AnywayTemps: Seqüencial 32+32 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Bruno Moggia (França, Febrer 2016)
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Chancey Williams and the YBB - She Loves Me Anyway (Intro: 32+32 / Bpm: 160)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

PART “A”

1-8: Right STEP, Left STOMP, ½ TURN & STEP, Right STOMP, Right SWIVEL TOE-HEEL-TOE, Left STOMP.

1 Pas endavant peu dret
2 Stomp esquerra al costat del peu dret
3 ½ volta esquerra, pas esquerra endavant (6:00)
4 Stomp dret al costat del peu esquerre
5 Desplacem punta dreta a la dreta
6 Desplacem taló dret a la dreta
7 Desplacem punta dreta a la dreta
8 Stomp esquerra al costat del peu dret

9-16: Repetir counts 1-8 (tornarem a la paret inicial 12:00)

17-24: Right ROCK STEP, COASTER STEP, Right STEP TURN X 2.

1 Pas endavant peu dret
2 Retornar el pes sobre el peu esquerre
3 Pas enrere peu dret
& Pas enrere peu esquerre, al costat del peu dret
4 Pas endavant peu dret
5 Pas endavant peu esquerre
6 ½ volta dreta, pes sobre el peu dret
7 Pas endavant peu esquerre
8 ½ volta dreta, pes sobre el peu dret (12:00)

25-32: Left SCUFF, HITCH, STOMP X 2, Left SWIVELS, Left COASTER STEP.
1 Scuff esquerra al costat del peu dret
2 Hitch genoll esquerra
3 Stomp esquerra endavant
4 Stomp esquerra a lloc
5 Desplaçar ambdós talons a l’esquerra
6 Retornar talons al centre (pes sobre el peu dret)
7 Pas enrere peu esquerre
& Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre
8 Pas endavant peu esquerre


PART “B”

1-8: Right STEP, Left DRAG & STOMP, Left STEP & ½ TURN Right, ½ TURN & RECOVER.

1 Pas endavant peu dret
2 Arrossegar el peu esquerre cap el peu dret
3 Arrossegar el peu esquerre cap el peu dret
4 Stomp esquerra al costat del peu dret
5 Pas endavant peu esquerre
6 ½ volta dreta, pes sobre el peu esquerre
7 ½ volta dreta, pas endavant peu dret (12:00)
8 Retornar el pes sobre el peu esquerre

9-16: Right Back STEP, Left DRAG & STOMP, ½ TURN & FLICK, ½ TURN & FLICK.
1 Pas enrere peu dret
2 Arrossegar el peu esquerre cap el peu dret
3 Arrossegar el peu esquerre cap el peu dret
4 Stomp esquerra al costat del peu dret
5 Pas endavant peu esquerre
6 ½ volta esquerra, Flick amb la cama dreta
7 Pas endavant peu dret
8 ½ volta esquerra, Flick amb la cama esquerra (12:00)

17-24: Left & Right STOMP OUT, HOLD, STIMPS IN, Left SHUFFLE.
1 Stomp esquerra a l’esquerra
2 Hold
3 Stomp dret a la dreta
4 Hold
5 Stomp esquerra al centre
6 Stomp dret al costat de l’esquerra
7 Pas endavant peu esquerre
& Pas endavant peu dret, prop de l’esquerra
8 Pas endavant peu esquerre

25-32: Right MONTERREY TURN, Left Back ROCK STEP, Left & Right STOMPS.
1 Touch punta dreta a la dreta
2 ½ volta dreta, pas dret al costat del peu esquerre (6:00)
3 Touch punta esquerra a l’esquerra
4 Stomp esquerra al costat del peu dret
5 Pas enrere peu esquerre
6 Retornar el pes sobre el peu dret
7 Stomp esquerra al costat del peu dret
8 Stomp dret al costat de l’esquerra

TORNAR A COMENÇAR

TAG: Afegir aquets 8 counts extres nomes al final de la segona paret “B”

1-8: Right GRAPEVINE ½ TRUN, Left GRAPEVINE & Flick.
1 Pas a la dreta peu dret
2 Pas esquerra per darrer del peu dret
3 Pas a la dreta peu dret
4 ½ volta esquerra, hook esquerra per davant del peu dret
5 Pas a l’esquerra peu esquerre
6 Pas dret per darrer del peu esquerre
7 Pas a l’esquerra peu esquerre
8


SEQÜÈNCIA: A-A-B-B-TAG-A-A-B-B - A (Només fins el count 24) -B-B -B (Només els count 17-32) -A-A.


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...