Oishi 47

Temps: 48 - Parets: Linedance ABC. Seqüència: ABABABCCCB
Autor/a: Andres de la Rubia Alberti
Font: Andres de la Rubia Alberti (Traducció de Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Glen Mitchell - Shoot the Rooster


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
Part A:
1-8 Heel,Hook,(X2), Shuffle Right,Rock Back

1.- Marquem taló dret endavant
2.- Portem taló dret per davant genoll esquerre
3.- Marquem taló dret endavant
4.- Portem taló dret per davant genoll esquerre
5.- Pas peu dret a la dreta
&.- Pas peu esquerre a prop del dret
6.- Pas peu dret a la dreta
7.- Pas peu esquerre darrere del dret
8.- Tornem pes al peu dret

9-16 Heel,Hook,(X2),Shuffle Left,Rock Back
1.- Marquem taló esquerre endavant
2.- Portem taló esquerre per davant del genoll dret
3.- Marquem taló esquerre endavant
4.- Portem taló esquerre per davant genoll dret
5.- Pas peu esquerre a l’esquerra
&.- Pas peu dret a prop de l’esquerre
6.- Pas peu esquerre a l’esquerra
7.- Pas peu dret darrere de l’esquerre
8.- Tornem pes al peu esquerre

17-24 Shuffle Foward,Step, 1/2 turn right,Switches,Hook
1.- Pas peu dret endavant
&.- Pas peu esquerre a prop del dret
2.- Pas peu dret endavant
3.- Pas peu esquerre endavant
4.- 1/2 volta a la dreta
5.- Marquem taló esquerre endavant
&.- Tornem peu esquerre al costat del dret
6.- Marquem taló dret endavant
&.- Tornem taló dret al costat de l’esquerre
7.- Marquem taló esquerre endavant
8.- Portem Taló esquerre per davant del genoll dret

25-32 Step,Touch,Scuff,Cross,Touch,Scuff,Cross,Stomp
1.- Pas endavant amb el peu esquerre
2.- Marquem punta peu dret darrere del peu esquerre
3.- Puntada taló dret endavant
4.- Creuem peu dret per davant de l’esquerre
5.- Marquem punta peu esquerre darrere del dret
6.- Puntada taló esquerre endavant
7.- Creuem peu esquerre davant del dret
8.- Cop de peu dret al costat de l’esquerre
1.- Punta peu dret a la dreta al temps que movem el taló esquerre a la dreta
2.- Taló peu dret a la dreta al temps que movem la punta esquerra a la dreta
3.- Punta peu dret a la dreta al temps que movem el taló esquerre a la dreta
4.- Taló peu dret a la dreta al temps que movem la punta esquerra a la dreta
5.- Marquem taló del peu dret a la dreta
6.- Girem sobre el taló 1/4 volta a la dreta i pas esquerre darrere
7.- Stomp peu dret a lloc
8.- Stomp peu esquerre al costat del dret

33-40 Travelling toe heel swivel,Heel Grind,1/4 Right,Stomp Right,Stomp Left
1.- Punta peu dret a la dreta al temps que movem el taló esquerre a la dreta
2.- Taló peu dret a la dreta al temps que movem la punta esquerra a la dreta
3.- Punta peu dret a la dreta al temps que movem el taló esquerre a la dreta
4.- Taló peu dret a la dreta al temps que movem la punta esquerra a la dreta
5.- Marquem taló del peu dret a la dreta
6.- Girem sobre el taló 1/4 volta a la dreta i pas esquerre darrere
7.- Stomp peu dret a lloc
8.- Stomp peu esquerre al costat del dret

Part B:
Part A + els següents 8 counts

40-48 Swivel Right (X2),Swivel left (X2) (Swivet Right, Swivet left) (X2)
1.- Obrim els dos talons a la dreta
2.- Tornem al centre
3-4.- Repetim 1-2
5.- Obrim els dos talons a l’esquerra
6.- Tornem al centre
7-8.-Repetim 5-6

OPCIONAL: substituir per:
1.- Punta peu dret a la dreta al temps que taló esquerre a l’esquerra
2.- Tornem al centre
3.- Punta peu esquerre a l’esquerra al temps que taló dret a la dreta
4.- Tornem al centre
5-8 Repetim passes 1-4

Part C:
Només els counts 1 al 32

Nota: en finalitzar el ball, a l'última seqüència de 48 counts, al pas 47-48 farem pas peu esquerre i un 1/4 a la dreta per a quedar a la paret inicial
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...