My sixth Christmas

Temps: 64 - Parets: 4

Autor/a: Emili Muntaner (Desembre 2.006)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Font: Emili Muntaner
Música del ball:
George Strait - Up On The Housetop


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1 A 8 PASSOS DRETA, ROCK STEP ESQUERRA, HOLD
1.- Pas peu dret a la dreta
2.- Pas peu esquerre al costat del dret
3.- Pas peu dret a la dreta
4.- Touch peu esquerre al costat del dret
5.- Rock peu esquerre a l’esquerra
6.- Tornar el pes al peu dret
7.- Touch peu esquerre a la dreta al costat del dret
8.- Pausa

9 A 16 PASSOS ESQUERRA, ROCK STEP DRETA, HOLD
1.- Pas peu esquerre a l’esquerra
2.- Pas peu dret al costat de l’esquerre
3.- Pas peu esquerre a l’esquerra
4.- Touch peu dret al costat de l’esquerre
5.- Rock peu dret a la dreta
6.- Tornar el pes al peu esquerre
7.- Touch peu dret a l’esquerra al costat de l’esquerre
8.- Pausa

17 A 24 PAS, SCUFF, PAS, SCUFF, PAS, STOMP UP, STOMP UP
1.- Pas peu dret davant
2.- Scuff peu esquerre al costat del dret
3.- Pas peu esquerre davant
4.- Scuff peu dret al costat de l’esquerre
5.- Pas peu dret davant
6.- Stomp up peu esquerre al costat del dret
7.- Stomp up peu esquerre a la dreta
8.- Pausa

25 A 32 SLOW COASTER STEP AMB L’ESQUERRA, HOLD, TRIPLE STOMP DAVANT (DRETA, ESQUERRA, DRETA), HOLD
1.- Pas peu esquerre darrere
2.- Pas peu dret darrere, al costat de l’esquerre
3.- Pas peu esquerre davant
4.- Pausa
5.- Stomp peu dret davant
6.- Stomp peu esquerre davant, per darrere del dret
7.- Stomp up peu dret davant
8.- Pausa

33 A 40 (AMB LA DRETA) STOMP UP, STOMP UP, STOMP UP, HOLD, SLOW SEILOR STEP AMB ¼ VOLTA A LA DRETA
1.- Stomp Up peu dret al costat de l’esquerre
2.- Stomp Up peu dret a la dreta
3.- Stomp Up peu dret a la dreta
4.- Pausa
5.- Pas peu dret per darrere de l’esquerre iniciant ¼ volta a la dreta
6.- Pas peu esquerre al costat del dret acabant el ¼ de volta a la dreta
7.- Pas peu dret al costat de l’esquerre
8.- Pausa

41 A 48 (AMB L’ESQUERRA) STOMP UP, STOMP UP, STOMP UP, HOLD, SLOW COASTER STEP
1.- Stomp Up peu esquerre al costat del dret
2.- Stomp Up peu esquerre a la dreta
3.- Stomp Up peu esquerre a la dreta
4.- Pausa
5.- Pas peu esquerre darrere
6.- Pas peu dret darrere, al costat de l’esquerre
7.- Pas peu esquerre davant
8.- Pausa

49 A 56 TOUCH DAVANT, HOLD, TOUCH DARRERE, HOLD, SLOW KICK BALL CHANGE, HOLD
1.- Touch taló peu dret davant
2.- Hold
3.- Touch, punta peu dret darrere
4.- Pausa
5.- Kick peu dret davant
6.- Pas peu dret al costat de l’esquerre
7.- Stomp peu esquerre al costat del dret
8.- Pausa

57 A 64 TOUCH DAVANT, HOLD, TOUCH DARRERE, HOLD, SLOW KICK BALL CHANGE, HOLD
1.- Touch taló peu dret davant
2.- Hold
3.- Touch, punta peu dret darrere
4.- Pausa
5.- Kick peu dret davant
6.- Pas peu dret al costat de l’esquerre
7.- Stomp peu esquerre al costat del dret
8.- Pausa

Començar de nou.

BRIDGE
En acabar la primera i la sisena paret, cal fer un bridge de 8 temps on es repeteixen els primers 8 passos del ball. Després d'això es reinicia la coreografia des del count 1


Vídeos

Font: emilimuntaner
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...