l'esquerra, punta esquerra a l'esquerra, stomp cama dreta al costat del esquerre.

Toe, 1/4 Turn Right, Heel, and Stomp
13-16: Marquem punta dreta cap a la dreta, girem un 1\4 de volta a la dreta marcant a la vegada taló dret davant i abaixem, temps.

Jazz Box
17-20 Jazz Box amb la esquerra.

Kick, Hook, Kick, Rock Step, Stomp
21-26 Puntada amb la dreta, hook amb la esquerra darrere la dreta, puntada amb la dreta, rock step amb la dreta estirant la cama esquerra i stomp amb la dreta al costat de l'esquerra.

Toes
27-30 Marquem punta dreta a la dreta i la tornem a lloc. ( x 2 )

Vine Right, 3/4 Turn Left. Hold
31-36 Obrim dreta, creuem esquerra per darrere, obrim dreta i marquem punta esquerra
per darrere de la dreta i Girem 3/4 de volta cap a la esquerra, temps.

Kick, Toe 1/2 turn Right,Hold, Kick, Toe, 1/2 turn Left, Hold
37-44 Puntada dreta al davant, marquem punta dreta al darrere i girem 1/2 volta cap a la dreta, temps, Puntada esquerra al davant, marquem punta esquerra al darrere i girem 1/2 volta cap a l'esquerra, temps.

Step Cross, Scissor Step, Stomp, Hold
45-46 Peu dret creua per davant de l’esquerre, Peu esquerre a l’esquerra
47-48 Peu dret darrere, Peu esquerre creua per davant del dret
49-50 Peu dret a la dreta, Peu esquerre darrere
51-52 Stomp amb el peu dret, Temps
(Deixem tot el pes a la cama dreta)

Heel, Hook, Step, Hold
53-56 Marquem taló esquerre davant, portem cama esquerra a la canya i pas esquerre al
davant, temps.

Shuffle, Swing Around, Hold, Stomp, Hold
57-64 Cha cha cha amb la dreta al davant a la vegada que fem 1/2 volta a la esquerra,
fem 1/2 volta sobre la cama dreta cap a l'esquerra fent rock step i fem 1/2 volta més
cap a l'esquerra fent un pas amb la esquerra al davant, temps, piquem dreta al costat
de l'esquerra, temps.

BRIDGES:
JACK BOX ( x2 )

1-6 Fem dos Jack Box saltant de tres temps cama dreta i esquerra.
Al final de la 1ª, 3ª i 6ª pared abans de fer el Stomp final farem un scuff els dos
Jack Box, i després el stomp final. Contarem 3 temps abans de tornar a començar.

A la paret 8 i per acabar el ball despres del pas 16 farem dos Jack Box de tres temps
cama esquerra i dreta i un Stomp girant 1/4 cap a l'esquerra


Vídeos

Font: mycountrycat


Font: nashmerville


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...