Fifty-five

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Chari Rey (desembre 2009)

Font: Maria i Montse

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Carrie Underwood - Quitter
Steve Azar - Hard roadDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8--RIGHT TOE TOUCH, BACK STEP,LEFT TOE TOUCH , BACK STEP, RIGHT HEEL, TOE, HEEL, HOOK
1- Marquem la punta del peu dret cap a la dreta
2- Pas del peu dret per darrere de l’esquerre
3-Marquem la punta del peu esquerre cap a l’esquerra
4- Pas del peu esquerre per darrere del dret
5- Taló del peu dret per davant del peu esquerre
6- Punta del peu dret cap enrere i en diagonal cap a la dreta
7- Taló del peu dret per davant del peu esquerre
8- Aixequem el peu dret per davant de la canya de la cama esquerra

9-16-- STEPS FORWARD, HEEL, TOE, HEEL, HOOK, STEPS FORWARD
9- Pas del peu dret cap endavant
10- Pas del peu esquerre al costat del dret
11- Taló del peu esquerre per davant del peu dret
12- Punta del peu esquerre cap enrere i en diagonal cap a l’esquerra
13-Taló del peu esquerre per davant del peu dret
14- Aixequem el peu esquerre per davant de la canya de la cama dreta
15- Pas del peu esquerre cap endavant
16- Pas del peu dret al costat de l’esquerre

17-24--MONTERREY, BACK TOE TOUCH x2
17- Marquem la punta del peu dret cap a la dreta
18-Fem ½ volta cap a la dreta i peu dret al costat de l’esquerre
19- Marquem la punta del peu esquerre cap a l’esquerra
20- Peu esquerre al costat del dret
21- Marquem la punta del peu dret cap enrere
22- Completem el pas baixant la planta del peu
23- Marquem la punta del peu esquerre cap enrere
24- Completem el pas baixant la planta del peu

25-32-- ½ TURN LEFT, KICK x2, ROCK STEP, STOMP x2
25-Creuem el peu dret per davant de l’esquerre
26-Fem ½ volta cap a l’esquerra
27-Puntada de peu cap endavant amb el peu dret
28-Puntada de peu cap endavant amb el peu dret
29-Saltem cap enrere, recolzant-nos sobre el peu dret al mateix temps que fem una puntada de peu endavant amb el peu esquerre
30- Tornem el pes al peu esquerre
31- Stomp amb el peu dret
32- Stomp amb el peu esquerre al costat del dret

33-40-- ROCK STEP, SHUFFLE ½, ROCK STEP x2
33- Pas del peu esquerre cap enrere
34- Tornem el pes al peu dret
35 &36- Pas del peu esquerre cap endavant fent 1/4 de volta cap a la dreta, peu dret al costat de l’esquerre, pas del peu esquerre girant ¼ cap a la dreta
37- Saltem cap enrere recolzant-nos sobre el peu dret al mateix temps que fem una puntada de peu amb el peu esquerre cap endavant
38-Tornem el pes al peu esquerre
39- Saltem cap enrere recolzant-nos sobre el peu dret al mateix temps que fem una puntada de peu amb el peu esquerre cap endavant
40- Tornem el pes al peu esquerre

41-48--ROCK STEP, VAUDEVILLE, ROCK STEP,
41-Pas del peu dret cap a la dreta
42- Tornem el pes al peu esquerre
43- Creuem el peu dret per davant del peu esquerre
44- Pas del peu esquerre cap a l’esquerra
45- Marquem el taló del peu dret davant
46- Peu dret al costat de l’esquerre
47- Pas del peu esquerre cap a l’esquerra
48- Tornem el pes al peu dret

49-56--VAUDEVILLE, ROCK STEP, ROCK STEP
49- Creuem el peu esquerre per davant del dret
50- Pas del peu dret cap a la dreta
51- Marquem el taló del peu esquerre davant
52- Peu esquerre al costat del dret
53- Pas endavant del peu dret
54- Tornem el pes al peu esquerre
55- Pas cap enrere del peu dret
56- Tornem el pes al peu esquerre


57-64-- JAZZ BOX ¼ TURN , KICK, STOMP, HICH, STOMP
57-Creuem el peu dret per davant de l’esquerre
58- Pas del peu esquerre cap enrere
59- Pas del peu dret fent ¼ de volta a la dreta
60- Peu esquerre al costat del dret
61- Puntada del peu dret cap endavant
62- Stomp amb el peu dret
63- Puntada del peu esquerre cap enrere
64- Stomp amb el peu esquerre

TORNEM A COMENÇAR

RESTART
La 4t paret només té els primers 32 passos. Arribat aquest punt, tornem a començar el ball.


Vídeos

Font: MAITEALEMANY


Font: maes73
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...