Oklahoma # 5è lloc al IV Concurs de El Barn d'en Greg - 2012

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: Paret A-68 Paret B-64 - Parets: 2
Autor/a: The Dreamers: Mari & Montse & Cati & Jaume
Font: Jaume Sáez

Música del ball:
Jason Boland - If I Ever Get Back To Oklahoma


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Part A

1-8 KICK BALL CROSS, PAS, BASIC AMB VOLTA.

1-4 Kilck ball cross amb la dreta, pas a la dreta marquem punta esquerra.
5-8 Bàsic amb volta a l’esquerra, stomp davant amb el peu dret en el 4rt temps.

9-16 TALÓ, KICK, PUNTA ½ VOLTA, PUNTA ½ VOLTA.
1-4 Obrim taló dret a la dreta i tanquem taló, Kick endavant cama dreta, marquem punta dreta darrere.
5-8 Fem ½ volta a la dreta, punta esquerra davant, ½ volta a la dreta.

17-24 ROCK STEP, STOMP, HOLD, PUNTA ½ VOLTA, PUNTA ½ VOLTA.
1-4 Rock peu dret darrere, tornar el pes al peu esquerre, stomp amb la dreta costat de l’esquerra, hold.
5-8 Punta dreta davant, ½ volta a l’esquerra, punta esquerra darrera, ½ volta a l’esquerra.

25-32 JAZZ BOX (x2), ½ VOLTA.
1-4 Jazz Box saltant amb la dreta girant ¼ de volta a la dreta.
5-8 Jazz Box saltant amb la dreta girant ¼ de volta a la dreta, farem un stomp en el 4rt temps amb l’esquerra.

33-40 SWIVETS, KICKS, STOMPS.
1-4 Amb el pes al taló dret i a la punta esquerra girar els peus a la dreta, tornar al lloc, amb el pes al taló esquerra i la punta dreta girar els peus a l’esquerra, tornar al lloc
5-8 Kick peu dret davant, stomp peu dret costat de l’esquerra, Kick peu dret darrere, stomp peu dret costat de l’esquerre.

41-48 ½ BASIC, KICK BALL CROSS, ½ VOLTA, STOMPS.
1-4 Dos primers temps del bàsic a la dreta, kick amb la dreta, creuem l’esquerra per davant de la dreta.
5-8 Fem ½ volta a la dreta, stomps dreta esquerra.

49-56 KICK BALL CROSS, PAS, BASIC AMB VOLTA.
1-4 Kick ball cross amb la dreta, pas a la dreta marquem punta esquerra.
5-8 Bàsic amb volta a l’esquerra, stomp davant amb el peu dret en el 4rt temps.

57-64 TALÓ, KICK, PUNTA ½ VOLTA, PUNTA ½ VOLTA.
1-4 Obrim taló dret a la dreta i tanquem taló, Kick endavant cama dreta, marquem punta dreta darrere.
5-8 Fem ½ volta a la dreta, punta esquerra davant, ½ volta a la dreta.

65-68 ROCK STEP, STOMP, HOLD.
1-4 Rock step enrere amb la dreta, stomp amb la dreta costat esquerra, hold.


Part B
1-8 BÀSIC DRETA, ½ VOLTA, BÀSIC ESQUERRA.

1-4 Bàsic a la dreta, en el 4rt temps marquem hook amb l’esquerra davant de la dreta, girant ½ volta a l’esquerra.
5-8 Bàsic a l’esquerra, en el 4rt temps farem un stomp amb la dreta costat de l’esquerra.

9-16 PUNTA DRETA, HOLD, PUNTA ESQUERRA, ½ VOLTA HOLD, SLOW COASTER STEP, HOLD.
1-4 Marquem punta dreta a la dreta, hold, girant ½ volta a l’esquerra marquem punta esquerre a l’esquerra, hold.
5-8 Peu dret enrere, peu esquerre costat del dret, pas davant amb la dreta, hold.

17-24 KICK, ½ VOLTA, TALÓ, HOOK, PAS LOCK PAS, STOMP.
1-4 Kick endavant amb l’esquerra, marquem punta esquerra darrere, ½ volta a l’esquerra marquem taló esquerre davant, hook amb la cama esquerra per davant de la dreta.
5-8 Pas peu esquerre endavant, pas peu dret per darrere de l’esquerra, pas peu esquerra endavant, stomp peu dret al costat de l’esquerra.

25-32 PUNTES, KICK, STOMP, SWIVEL.
1-4 Marquem punta dreta a lloc, abaixem, marquem punta esquerra a lloc, abaixem.
5-8 Kick amb la dreta davant, stomp amb la dreta una mica endavant, desplacem els dos talons a la dreta i els tornem al lloc.

33-40 VAUDEVILLE DRETA, VAUDEVILLE ESQUERRA ¼ VOLTA.
1-4 Creuem peu dret per davant de l’esquerre, obrim peu esquerre a l’esquerra i marquem taló dret davant, tornem peu dret a lloc
5-8 Creuem peu esquerre per davant de la dreta, obrim peu dret a la dreta i marquem taló esquerre davant, girant un ¼ de volta a l’esquerra tornem a lloc.

41-48 PAS LOCK PAS, HOLD, PAS ½ VOLTA PAS, HOLD.
1-4 Pas amb la dreta arrosseguem l’esquerra per darrere la dreta, pas amb la dreta, hold.
5-8 Pas davant amb l’esquerra, ½ volta a la dreta, pas endavant amb l’esquerra, hold.

49-56 VOLTA SENCERA, PAS ¼ VOLTA, CROSS, HOLD.
1-4 Punta dreta davant ½ volta a l‘esquerra, punta esquerra darrere ½ volta a l’esquerra.
5-8 Pas davant amb la dreta, girant ¼ de volta a l’esquerra, creuem la dreta per davant de l’esquerra, hold.

57-64 PUNTA, SCUFF, CREUEM, ROCK STEP, STOMP, HOLD.
1-4 Marquem punta esquerra darrere, scuff amb l’esquerra, creuem l’esquerra per davant de la dreta.
5-8 Rock step lateral a la dreta, stomp amb la dreta al costat de l’esquerra, hold.


Seqüències
A = 68 temps.
B = 64 temps.

A BB A BB A B AAA

Les 3 parets (A) finals farem el següent:
La 1ª A la farem sencera, menys els 4 temps finals. (65-68).
La 2ª A farem els 16 primers temps. (1-16)
La 3ª A farem els 20 primers temps. (1-20) i final.


Vídeos

Font: mycountrycat


Font: nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...