Holidays end

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Jaume Andreu

Font: Sebastià Giner

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Luke Bryan - I'll stay me
Gretchen Wilson - One of the boys


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

POINT RIGHT, TOUCH, POINT RIGHT, HOLD
1. Punta peu dret a la dreta
2. Punta peu dret al costat de l'esquerrE
3. Punta peu dret a la dreta
4. Pausa

CROSS BEHIND, STEP, CROSS FORWARD, HOLD
5. Creuar cama dreta per darrerE de l'esquerra
6. Pas cama esquerra cap a l'esquerra
7. Creuar cama dreta per davant de l'esquerra
8. Pausa

POINT LEFT, TOUCH, POINT LEFT, HOLD
9. Punta peu esquerre a l'esquerra
10. Punta peu esquerre al costat del dret
11. Punta peu esquerre a l'esquerra
12. Pausa

STEP 1/4, TURN 1/2, ROCK STEP
13. Cama esquerra per darrere de la dreta amb 1/4 de volta
14. Fem 1/2 volta cap a l'esquerra
15. Cama dreta davant recolzant-nos-hi
16. Tornem el pes a la cama esquerra

STEP, 1/2 TURN RIGHT (x2)
17. Pas peu dret enrera
18. Fem 1/2 volta cap a la dreta
19. Pas peu esquerra davant
20. Fem 1/2 volta cap a la dreta

SLOW COASTER STEP, HOLD
21. Pas peu dret enrere
22. Pas peu esquerre al costat del dret
23. Pas peu dret davant, deixant el pes a la cama esquerra
24. Pausa

SWIVEL RIGHT FOOT, X2
25. Obrir punta dreta cap a la dreta
26. Obrir taló dret cap a la dreta
27. Obrir punta dreta cap a la dreta
28. Obrir taló dret cap a la dreta

SLOW COASTER STEP 1/4, STOMP UP
29. Peu esquerre per darrere del dret fent 1/4 de volta cap a l'esquerra
30. Peu dret al costat de l'esquerre
31. Peu esquerre davant
32. Piquem a terra amb el peu dret al costat de l'esquerre, sense canviar el pes de cama

KICK, STOMP UP, FLICK, STOMP UP
33. Puntada amb el peu dret endavant
34. Piquem a terra amb el peu dret al costat de l'esquerre, sense canviar el pes de cama
35. Puntada amb el peu dret enrere
36. Piquem a terra amb el peu dret al costat de l'esquerre, sense canviar el pes de cama

GRAPEVINE
37. Pas cama dreta cap a la dreta
38. Creuem cama esquerra per darrere de la dreta
39. Pas cama dreta cap a la dreta
40. Pas peu esquerra cap a la dreta marcant la punta

STEP 1/4, STEP 1/4, TURN 1/2, CROSS
41. Fem 1/4 de volta cap a l'esquerra, peu esquerre davant
42. Fem 1/4 de volta cap a l'esquerra, peu dret a la dreta
43. Pivotant sobre el peu dret fem 1/2 volta cap a l'esquerra i pas peu esquerre cap a l'esquerra
44. Peu dret creua per davant de l'esquerre

ROCH STEP, CROSS, HOLD
45. Peu esquerre a l'esquerra recolzant-nos-hi
46. Tornem el pes al peu dret
47. Peu esquerre creua per davant del dret
48. Pausa

POINT X2, ROCK AND KICK
49. Marcar punta dreta per darrere de la cama esquerra
50. Marcar punta dreta per darrere de la cama esquerra
51. Saltant cap enrere amb la cama dreta, fem una puntada amb l'esquerra endavant
52. Tornem el pes a la cama esquerra

STEP, STEP LOCK, STEP, HOLD
53. Pas peu dret davant
54. Cama esquerra segueix per darrere de la dreta
55. Pas peu dret davant
56. Pausa

POINT X2, ROCK AND KICK
57. Marcar punta esquerra per darrere de la cama dreta
58. Marcar punta esquerra per darrere de la cama dreta
59. Saltant cap enrere amb la cama esquerra, fem una puntada amb la dreta endavant
60. Tornem el pes a la cama dreta

ROCK STEP 1/4, CROSS, HOLD
61. Peu esquerre davant girant 1/4 de volta cap a la dreta
62. Tornar el pes a la cama dreta
63. Pas cama esquerra per davant de la dreta
64. Pausa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...