STAB # Concurs Renegade Music & Dance 2016Temps: 64 (A de 16, B de 16, C de 32, TAG de 8) - Parets: 1 - Nivell: Intermediate - Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: Legend Riders
Font: Legend Riders

Música del ball:
The Pine Box Boys - Stab!DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència: A B B C A A B B C A TAG A(9-16) B B C C B B B B B (9-16)

Part A, 16 Temps

½ GRAPEVINE RIGHT, SIDE ROCK CROSS, ½ GRAPEVINE LEFT, ¼ TURN COASTER STEP

1- Pas peu dret a la dreta
2- Creuar peu esquerre per darrere del dret
3- Pas peu dret a la dreta
&- Tornar el pes al peu esquerre
4- Creuar peu dret per davant del esquerra
5- Pas peu esquerre a l'esquerra
6- Creuar peu dret per darrere del esquerra
7- Pas peu esquerre a l'esquerra girant un quart de volta a la dreta
&- Peu dret al costat del esquerra
8- Pas peu esquerre davant

KICK BALL CHANGE x2, SIDE ROCK RIGHT w/¼ TURN RIGHT, ½ TURN RIGHT, LEFT STOMP
9- Cop de peu amb peu dret cap endavant
&- Peu dret al costat de l'esquerre, aixecar taló esquerre
10- Donar suport i tornar el pes al peu esquerre
11- Puntada peu dret endavant
&- Peu dret al costat del esquerre, aixecar taló esquerre
12- Donar suport i tornar el pes al peu esquerre
13- Pas peu dret a la dreta
&- Tornar el pes al peu esquerre girant un quart de volta a la dreta
14- Peu dret enrere donant mitja volta a la dreta
15- Stomp peu esquerre al costat del dret
16- Stomp peu dret al costat de l'esquerre


Part B, 16 Temps

JUMPING ROCK RIGHT & HEEL, TOGETHER, JUMPING ROCK LEFT & HEEL, TOGETHER RIGHT SCUFF, STOMP FORWARD, LEFT SWIVEL, LEFT SWIVEL w/ ½ TURN LEFT

1- Saltant, pas peu dret a la dreta i marcar taló esquerre a l' esquerra
2- Saltant, els dos peus tornen al centre junts
3- Saltant, pas peu esquerre a l'esquerra i marcar taló dret a la dreta
4- Saltant, els dos peus tornen al centre junts
5- Scuff amb el peu dret al costat de l'esquerre
6- Stomp amb el peu dret davant
7- Girar ¼ de volta a l'esquerra, recolzant pes en punta esquerra i taló dret
&- Tornar a posició inicial sense canviar pesos
8- Girar ½ volta a l'esquerra, recolzant pes en punta esquerra i taló dret

CHA CHA FORWARD, ROCK STEP FORWARD, ½ TURN LEFT x2, STOMP LEFT, STOMP RIGHT
9- Pas peu dret endavant
&- Creuar peu esquerre per darrere del dret
10- Pas peu dret endavant
11- Pas peu esquerre endavant
12- Tornar el pes al peu dret
13- Pas enrere amb el peu esquerre fent mitja volta a l'esquerra
14- Pas amb el peu dret fent mitja volta a l'esquerra
15- Stomp amb el peu esquerre al lloc
16- Stomp amb el peu dret al lloc


Part C, 32 Temps

APPLEJACK (RIGHT x2 / LEFT x2), ¼ TURN RIGHT x2, ½ TURN RIGHT, STOMP LEFT

1- Punta dreta a la dreta i taló esquerre a la dreta
&- Punta dreta a l'esquerra i taló esquerre a l' esquerra
2- Punta dreta a la dreta i taló esquerre a la dreta
&- Punta dreta a l'esquerra i taló esquerre a l' esquerra
3- Punta esquerra a l'esquerra i taló dret a l'esquerra
&- Punta esquerra a la dreta i taló dret a la dreta
4- Punta esquerra a l'esquerra i taló dret a l'esquerra
&- Punta esquerra a la dreta i taló dret a la dreta
5- Gir del peu dret un quart de volta a la dreta
6- Pas amb el peu esquerre a la dreta girant mitja volta
7- Pas amb el peu dret a la dreta girant un quart de volta
8- Stomp amb el peu esquerre al costat del dret

