Big Bass # 6ª posició al IV concurs El Barn d’en Greg - 2012

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 56 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate / Advanced
Autor/a: Lluís Semís, Jordi Garrit, Lourdes Pardo, Silvia Clemente, Pilar Cols
Font: Diana Fort

Música del ball:
Corb Lund Band - Big Butch Bass Bull Fiddle


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1 – 8 KICK RIGHT, KICK LEFT, HOOK RIGHT, KICK RIGHT, HOOK LEFT, KICK LEFT, HOOK LEFT, KICK LEFT
1 & 2 Kick davant peu dret una mica en diagonal (1), tornem peu dret al costat del esquerre (&), kick
davant peu esquerre una mica en diagonal (2)
& 3 – 4 Tornem peu esquerre al costat del dret (&), hook peu dret per darrera del peu esquerre (3), Kick peu dret a la dreta una mica en diagonal (4)
& 5 – 6 Peu dret al costat del esquerre (&) Hook peu esquerre per darrera del peu dret (5), Kick peu esquerre a la esquerra (6)
7 – 8 & Hook peu esquerre per davant del dret (7), Kick peu esquerre a l’esquerra (8), tornem peu esquerre al costat del dret (&),

9 – 16 KICK RIGHT, HOOK RIGHT, KICK x2, HEELS AND TOES AND FLICK
1 – 2 Kick peu dret a la dreta (1), hook peu dret per davant del esquerre (2)
3 – 4 Kick davant peu dret (3), kick davant peu dret (4)
& 5 & 6 Pas peu dret enrere (&), taló esquerre davant (5), Peu esquerre al costat del dret (&), Punta dreta enrere (6)
& 7 & 8 Peu dret al costat del esquerre (&), taló esquerre davant (7), peu esquerre al costat del dret (&), flick peu dret enrere (8).

17 – 24 ½ KICK, HEELS AND TOES
1 & 2 Fent ½ volta a la dreta, kick davant peu dret (1), pas peu dret enrere (&), taló peu esquerre davant (2)
& 3 & 4 Pas peu esquerre al costat del dret (&), punta peu dret enrere (3), pas peu dret al costat del esquerre (&) taló esquerre davant (4)
& 5 & 6 Pas peu esquerre al costat del dret (&), taló dret davant (5), peu dret al costat del esquerre (&), punta peu esquerre darrera (6),
7 & 8 Taló esquerre davant (7), pas peu esquerre al costat del dret (&), punta peu dret enrere (8).

25 – 32 HEEL, HEEL, FLICK WITH SLAP AND HEEL (RIGHT), HEEL, HEEL, FLICK WITH SLAP AND HEEL (LEFT)
1 – 2 Taló dret davant (1), taló dret davant (2)
3 – 4 Flick peu dret enrere (al mateix moment toquem el taló amb la mà dreta) (3), taló dret davant (4)
& 5 – 6 Pas peu dret al costat del esquerre (&), taló peu esquerra davant (5), taló peu esquerre davant (6)
7 – 8 Flick peu esquerra enrere (al mateix moment toquem el taló amb la mà esquerra) (7), taló esquerre davant (8).

33 – 40 KICK, STEP, HEEL, STEP and OUT & CROSS, TURN
(A la 6ª paret, començarem el ball en aquesta seqüencia)

& 1 – 2 Pas peu esquerre al costat del dret (&) Kick davant peu dret (1), tornem peu dret al costat del esquerre (2),
& 3 & 4 Peu dret enrere (&), marquem el taló esquerre a l’esquerra (3), tornem peu esquerre al costat del
dret (&), peu dret al costat del esquerre (4)
5 – 6 Obrim peu dret i peu esquerre (alhora) (5), creuem peu dret i peu esquerre alhora (peu dret per damunt del esquerra (6),
7 – 8 Volta sencera (quedem amb els peus creuats) (7 – 8).

41 – 48 RIGHT STOMP, TOE, HEEL, TOE and LEFT STOMP, TOE, HEEL, TOE
(A la 3ª paret, aquesta seqüencia, no es farà)

1 – 2 Piquem peu dret al costat del esquerre (1), obrim punta peu dret cap a la dreta (2),
3 – 4 Obrim taló peu dret cap a la dreta (3), obrim punta peu dret a la dreta (4),
5 – 6 Piquem peu esquerre al costat del dret (5), obrim punta peu esquerre cap a la esquerra (6),
7 – 8 Obrim taló peu esquerre cap a la esquerra (7), obrim punta peu esquerre a la esquerra (8).

49 – 56 SWITCHES RIGHT AND LEFT and TOE STRUT RIGHT AND LEFT
1 & 2 Taló dret davant (1), tornem peu dret al costat del esquerre (&), Taló esquerre davant (2),
& 3 & 4 & Tornem peu esquerre al costat del dret (&), taló dret davant (3), tornem peu dret al costat del esquerre (&), taló esquerre davant (4), tornem peu esquerre al costat del dret (&)
5 – 6 Punta peu dret davant (5), baixem taló (6),
7 - 8 Punta peu esquerre davant (7), baixem taló (8).

Tornem a començar.

NOTA:
A la tercera paret, (part instrumental), els counts del 41 al 48 NO els fem.
La sisena paret, (última paret), el ball el comencem al count 33.


Vídeos

Font: nashmerville


Font: mycountrycat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...