Wicked man

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Raül Álvarez

Font: Sebastià Giner

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
David Lee Murphy - Mama's Last
Jill Johnson – Too Late To Be Drinkin
David Lee Murphy - Killin' The PainDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SLOW CHARLESTON
1 - 2 Punta peu dret endavant, pausa
3 - 4 Peu dret a lloc, pausa
5 - 6 Punta peu esquerre enrere, pausa
7 - 8 Peu esquerre a lloc, pausa

STEP RIGHT FORWARD, STOMP LEFT, STEP RIGHT BACK, STOMP LEFT. (X 2)
9 -10 Pas endavant peu dret, stomp peu esquerre
11-12 Pas enrere peu dret, stomp peu esquerre
13 a 16 Repetir de 9 a 12

SHUFFLE RIGHT FORWARD, SHUFFLE LEFT FORWARD, ROCK-STEP RIGHT FORWARD, SHUFFLE ½ TURN RIGHT
17 & 18 Peu dret endavant, peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
19 & 20 Peu esquerre endavant, peu dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre endavant
21 - 22 Rock endavant peu dret, retornem el pes al peu esquerre
23 & 24 Peu dret enrere girant ¼ a la dreta, peu esquerre al costat del dret, peu dret endavant girant ¼ a la dreta.

STEP LEFT FORWARD, ½ TURN RIGHT, ½ TURN RIGHT PIVOT RIGHT, HOLD, SWIVELS
25 - 26 Peu esquerre endavant, 1/2 volta a la dreta
27 - 28 Pivotant sobre el peu dret, ½ volta a la dreta i pausa.
29 - 30 Recolzant les puntes al terra, talons a l’esquerra i talons a la dreta
31 - 32 Repetim 29 - 30.

GRAPEVINE MODIFIED (8 STEPS)
33 - 34 Pas a la dreta amb el peu dret, creuem l’esquerre per darrere del peu dret
35 - 36 Pas a la dreta amb el peu dret, creuem l’esquerre per davant del peu dret
37 - 38 Pas a la dreta amb el peu dret, creuem l’esquerre per darrere del peu dret
39 - 40 Pas a la dreta amb el peu dret, creuem l’esquerre per davant del peu dret.

ROCK STEP RIGHT, SHUFFLE CROSS, ROCK STEP LEFT, SHUFFLE CROSS
41 - 42 Rock a la dreta amb el peu dret, retornem el pes al peu esquerre
43 & 44 Peu dret per davant de l’esquerre a l’esquerra, peu esquerre al costat del dret, peu dret per davant de l’esquerre a l’esquerra
45 - 46 Rock a l’esquerra amb el peu esquerre, retornem al pes al peu dret
47 & 48 Peu esquerre per davant del dret a la dreta, peu dret al costat de l’esquerre, peu esquerre per davant del dret a la dreta.

TOUCH RIGHT BACK, SCUFF RIGHT CROSS, STOMP RIGHT, HOOK LEFT BACK
49 - 50 Marquem punta del peu dret enrere, freguem el terra amb el peu dret aixecant la cama endavant, creuant-la per davant de la cama esquerra.
51 - 52 Abaixem el peu dret al terra i aixequem el peu esquerre per darrere de la cama dreta.

KICKS, RIGHT, LEFT, RIGHT, STOMP
53 Abaixem el peu esquerre a lloc i saltant-hi al damunt, fem un kick endavant amb el peu dret
54 Abaixem el peu dret a lloc i saltant-hi al damunt, fem un kick endavant amb el peu
esquerre
55 Abaixem el peu esquerre a lloc i saltant-hi al damunt, fem un kick endavant amb el peu dret
56 Stomp amb el peu dret

TOUCH LEFT,(LEFT, SIDE, LEFT) HOLD, ¼ TURN LEFT SLOW COASTER STEP, HOLD
57 - 58 Marquem punta del peu esquerre a l’esquerra i a lloc
59 - 60 Marquem punta del peu esquerre a l’esquerra i pausa
61 - 62 Peu esquerre enrere fent ¼ de volta a l’esquerra, Peu dret enrere
63 - 64 Peu esquerre endavant i pausa


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...