APPLEJACK (LEFT x2 / RIGHT x2), ¼ TURN LEFT x2, ½ TURN LEFT, SCUFF RIGHT
9- Punta esquerra a l'esquerra i taló dret a l'esquerra
&- Punta esquerra a la dreta i taló dret a la dreta
10Punta esquerra a l'esquerra i taló dret a l'esquerra
&- Punta esquerra a la dreta i taló dret a la dreta
11- Punta dreta a la dreta i taló esquerre a la dreta
&- Punta dreta a l'esquerra i taló esquerre a l' esquerra
12- Punta dreta a la dreta i taló esquerre a la dreta
&- Punta dreta a l'esquerra i taló esquerre a l' esquerra
13- Gir del peu esquerre un quart de volta a l'esquerra
14- Pas amb el peu dret a l'esquerra girant mitja volta
15- Pas amb el peu esquerre a l' esquerra girant un quart de volta
16- Scuff amb el peu dret al costat de l'esquerre

CHA CHA x2 (FORWARD/BACKWARD), SCISSOR STEP x2 (RIGHT/LEFT)
17- Pas peu dret cap endavant
& - Pas peu esquerre creuat per darrere del dret
18- Pas peu dret cap endavant
19- Pas peu esquerre cap a enrere
& - Pas peu dret enrere creuat per davant de l'esquerre
20- Pas peu esquerre cap a enrere
21- Pas peu dret a la dreta
& - Peu esquerre al costat del dret
22- Creuar peu dret per davant de l'esquerre
23- Pas peu esquerre a l' esquerra
& - Peu dret al costat del esquerre
24- Creuar peu esquerre per davant del dret

STEP FORWARD x2 (RIGHT/LEFT), STEP RIGHT w/ ½ TURN LEFT, ROCK STEP LEFT w/ ½ TURN LEFT STEP LEFT BACKWARD, STEP RIGHT BACKWARD w/ ½ TURN RIGHT, STEP LEFT w/ ½ TURN RIGHT, STOMP RIGHT
25- Pas peu dret endavant
26- Pas peu esquerre endavant
27- Pas peu dret girant mitja volta a l'esquerra
28- Pas amb el peu esquerre Cap a enrere girant mitja volta a l'esquerra
& - Tornar el pes al peu dret
29- Pas amb el peu esquerre Cap a enrere
30- Pas amb el peu dret cap a enrere girant mitja volta a la dreta
31- Pas amb el peu esquerre Girant mitja volta a la dreta
32- Stomp amb el peu dret al costat del esquerre


TAG, 8 Temps

STOMP RIGHT, ¼ TURN LEFT, STOMP RIGHT, ¼ TURN LEFT, STOMP RIGHT, ¼ TURN LEFT, STOMP RIGHT, HOLD

1- Stomp amb el peu dret al lloc
2- Girar un quart de volta a l'esquerra en el lloc
3- Stomp amb el peu dret al lloc
4- Girar un quart de volta a l'esquerra en el lloc
5- Stomp amb el peu dret al lloc
6- Girar un quart de volta a l'esquerra en el lloc
7- Stomp amb el peu dret al lloc
8- Pausa

SEQÜÈNCIA
A, B, B, C
A, A, B, B, C
A, TAG, A (només els passos 9 a 16), B, B, C, C
B, B, B, B, B (només els passos 9 a 16)

NOTES:
- El ball comença en el temps 17 de la cançó
- Després de l' TAG de 8 passos es continua amb els últims 8 passos de l'estrofa A
- El ball es tanca repetint els últims 8 passos de l'estrofa B


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...