My best friend David

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Omar Garrido

Font: Omar Garrido

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Brooks & Dunn - Brand new whiskey


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

HEEL FORWARD, TOE BEGAIN (x 2)
1 Taló peu dret davant.
2 Punta peu dret darrere.
3 Taló peu dret davant.
4 Punta peu dret darrere.

TRIANGLE ½ TURN RIGHT
5 Peu dret lock davant de l’esquerre.
6 Pas darrere peu esquerre ¼ a la dreta.
7 Peu dret davant ¼ a la dreta.
8 Peu esquerre al costat del dret.

GRAPEVINE RIGHT CROSS
9 Pas dreta peu dret.
10 Peu esquerre darrere del dret.
11 Pas dreta peu dret.
12 Peu esquerre creua per davant peu dret.

ROCK STEP, STEP LOCK, STEP
13 Peu dret costat dret.
14 Canviar de pes al peu esquerre.
15 Peu dret creua davant peu esquerre
16 Peu esquerre costat esquerre.

KICK, STOMP-UP, FLICK, STOMP
17 Puntada peu dret davant.
18 Peu dret stomp al costat peu esquerre aixecant-lo una mica.
19 Puntada peu dret darrere
20 Peu dret al costat de l’esquerre.

STEP TURN 360º, CROSS
21 Peu esquerre costat esquerre.
22 ½ volta a l’esquerra i peu dret al costat de l’esquerre.
23 ½ volta a l’esquerra i peu esquerre al costat del dret.
24 Peu dret creua per davant de l’esquerre.

ROCK STEP, CROSS, STEP
25 Peu esquerre costat esquerre.
26 Canviar de pes al peu dret.
27 Peu esquerre creua davant peu dret.
28 Pas peu dret costat dret.

TURN ½, TURN ¼
29 Pas peu dret davant.
30 Girar ½ volta a l’esquerra.
31 Pas peu dret davant.
32 Girar ¼ volta a l’esquerra
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...