Full house

Temps: 48 - Parets: 4
Autor/a: Chari Rey

Font: Maria i Montse

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Garth Brooks - Two of a kind, workin’ on a Full House


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 Step x3, Swivels, ½ Turn left, ¼ Turn left
1- Pas endavant amb el peu dret
2- Pas endavant amb el peu esquerre
3- Pas endavant amb el peu dret
4- Recolzant-nos sobre les puntes, desplacem els talons a la dreta
5- Tornem els talons a lloc
6- Recolzant-nos sobre les puntes, girem ½ volta a l’esquerra
7- Peu dret davant
8- Girem ¼ de volta a l’esquerra

9-16 Jazz-box cross,Right grapevine,Hooks
9- Creuem el peu dret per davant del peu esquerre
10- Descreuem el peu esquerre fent pas enrere
11- Pas peu dret a la dreta
12- Creuem peu esquerre per davant del dret
13- Pas del peu dret a la dreta
14- Creuem peu esquerre per darrere del peu dret
15- Pas del peu dret a la dreta
16- Aixequem el peu esquerre per darrere la canya del peu dret

17-24 Left toe touch,Hook, Left rock step, ½ Turn right, Hook, Rock step,
17- Punta del peu esquerre a l’esquerra
18- Aixequem el peu esquerre per davant la canya del peu dret
19- Pas del peu esquerre a l’esquerra
20- Tornem el pes al peu dret
21- Pivotant sobre el peu dret, girem ½ volta a la dreta
22- Recolzant-nos sobre el peu esquerre, aixequem el peu dret per davant la canya del peu esquerre
23- Pas davant amb el peu dret
24- Tornem el pes al peu esquerre

25-32 Step with ½ turn right, Hook , Step, Hook, Step with ¼ turn right, Step with ¼ turn right, Rock step
25- Pivotant sobre el peu esquerre, girem ½ volta a la dreta i pas davant amb el peu dret
26- Aixequem peu esquerre per darrere la canya del peu dret
27- Abaixem el peu esquerre tot fent un pas enrera
28- Aixequem el peu dret per davant la canya del peu esquerre
29- Pas davant amb el peu dret, fent ¼ de volta a la dreta
30- Pas amb el peu esquerre, girant ¼ de volta a la dreta
31- Saltem enrere recolzant-nos sobre el peu dret al mateix temps que fem una puntada de peu davant amb el peu esquerre
32- Tornem el pes al peu esquerre

33-40 Right chasse, Rock step, Left chasse, Rock step
33&34- Pas a la dreta amb el peu dret, peu esquerre al costat del peu dret, pas del peu dret a la dreta
35- Pas darrere del peu esquerre
36- Tornem el pes al peu dret
37&38- Pas a l’esquerra del peu esquerre, peu dret al costat del peu esquerre, pas del peu esquerre a l’esquerra
39- Pas darrere del peu dret
40- Tornem el pes al peu esquerre

41-48 Kick ball cross, Jazz-box with ½ turn right, Rock step
41&42- Puntada de peu al davant amb el peu dret, tornem el peu dret a lloc i creuem el peu esquerre per davant del peu dret
43- Creuem peu dret per davant del peu esquerre
44- Descreuem el peu esquerre fent pas enrere
45- Girant ½ volta a la dreta, fem pas davant amb el peu dret
46- Peu esquerre al costat del dret
47- Saltem enrere recolzant-nos sobre el peu dret al mateix temps que fem puntada de peu davant amb el peu esquerre.
48- Tornem el pes al peu esquerre

RESTART
La tercera paret només arriba fins al pas 32. Arribats a aquest punt, tornem a començar el ball.


Vídeos

Font: maes73
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...