Neon rainbow

Temps: 28 - Parets: 4
Autor/a: Robin Sin

Font: Kick it (Traducció de Josep Ponsà)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Alan Jackson - Chasin' That Neon Rainbow (Lletra amb traducció al català)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-2 Pas peu esquerre a la banda esquerra, pas peu dret darrere de peu esquerre
3-4 Pas peu esquerre a la banda esquerra, stomp peu dret al costat de l’esquerre i clap

5-8 Fan punta dreta a dreta dues vegades
9-10 Touch taló dret endavant, hook taló dret cap a l’esquerra

11-12 Touch taló dret endavant, pas peu dret al costat de peu esquerre
13-14 Separar els dos talons, ajuntar
15-16 Separar les dues puntes, ajuntar

17-18 Touch taló esquerre endavant, hook taló esquerre cap a l’esquerra
19-20 Touch taló esquerre endavant, touch enrere amb la punta esquerra

21-22 Pas peu esquerre endavant, slide peu dret cap a peu esquerre
23-24 Pas peu esquerre endavant, scuff peu dret endavant ¼ volta esquerra

25-26 Cross peu dret per damunt peu esquerre, pas peu esquerre enrere
27-28 Pas peu dret a dreta, stomp peu esquerre al costat del peu dret
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...