Story # Concurs Renegade Music & Dance - 2016Temps: Seqüencial: A(32 temps) B(32 temps) - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Wild Meeting (Blanca, Jose, María, Mercè, Núria i Silvana). Maig 2016
Font: Mercè Sala

Música del ball:
Drake White - Story (CD: It Feels Good)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Introducció: 32 temps
A: 64 temps
B: 32 temps

Seqüència del ball: A, B, B, tag, A, B, B, B, A amb restart, B, B, B curta amb final.

Part A

KICK BALL CROSS (R), SIDE, TOE TOUCH, FULL TURN (L), STOMP (R)

1-2 Puntada de peu dret endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre, creuar peu esquerre per davant del dret.
3-4 Pas peu dret a la dreta, tocar amb punta esquerre al costat del dret.
5-8 Volta sencera a l'esquerra (abaixar el taló esquerre girant 1/2 volta, pas amb la cama dreta cap a l'esquerra, girant 1/2 volta, posar el pes a l'esquerra, stomp amb el peu dret).

KICK BALL CROSS (L), SIDE, TOE TOUCH, FULL TURN (R), HOLD
9-10 Puntada de peu esquerre endavant, pas peu esquerre al costat del dret, creuar peu dret per davant de l'esquerre.
11-12 Pas peu esquerre a l'esquerra, tocar amb punta dreta al costat de l'esquerre.
13-16 Volta sencera a la dreta (abaixar el taló dret girant 1/2 volta, pas amb la cama esquerra cap a la dreta, girant 1/2 volta, posar el pes a l'esquerra, pausa)

JUMPING ROCK STEP BACK (R), STEP (R) FWD, HOLD, ROCK STEP (L) FWD, 1/2 TURN (L),
17&18 Pas enrere saltant suaument amb puntada de peu amb la cama esquerra.
19-20 Pas dreta endavant, hold.
21-22 Rock step amb la cama esquerra endavant, tornar el pes a la cama dreta.
23-24 1/2 volta amb la cama esquerra cap a l'esquerra, pivotant sobre el peu dret.

STEP (R) FWD 1/2 TURN LEFT (R) & 1/2 TURN LEFT (R), COASTER STEP (L), SCUFF
25&26 Pas dreta endavant amb 1/2 volta a l'esquerra.
27&28 1/2 volta més amb el peu dret, pivotant sobre l'esquerra i deixant el pes a la dreta.
29-30 Pas amb la cama esquerra enrere, pas amb la dreta enrere.
31-32 Pas amb la cama dreta endavant, scuff.

GRAPEVINE (R) ending cross, ROCK STEP (R) SIDE diagonally, CROSS (R), HOLD
33-34 Pas dreta al costat, creuar l'esquerra pel darrere.
35-36 Pas dreta al costat, creuar l'esquerra per davant.
37-38 Rock step amb la cama dreta girant 1/8, tornar el pes a la cama esquerra.
39-40 Creuar la cama dreta per davant de l'esquerra, pausa.

GRAPEVINE (L) ending cross, ROCK STEP (L) SIDE diagonally, CROSS (L), HOLD
41-42 Pas esquerra al costat, creuar la dreta pel darrere.
43-44 Pas esquerre al costat, creuar la dreta per davant.
45-46 Rock step amb la cama esquerra girant 1/8, tornar el pes a la cama dreta.
47-48 Creuar la cama esquerra per davant de la dreta, pausa.

FULL TURN: STEP (R) HOOK (L), STEP (L) HOOK (R), STEP (R) HOOK (L), HOLD
49-50 Pas amb la cama dreta, aixecar la cama esquerra enrere.
51-52 Abaixar la cama esquerra, girant 1/4 a l'esquerra, aixecar la cama dreta enrere.
53-54 Abaixar la cama dreta, girant 1/4 a l'esquerra, aixecar la cama esquerra enrere.
55-56 Aabaixem la cama esquerra, girant 1/4 a l'esquerra, hold.

JUMPING ROCK STEP BACK (R), STEP (R) FWD, HOLD, STEP (L) FWD 1/2 TURN, STEP (L) FWD, JUMPING FEET
57-58 Pas enrere saltant suaument amb puntada de peu amb la cama esquerra.
59-60 Pas dreta endavant, hold.
61-62 Pas amb l'esquerra fent 1/2 volta.
63-64 Pas amb la cama esquerra endavant, Saltar sobre els dos peus.

Restart:
A la 3a A, els passos del 25 al 64 no es fan i comencem una B

Tag: Els passos de l’1 al 8 de la part APart B

JUMPING: (KICK (R), FLICK (L)) X 2, KICK (L), FLICK (R), 1/2 TURN (L), KICK (L)

1-4 Saltant: puntada de peu amb la cama dreta, abaixar el peu dret aixecant la cama esquerra enrere
5-6 Saltant: puntada de peu amb la cama esquerre, abaixar el peu esquerre aixecant la cama dreta enrere
7-8 Saltant i girant ½ volta a l’esquerre: puntada de peu amb la cama esquerre, abaixar el peu esquerre al costat del dret

JUMPING: (KICK (R), KICK (L), 1/2 TURN (L), KICK (L), JUMP FEET APART DIAGONALLY (R), JUMP FEET APART DIAGONALLY (L)
9-10 Saltant: puntada de peu amb la cama dreta i abaixar-la
11-12 Saltant i girant ½ volta a l’esquerre: puntada de peu amb la cama esquerra i abaixar-la
13-14 Saltant: obrir les cames a la vegada girant 1/8 a la dreta, quedant en diagonal, tancar les cames a la vegada tornant al lloc
15-16 Saltant: obrir les cames a la vegada girant 1/8 a l’esquerre, quedant en diagonal, tancar les cames a la vegada tornant al lloc

JUMPING ROCK STEP BACK (R), ¼ TURN (L), 2 STOMPS (R), 2 PIVOT (R)
17-18 Pas enrere saltant amb puntada de peu amb la cama esquerra, girant ¼ de volta a l’esquerre
19-20 Dos picades de peu amb la cama dreta al costar de l’esquerre
21-22 Pivotar cap a la dreta sobre la cama esquerre, tornar el pes a l’esquerre
23-24 Pivotar cap a la dreta sobre la cama esquerre, tornar el pes a l’esquerre

JUMPING ROCK STEP BACK (R), ¼ TURN (L), FULL TURN (L), STOMPS (R-L), SWIVEL HELL (R)
25-26 Pas enrere saltant amb puntada de peu amb la cama esquerra, girant ¼ de volta a l’esquerre
27-28 Pas dreta endavant donant ½ volta a l’esquerre, pas esquerre enrere fent ½ volta cap a l’esquerre
29-30 Picada amb el peu dret al costat de l’esquerre, picada amb el peu esquerre al costat del dret
31-32 Girar els dos talons a la vegada cap a l’esquerre, tornar-los al lloc

Final: A l’última B, els passos del 28 al 32 no es fan.
El pas 27 s’alenteix i es fan tres passos cap endavant, començant per l’esquerre, al quart es posa la punta del peu dret per darrere del peu esquerre


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...