OurselvesTemps: Seqüencial - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Valérie DEL CAMPO / Quim AYMERICH (Juny 2016)
Font: Quim AYMERICH

Música del ball:
Kirsty LEE AKERS / Bob EVANS - In Spite Of OurselvesDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüències: AA – BB – AA – B – B 8 temps.

PART A:

1-8 WALK, WALK, SHUFFLE, MAMBO 1/2 TURN, MAMBO TOUCH

1-2 Pas peu dret endavant, Pas peu esquerre endavant
3&4 Pas peu dret endavant, Pas peu esquerre prop del peu dret, Pas peu dret endavant
5&6 Pas peu dret endavant, Tornem el pes al peu esquerre, ½ volta a l’esquerre, Pas peu esquerre endavant
7&8 Pas peu dret a la dreta, Tornem el pes al peu esquerre, Punta peu dret al costat del peu esquerre (6:00)

9 -16 ROCKING CHAIR, WEAVE, ROCKING CHAIR, WEAVE
1&2& Pas peu dret endavant, Tornem el pes al peu esquerre, Pas peu dret enrerre, Tornem el pes al peu esquerre
3&4& Pas peu dret a la dreta, Creuem peu esquerre per darrere del peu dret, Pas peu dret a la dreta, Creuem peu esquerre per davant del peu dret (amb un minim desplacement)
5&6& Pas peu dret endavant, Tornem el pes al peu esquerre, Pas peu dret enrerre, Tornem el pes al peu esquerre
7&8& Pas peu dret a la dreta, Creuem peu esquerre per darrere del peu dret, Pas peu dret a la dreta, Creuem peu esquerre per davant del peu dret (amb un minim desplaçament)

17- 24 ROCK ¼ TURN STEP, SHUFFLE, TRIPLE ¾ TURN, MAMBO BACK
1&2 Pas peu dret a la dreta, Tornem el pes al peu esquerre giran ¼ de volta a l’esquerre, Pas peu dret endavant (3:00)
3&4 Pas peu esquerre endavant, Pas peu dret prop del peu esquerre, Pas peu esquerre endavant
5&6 Pas peu dret endavant, Pas peu esquerre prop del peu dret giran ½ volta a l’esquerre, Pas peu dret al costat del peu esquerre girant ¼ de volta a l’esquerre (6:00)
7&8 Pas peu esquerre enrerre, Tornem el pes al peu dret, Tanquem el peu esquerre al costat del peu dret

25-26 HEEL SWITCHES X2
1&2& Marquem el taló peu dret per davant, Tanquem peu dret al costat del peu esquerre, marquem taló peu esquerre per davant, Tanquem peu esquerre al costat del peu dret (6:00)


PART B:

1-8 WEAVE, ROCK CROSS, WEAVE, ROCK CROSS

1&2& Pas peu dret a la dreta, Creuem peu esquerre per darrere del peu dret, Pas peu dret a la dreta, Creuem peu esquerre per davant del peu dret
3&4 Pas peu dret a la dreta, tornem el pes al peu esquerre, Creuem peu dret per davant del peu esquerre
5&6& Pas peu esquerre a l’esquerre, Creuem peu dret per darrere del peu esquerre, Pas Pe a l’esquerre, Creuem peu dret per davant del peu esquerre
7&8 Pas peu esquerre a l’esquerre, tornem el pes al peu dret, Creuem peu esquerre per davant del peu dret (12:00)

9-16 SHUFFLE, STEP ½ TURN STEP, SHUFFLE, STEP ½ TURN STEP
1&2 Pas peu dret endavant, Pas peu esquerre prop del peu dret, Pas peu dret endavant
3&4 Pas peu esquerre endavant, Girem ½ volta a la dreta pes al peu dret, Pas peu esquerre endavant (6:00)
5&6 Pas peu dret endavant, Pas peu esquerre prop del peu dret, Pas peu dret endavant
7&8 Pas peu esquerre endavant, Girem ½ volta a la dreta pes al peu dret, Pas peu esquerre endavant (12:00)

17-24 STEP, STEP, PADDLE TURN, STEP TOUCH x2
1-2 Pas peu dret endavant, Pas peu esquerre endavant (en diagonal a l’esquerre)
3&4& Girem 1/8 de volta a l’esquerre (9:00), Touch punta peu dret a la dreta, tornem el pes al peu esquerre, Girem ¼ de volta a l’esquerre (6:00), Touch punta peu dret a la dreta, Tornem el pes al peu esquerre
5&6& Girem ¼ de volta a l’esquerre (3:00), Touch punta peu dret a la dreta, Tornem el pes al peu esquerre, Girem ¼ de volta a l’esquerre, Touch punta peu dret a la dreta, Tornem el pes al peu esquerre (12:00)
7&8& Pas peu dret a la dreta, Pas peu esquerre a l’esquerre, Touch peu dret al costat del peu esquerre

24-32 RUMBA BOX ½ TURN, COASTER STEP, SHUFFLE, JAZ BOX, TOUCH
1&2 Pas peu dret a la dreta, Pas peu esquerre al costat del peu dret, Pas peu dret endavant giran ½ volta a l’esquerre (pes al peu dret) (6.00)
3&4 Pas peu esquerre enrerre, Pas peu dret al costat del peu esquerre, Pas peu esquerre endavant
5&6 Pas peu dret endavant, Pas peu esquerre al costat del peu dret, Pas peu dret endavant
7&8& Creuem peu esquerre per davant del peu dret, Pas peu dret enrerre, Pas peu esquerre esquerre al costat del peu dret, Touch peu dret al costat del peu esquerre

Al final del ball després de l'últim rock esquerre i tornem el pes a la dreta (7&):
Girem ½ volta a l'esquerre i stomp peu esquerre davant (acabem mirant a les 12:00)


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...