In the moment

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 1 - Contradance
Autor: David Villellas

Música del ball:
Noah Kelley - BarelyDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

ROCK STEP ½ VOLTA DRETA, ROCKING CHAIR, TOE STRUT AMB ½ VOLTA ESQ.
1-2 Rock peu dret davant, al tornar el pes a l’esquerre girar ½ volta a la dreta
3-4 Rock peu dret davant, tornar el pes a l’esquerre
5-6 Rock peu dret darrera, tornar el pes a l’esquerre
7-8 Marcar la punta del peu dret davant i en abaixar el peu girar ½ volta a l’esquerra (el pes queda al peu dret)

ROCK STEP ½ VOLTA ESQ. X2, COASTER STEP LENT, SCUFF
9-10 Amb el pes al peu dret, començar a girar ½ volta a l’esquerra marcant un rock amb l’esquerre al davant, tornar el pes al dret
11-12 Amb el pes al peu dret, començar a girar una altra ½ volta a l’esquerra marcant un rock amb l’esquerre al davant, tornar el pes al dret
13-16 Coaster step lent: Peu esquerre al darrere, peu dret al costat de l’esquerre, peu esquerre al davant, scuff amb el peu dret.

STEPS X2, SCOOTS X2, STEP, STOMP
17-20 Pas peu dret endavant, peu esquerre al costat, pas peu dret endavant, scuff peu esquerre
21-24 Saltar sobre el peu dret dues vegades, abaixar el peu esquerre al davant, stomp amb el dret al costat de l’esquerre.

SWIVET, ½ VOLTA ESQ. SCUFF, GRAPEVINE DRETA
25-26 Swivet a la dreta (girar les puntes dels peus a la dreta mantenint el pes sobre el taló dret i la punta esquerra) tornar els peus al centre
27-28 Girar ½ volta a l’esquerra (mantenint el pes sobre el peu esquerre), scuff amb el dret
29-32 Grapevine a la dreta: Pas amb la dreta a la dreta, creuar peu esquerre per darrere, pas amb el dret a la dreta, stomp amb l’esquerre al costat del dret.

Els passos del 33 al 56 són els mateixos que de l’1 al 24, però canviant de cama.

ROCK STEP ½ VOLTA ESQUERRA, ROCKING CHAIR, TOE STRUT AMB ½ VOLTA DRETA
33-34 Rock peu esquerre davant, al tornar el pes al dret, girar ½ volta a l’esquerra
35-36 Rock peu esquerre davant, tornar el pes al dret
37-38 Rock peu esquerre al darrere, tornar el pes al dret
39-40 Marcar la punta del peu esquerre davant i al abaixar el peu girar ½ volta a la dreta (el pes queda al peu esquerre)

ROCK STEP, ½ VOLTA DRETA X2, COASTER STEP LENT, SCUFF
41-42 Amb el pes al peu esquerre, començar a girar ½ volta a la dreta marcant un rock amb el dret al davant, tornar el pes a l’esquerre
43-44 Amb el pes al peu esquerre, començar a girar una altra ½ volta a la dreta marcant un rock amb el dret al davant, tornar el pes a l’esquerre
45-48 Coaster step lent: Peu dret al darrere, peu esquerre al costat del dret, peu dret al davant, scuff amb el peu esquerre

STEPS X2, SCOOTS X2, STEP, STOMP
49-52 Pas peu esquerre endavant, peu dret al costat, pas peu esquerre endavant, scuff peu dret
53-56 Saltar sobre el peu esquerre dues vegades, abaixar el peu dret al davant, stomp amb l’esquerre al costat del dret

Els passos del 57 al 64 són els mateixos que del 25 al 32

SWIVET , ½ VOLTA ESQ. SCUFF, GRAPEVINE DRETA
57-58 Swivet a la dreta (girar les puntes dels peus a la dreta mantenint el pes sobre el taló dret i la punta esquerra) tornar els peus al centre)
59-60 Girar ½ volta a l’esquerra (mantenint el pes sobre el peu esquerre), scuff amb el dret
61-64 Grapevine a la dreta: Pas amb la dreta a la dreta, creuar peu esquerre per darrere, pas amb el dret a la dreta, stomp amb l’esquerre al costat del dret.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...