Navegando

Temps: 32 - Parets: 4
Nota: Pot ballar-se o bé en parella (sweetheart) o bé en cercle, amb o sense canvi de parelles, o bé en línia. Només varien els passos 33&34:
- Parelles cercle: passos idèntics al full de ball
- Parelles cercle amb canvi de parella: passos 33-34: noi passes al lloc/ noia igual que al full
- En línia: 4 parets (Step, ¼ Turn Left,Touch )

Autor/a: Andrés de la Rubia Albertí
Font: Andrés de la Rubia Albertí

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Garth Brooks - The river


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
1-8 Scissors Right, Sciccors Left, Lockstep right, Lockstep left
1.- Pas peu dret a la dreta
&.- Pas peu esquerre al costat del dret
2.- Pas peu dret creuant per davant de l’esquerre
3.- Pas peu esquerre a l’esquerra
&- Pas peu dret al costat de l’esquerre
4.- Pas peu esquerre creuant per davant el dret
5.- Pas peu dret endavant
&.- Pas peu esquerre darrera del dret
6.- Pas peu dret endavant
7.- Pas peu esquerre endavant
&.- Pas peu dret darrera de l’esquerre
8.- Pas peu esquerre endavant

9-16 Rock, Recover, Back, Lockstep Back, Rock, Recover, Step, Lockstep left
9.- Pas peu dret endavant
&.- Tornem pes peu esquerre
10.- Pas peu dret darrera
11.- Pas peu esquerre darrera
&.- Pas peu dret creuant per davant de l’esquerre
12.- Pas peu esquerre darrera
13.- Pas peu dret darrera
&.- Tornem pes al peu esquerre
14.- Pas peu dret endavant
15.- Pas peu esquerre endavant
&.- Pas peu dret darrera de l’esquerre
16.- Pas peu esquerre endavant

17-24 Heel, Hook, Heel, Cross Shuffle, Rock Side, Together, Chasse Right
17.- Taló dret diagonal endavant
&.- Taló dret creuant per davant de genoll esquerre
18.- Taló dret diagonal endavant
19.- Creuem peu dret per davant de l’esquerre
&.- Pas peu esquerre a l’esquerra
20.- Creuem peu dret per davant de l’esquerre
21.- Pas peu esquerre a l’esquerra
&.- Tornem pes al peu dret
22.- Pas peu esquerre al costat del dret (Pes peu esquerre)
23.- Pas peu dret a la dreta
&.- Pas peu esquerre al costat del dret
24.- Pas peu dret a la dreta

25-32 Heel, Hook, Heel, Cross Shuffle Right, Rock Side, Together, Chasse left
25.- Taló peu esquerre diagonal esquerra
&.- Taló peu esquerre per davant genoll dret
26.- Taló peu esquerre diagonal esquerra
27.- Creuem peu esquerre per davant del dret
&.- Pas peu dret a la dreta
28.- Creuem peu esquerre per davant del dret
29.- Pas peu dret a la dreta
&.- Tornem pes al peu esquerre
30.- Pas peu dret al costat de l’esquerre (pes peu dret)
31.- Pas peu esquerre a l’esquerra
&.- Pas peu dret al costat de l’esquerre
32.- Pas peu esquerre a l’esquerra

33-34 Step Foward,Touch
33.- Pas peu dret endavant
&.- Pas peu esquerre endavant
34.- Marquem punta peu dret al costat de l’esquerre


Tag: al final de la segona paret

1-4 Rock Cross, Side, Rock Cross, Side
1.- Pas peu dret creuant davant de l’esquerre
&.- Tornem pes peu esquerre
2.- Pas peu dret a la dreta
3.- Pas peu esquerre creuant davant del dret
&.- Tornem pes peu dret
4.- Pas peu esquerre a l’esquerra
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...