Mr. Mom # Finalista al VI Concurs del Nashville Country Club - 2004

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Sake Country Calella

Font: Josep Mª Grau i Paqui Monroy

Música del ball:
Lonestar - Mr. Mom


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

VINE RIGHT 4 COUNTS, RIGHT SCISSORS, HOLD
1. Pas a la dreta amb la dreta
2. Creuem la cama esquerra per darrere de la dreta
3. Pas a la dreta amb la dreta
4. Creuem l’esquerra per davant de la dreta
5. Pas dret a la dreta
6. Recuperem el pes sobre la cama esquerra
7. Creuem la dreta per davant de l’esquerra
8. Hold

VINE LEFT 4 COUNTS, LEFT SCISSORS
9. Pas a l’esquerra amb l’esquerre
10. Creuem la cama dreta per darrere de l’esquerra
11. Pas a l’esquerra amb l’esquerre
12. Creuem la dreta per davant de l’esquerra
13. Pas esquerre a l’esquerra
14. Recuperem el pes sobre la cama dreta
15. Creuem l’esquerra per davant de la dreta
16. Hold

¼ RIGHT STRUT, STEP ¾ RIGHT, ¼ LEFT STRUT, STEP ¾ LEFT
17. Girant ¼ a la dreta marquem la punta del peu dret davant
18. Abaixem el taló del peu dret deixant el pes
19. Pas peu esquerre davant
20. Girem ¾ de volta a la dreta
21. Girant ¼ a l’esquerra marquem la punta del peu esquerre davant
22. Abaixem el taló del peu esquerre deixant el pes
23. Pas peu dret davant
24. Girem ¾ de volta a l’esquerra

TOE, ¼ TOE, KICK, STEP, CROSS, ROCK STEP, SCUFF ½ TURN
25. Marquem la punta del peu dret al lloc
26. Girem ¼ de volta a la dreta i marquem la punta dreta al mateix temps
27. Kick peu dret
28. Pas peu dret a la dreta
29. Creuem l’esquerra per davant de la dreta
30. Rock a la dreta amb el peu dret
31. Recuperem el pes a l’esquerra
32. Scuff i girant ½ volta a l’esquerra.

SLOW VAUDEVILLES STEPS
33. Creuem la dreta per davant l’esquerra
34. Pas peu esquerre a l’esquerra
35. Marquem el taló dret davant en diagonal
36. Tornem el peu dret al costat de l’esquerre
37. Creuem l’esquerra per davant de la dreta
38. Pas peu dret a la dreta
39. Marquem el taló esquerre davant en diagonal
40. Tornem el peu esquerre al costat de la dreta

STEP TURN, ROCK STEP RIGHT, CROSS, HOLD
41. Pas peu dret davant
42. ½ volta a l’esquerra
43. Pas peu dret davant
44. ½ volta a l’esquerra
45. Rock a la dreta amb la cama dreta
46. Recuperem el pes al peu esquerre
47. Creuem la cama dreta davant de l’esquerra
48. Hold

DIAGONAL STEP, TOE, STEP FOWARD,1/8 TURN, DIAGONAL STEP, TOE, KICK, FLICK
49. Pas esquerre davant en diagonal a l’esquerre
50. Punta peu dret darrere
51. Pas peu dret darrere
52. Girem 1/8 de volta a l’esquerra deixant el pes a l’esquerra (quedem mirant a l’altre paret)
53. Pas dret davant a la diagonal esquerra
54. Punta esquerra darrere
55. Mitjançant un saltet deixem el pes a l’esquerra i fem un kick amb la dreta
56. Mitjançant un saltet deixem el pes a la dreta i alçem el peu esquerre darrere

TOE, ½ TURN, ½ STRUT,1/2 STEP, SLOW COASTER STEP, SCUFF
57. Marquem la punta esquerra darrere
58. Girem ½ volta cap a l’esquerra
59. Marquem la punta del peu dret i girem ½ volta cap a l’esquerra
60. Abaixem el taló del peu dret deixant-hi el pes
61. Pas peu esquerre darrere
62. Pas peu dret darrere, al costat de l’esquerre
63. Pas esquerre davant
64. Scuff amb el peu dret

BRIDGE:
Amb la cançó “Mr. Mom” després de la 2ª s'han de fer els següents 20 passos:

Els primers 16 counts
17-18 Pas dret davant - ½ volta a l’esquerra
19-20 Pas dret davant - ½ volta cap a l’esquerra


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...