Four Cadillacs # 7è lloc al II Concurs del Nashville Country Club - 2000

Temps: 68 - Parets: 4
Autor/a: Chari Rey

Font: Maria i Montse

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Garth Brooks - Cowboy CadillacDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 RIGHT GRAPEVINE, LEFT TURNING GRAPEVINE
1- Pas del peu dret a la dreta
2- Peu esquerre creua per darrere del peu dret
3- Pas del peu dret a la dreta
4- Touch del peu esquerre al costat del dret
5- Pas del peu esquerre a l’esquerra girant ¼ cap a l’esquerra
6- Pas del peu dret davant i girant ¼ de volta a l’esquerra
7- Pas del peu esquerre a l'esquerra girant ¼ cap a l’esquerra
8- Pas del peu dret davant i girant ¼ de volta a l’esquerra

9-16-KICK BALL CROSS, SWIVEL, ROCK STEP, ½ TURN RIGHT x2
9- Puntada de peu al davant amb el peu dret
&- Peu dret a terra
10- Creuar el peu esquerre per davant del dret
11- Deixant el pes del cos sobre les puntes, desplacem els talons cap a l’esquerra
12- Tornar els talons a lloc
13- Amb el peu esquerre fem un rock enrere
14- Tornar el pes al peu dret
15- Creuem el peu esquerre per davant i fem ½ volta a la dreta
16- Pas amb el peu dret fent ½ volta a la dreta

17- 24- LEFT GRAPEVINE, RIGHT TURNING GRAPEVINE
17- Pas del peu esquerre cap a l’esquerra
18- Peu dret creua per darrere del peu esquerre
19- Pas del peu esquerre cap a l’esquerra
20- Touch del peu dret al costat de l’esquerre
21- Pas del peu dret a la dreta girant ¼ de volta a la dreta
22- Pas del peu esquerre davant girant ¼ de volta a la dreta
23- Pas del peu dret girant ¼ de volta a la dreta
24- Pas del peu esquerre davant girant ¼ de volta a la dreta

25- 32- KICK BALL CROSS, SWIVELS, ROCK STEP, ½ TURN LEFT x2
25- Puntada de peu al davant amb el peu esquerre
&- Peu esquerre a terra
26- Creuar el peu dret per davant de l’esquerre
27- Deixant el pes del cos sobre les puntes, desplacem els talons cap a la dreta
28- Tornar els talons a lloc
29- Amb el peu dret fem un rock enrere
30- Tornar el pes al peu esquerre
31- Creuem el peu dret per davant i fem ½ volta a l’esquerra
32- Pas amb el peu esquerre fent ½ volta a l’esquerra

33-40- STEP, HOOK,1/2 TURN RIGHT, HOOK, STEP, HEEL SPLITS, KICK
33- Pas davant amb el peu dret
34- Hook amb el peu esquerre per darrere
35- Abaixem l’esquerre a terra al mateix temps que girem ½ volta a la dreta
36- Hook per davant de l’esquerra amb el peu dret
37- Abaixem el peu dret a terra una mica més endavant que l’esquerre
38- Obrim els talons alhora cap enfora
39- Tornem els talons a lloc
40- Puntada al davant amb el peu dret

41-48 TOE TOUCH, ½ TURN RIGHT WITH HEEL TOUCH, MILITARY TURN, KICK
41- Marcar la punta del peu dret darrere
42- Girar ½ volta cap a la dreta al mateix temps que marquem el taló dret al davant
43- Tornar el peu dret al costat de l’esquerre
44- Pas del peu esquerre davant
45- Girar ½ volta cap a la dreta
46- Pas del peu esquerre davant
47- Girar ½ volta cap a la dreta
48- Patada al davant amb el peu esquerre

49-56 TOE TOUCH, ½ TURN LEFT WITH HEEL TOUCH, MILITARY TURN, STEP
49- Marcar la punta del peu esquerre darrere
50- Girar ½ volta cap a l’esquerra al mateix temps que marquem el taló esquerre al davant
51- Tornar el peu esquerre al costat del dret
52- Pas del peu dret davant
53- Girar ½ volta cap a l’esquerra
54- Pas del peu dret davant
55- Girar ½ volta cap a l’esquerra
56- Abaixem el peu dret una mica més endavant que l’esquerre

57-64- HEEL SPLITS, TOE STRUT WITH ½ TURN RIGHT, TOE STRUT WITH ½ TURN RIGHT, TOE STRUT WITH ¼ TURN RIGHT
57- Obrim els talons alhora cap enfora
58- Tornem els talons a lloc
59- Marquem punta dreta al darrere
60- Girar ½ volta cap a la dreta
61- Marquem la punta esquerra al davant
62- Girar ½ volta cap a la dreta
63- Marquem la punta dreta al darrere
64- Girar ¼ de volta a la dreta

65-68- RIGHT SWIVETS , LEFT SWIVETS
65- Recolzant-nos sobre la punta del peu esquerre i sobre el taló del peu dret, desplacem les puntes cap a la dreta
66- Tornem a posar els peus en paral·lel
67- Recolzant-nos sobre la punta del peu dret i sobre el taló del peu esquerre, desplacem les puntes cap a l’esquerra
68- Tornem a posar els peus en paral·lel


BRIDGE (16 counts x2)
Al final de la 2a paret fem dos cops aquests 16 counts i tornem a començar el ball

1-8 STRUT x2, ROCK STEP, STOMP x2
1- Marquem punta del peu dret darrere
2- Abaixem el taló
3- Marquem punta del peu esquerre darrere
4- Abaixem el taló
5- Fer un rock enrere saltant sobre el peu dret
6- Tornem el pes al peu esquerre
7- Stomp amb el peu dret
8- Stomp amb el peu esquerre

9-16 STEP, ½ TURNING STEP, RIGHT SWIVELS, STOMP
9- Pas davant amb el peu dret
10- Peu esquerre al costat del dret
11- Fent ½ volta a l’esquerra posem el peu esquerre davant
12- Peu dret al costat de l’esquerre
13- Obrim la punta del peu dret cap a la dreta
14- Obrim el taló del peu dret cap a la dreta
15- Obrim la punta del peu dret cap a la dreta
16- Stomp amb el peu esquerre al costat del dret
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...