DreamersTemps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Two of Us
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Derek Ryan - Dreamers & Believers (Intro: Pre + 16/32 / Bpm: 96/192)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right JAZZ BOX, Right SHUFFLE, Left STOMP.

1 Cross peu dret per davant de l’esquerra
2 Pas enrere peu esquerre
3 Pas a la dreta peu dret
4 Stomp esquerra al costat del peu esquerre
5 Pas endavant peu dret
6 Pas endavant peu esquerre, lock per darrer del dret
7 Pas endavant peu dret
8 Stomp esquerra al costat del peu dret

9-16: Left COASTER STEP, SCUFF, Right ROCKING CHAIR.
1 Pas enrere peu esquerre
2 Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre
3 Pas endavant peu esquerre
4 Scuff dret al costat del peu esquerre
5 Pas endavant peu dret
6 Retornar el pes sobre el peu esquerre
7 Pas enrere peu dret
8 Retornar el pes sobre el peu esquerre

17-24: Right GRAPEVINE & Cross, Right ¼ TURN ROCK STEP, ½ TURN & STEP, ¼ TURN & SCUFF.
1 Pas a la dreta peu dret
2 Pas esquerra per darrere del peu dret
3 Pas a la dreta peu dret
4 Cross peu esquerre per davant del peu dret
5 ¼ volta dreta, pas endavant peu dret
6 Retornar el pes sobre el peu esquerre
7 ½ volta dreta, pas endavant peu dret
8 ¼ volta dreta, scuff esquerra al costat del peu dret (12:00)

25-32: Left GRAPEVINE & Cross, Left MAMBO CROSS, HOLD.
1 Pas a l’esquerra peu esquerre
2 Pas dret per darrer del peu esquerre
3 Pas a l’esquerra peu esquerre
4 Cross peu dret per davant del peu esquerre
5 Pas a l’esquerra peu esquerre
6 Retornar el pes sobre el peu dret
7 Cross peu esquerre per davant del dret
8 Hold

33-40: Right KICK, STOMP, FLICK, STOMP, Right SWIVELS & STOMP.
1 Kick dret endavant
2 Stomp dret al costat del peu esquerre
3 Flick dret enrere
4 Stomp dret al costat del peu esquerre
5 Desplaçar la punta dreta a la dreta
6 Desplaçar el taló dret a la dreta
7 Desplaçar la punta dreta a la dreta
8 Stomp esquerra al costat del peu dret

41-48: Left KICK, STOMP, FLICK, STOMP, Left SWIVELS & STOMP.
1 Kick esquerra endavant
2 Stomp esquerra al costat del peu dret
3 Flick esquerra enrere
4 Stomp esquerra al costat del peu dret
5 Desplaçar punta esquerra a l’esquerra
6 Desplaçar taló esquerra a l’esquerra
7 Desplaçar punta esquerra a l’esquerra
8 Stomp dret al costat del peu esquerre

49-56: Left STEP TURN X 2, Right KICK & STEP, Left KICK & STEP.
1 Pas endavant peu dret
2 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre
3 Pas endavant peu dret
4 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (12:00)
5 Kick dret endavant
6 Pas dret endavant
7 KicK esquerra endavant
8 Pas esquerra endavant

57-64: Left HEEL SWIVELS, Left POINT & BACK, Right MONTERREY TURN.
1 Desplaçar ambdós talons a l’esquerra
2 Tornar ambdós talons al centre
3 Touch punta esquerra a l’esquerra
4 Pas enrere peu esquerre
5 Touch punta dreta a la dreta
6 ½ volta dreta, pas dret al costat del peu esquerre (6:00)
7 Touch punta esquerra a l’esquerra
8 Pas esquerra al costat del peu dret

TORNAR A COMENÇAR

BRIDGE & TAG: Durant les paret 3,6 10 i 11, caldrà afegir aquest 4 counts després del count 48 i al final del count 64, sempre es a la tornada de la cançó. (tornada)

1-4: Right & Left SIDE & STOMP.
1 Pas a la dreta peu dret
2 Stomp esquerra al costat del peu dret
3 Pas a l’esquerra peu esquerre
4 Stomp dret al costat del peu esquerre

RESTART: Durant la setena paret (7ª), ballar nomes els 32 primers counts, es la part instrumental de la cançó.


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...