ClockwiseTemps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: David Ribas
Font: David Ribas

Música del ball:
Curtis Grimes - The cowboy kindDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Secció 1- Grapevine to right, military turn to left (final scuff)
1-4 Pas amb el peu dret a la dreta, pas a la dreta amb el peu esquerre per darrere del dret, pas a la dreta amb el peu dret i ajuntem peu esquerre.
5-8 Pas endavant amb el peu dret, ½ volta a l´esquerra, pas endavant amb el peu dret i fem ½ volta a l´esquerra al mateix temps que freguem el terra cap endavant amb el taló esquerre.

Secció 2- Left forward step, lock, left forward step, stomp, right toe to right, right heel to right, right toe to right, scuff
1-4 Pas endavant amb el peu esquerre, pas endavant amb el peu dret per darrere de l´esquerre, pas endavant amb el peu esquerre i piquem a terra amb el peu dret al costat de l´esquerre.
5-8 Obrim punta dreta cap a la dreta girant sobre el taló, obrim taló dret cap a la dreta girant sobre la punta, obrim punta dreta cap a la dreta girant sobre el taló i freguem el terra cap endavant amb el peu esquerre.

Secció 3- Left cross step, back right toe, right heel down, kick, grapevine to left ¼ turn left (final scuff)
1-4 Pas amb el peu esquerre cap a la dreta creuant per davant del peu dret, marquem punta dreta enrere, abaixem taló dret i fem una puntada endavant amb el peu esquerre.
5-8 Pas a l'esquerra amb el peu esquerre, pas a l¡esquerra amb el peu dret per darrere de l´esquerre, pas a l'esquerra amb el peu esquerre fent ¼ de volta a l´esquerra i freguem a terra cap endavant amb el peu dret.

Secció 4- Right forward step, ½ turn left, right forward step, hold, left rock step, left step ¼ turn left, scuff
1-4 Pas endavant amb el peu dret, ½ volta a l´esquerra, pas endavant amb el peu dret i fem un temps de pausa.
5-8 Pas endavant amb el peu esquerre, tornem el pes sobre el peu dret, pas a l´esquerra amb el peu esquerre fent ¼ de volta a l´esquerra i freguem el taló dret a terra cap endavant.

Secció 5- Right jazz box (final scuff), left jazz box (final scuff)
1-4 Pas amb el peu dret cap a l´esquerra creuant per davant de l´esquerre, pas curt enrere amb el peu esquerre, pas enrere amb el peu dret i freguem a terra amb el peu esquerre cap endavant.
5-6 Pas amb el peu esquerre cap a la dreta creuant per davant del dret, pas curt enrere amb el peu dret, pas enrere amb el peu esquerre i freguem el terra amb el peu dret cap endavant.

Secció 6- Rock step, right step ½ turn right, stomp up, grapevine
1-4 Pas endavant amb el peu dret, tornem el pes sobre el peu esquerre, fem un pas amb el peu dret fent ½ volta a la dreta i piquem a terra amb el peu esquerre al costat del dret sense deixar el pes.
5-8 Pas a l´esquerra amb el peu esquerre, pas amb peu dret a l´esquerra per darrere de l´esquerre, pas amb el peu esquerre a l´esquerra i pas amb el peu dret al costat de l´esquerre.

Secció 7- Right toe forward ½ turn left, ½ turn left toe left, heel down,right forward rock, step, right back rock, hold
1-4 Marquem punta dreta davant, fem ½ volta a l´esquerra, fent una altra ½ volta a l´esquerra marcant punta esquerra i abaixem taló.
5-8 Pas davant amb el peu dret, tornem el pes sobre el peu esquerre, pas enrere amb el peu dret i fem un temps de pausa.

Secció 8- Coaster step, hook combination
1-4 Pas enrere amb el peu esquerre, pas curt enrere amb el peu dret, pas endavant amb el peu esquerre i piquem a terra amb el peu dret al costat de l´esquerre.
5-8 Puntada davant amb el peu dret, portem taló dret enrere cap a la canya de la cama esquerra, puntada davant amb peu dret i piquem a terra amb el peu dret.

TORNAR A COMENÇAR

Restarts:
A la 2ª paret ballar fins el pas 32 i tornar a començar
A la 6ª paret ballar fins el pas 40 i tornar a començar
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...