Panal

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Andres de la Rubia Alberti
Font: Andres de la Rubia Alberti (Traducció de Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Jimmie Rodgers - Honey Comb


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 HEEL, INSIDE TOUCH, HEEL, HOOK, HEEL, STEP,LOCK, LOCKSTEP
1.- Taló dret endavant
2.- Marquem punta peu dret al costat esquerre
3.- Taló dret endavant
&.- Taló dret per davant genoll esquerre
4.- Taló dret endavant
5.- Pas peu dret endavant en diagonal
6.- Creuem peu esquerre darrere del dret
7.- Peu dret endavant en diagonal
&.- Creuem peu esquerre darrere dret
8.- Peu dret endavant en diagonal

9-16 ROCK, RECOVER, SHUFFLE BACK, WALK,COASTER STEP.
9.- Peu esquerre endavant
10.- Tornem pes peu dret
11.- Pas peu esquerre darrere
&.- Peu dret al costat de l’esquerre
12.- Pas peu esquerre darrere
13.- Pas peu dret darrere
14.- Pas peu esquerre darrere
15.- Pas peu dret darrere
&.- Pas peu esquerre darrere
16.- Pas peu dret endavant

17-24 HEEL DIG, HITCH, LOCKSTEP, STEP ½ TURN, SHUFFLE ½ TURN
17.- Marquem taló esquerre endavant
&.- Aixequem genoll esquerre
18.- Marquem taló esquerre endavant
&.- Aixequem genoll esquerre
19.- Pas peu esquerre endavant en diagonal
&.- Creuem peu dret per darrere de l’esquerre
20.- Pas peu esquerre endavant en diagonal
21.- Pas peu dret endavant
22.- Girem ½ volta a l’esquerra
23.- Peu dret endavant girant ¼ a l’esquerra
&.- Peu esquerre al costat del dret
24.- Peu dret darrere girant ¼ a l’esquerra

25-32 ¼ TURN, STEP, STEP 1/2 TURN, STEP, JAZZBOX
25.- Pas peu esquerre girant ¼ a l’esquerra
26.- Pas peu dret endavant
27.- Peu esquerre endavant
&.- Girem ½ volta a la dreta
28.- Peu esquerre endavant
29.- Pas peu dret creuant per davant de l’esquerre
30.- Pas peu esquerre darrere
31.- Pas peu dret a la dreta
32.- Pas peu esquerre endavant

TAG: DESPRÉS DE LES PARETS 2-4-6

1-4 HEEL, TOGETHER, HEEL, CLOSE
1.- Marquem taló peu dret endavant
2.- Tornem peu dret al costat de l’esquerre
3.- Marquem taló peu esquerre endavant
4.- Tornem peu esquerre al costat dret
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...