Gretchen's TimeTemps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Angie, Emma, Lidia (Voghera juny 2015) - PIQUEM.CAT

Font: Emma Argilés

Música del ball:
Gretchen Wilson - All jacket upDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: Start dancing with Lyrics

1-8 KICK (R), HOOK (R), KICK (R), HOLD, RIGHT JUMPING ROCK BACK & KICK, STOMP UP (R), STOMP (R)
1-2 Kick peu dret endavant, Hook peu dret per davant de l’esquerre
3-4 Kick peu dret endavant, Hold
5-6 Saltant: Rock peu dret enrere i Kick peu esquerre endavant, tornar el pes al peu esquerre (pas peu esquerre al lloc)
7-8 Stomp peu dret al costat de l’esquerre, Stomp peu dret a la dreta

9-16 KICK (L), HOOK (L), KICK (L), HOLD, LEFT JUMPING ROCK BACK & KICK, STOMP UP (L), STOMP (L)
9-10 Kick peu esquerre endavant, Hook peu esquerre per davant del dret
11-12 Kick peu esquerre endavant, Hold
13-14 Saltant: Rock peu esquerre enrere i Kick peu dret endavant, tornar el pes al peu dret (pas peu dret al lloc)
15-16 Stomp peu esquerre al costat del dret, Stomp peu esquerre a l’esquerra

* RESTART: 3a paret

17-24 STEP FWD (R), STOMP (L), STEP BACK (R), HOLD, 1⁄2 TURN LEFT AND ROCK STEP (L), STEP (L) 1⁄2 TURN LEFT, SCUFF (R)
17-18 Pas peu dret endavant, Stomp peu esquerre al costat del dret
19-20 Pas peu dret enrere, Hold
21-22 Girar 1⁄2 volta a l’esquerra i Rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret (06:00)
23-24 Girar 1⁄2 volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, Scuff peu dret (12:00)

25-32 GRAPEVINE (R) end. TOE (L), LEFT ROLLING VINE, STOMP UP (R)
25-26 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrere del dret
27-28 Pas peu dret a la dreta, tocar amb punta esquerra al costat del peu dret (genoll cap endins)
29-30 Girar 1⁄4 de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, girar 1⁄2 volta a l’esquerra i pas peu dret enrere
31-32 Girar 1⁄4 de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra, Stomp up peu dret al cotat de l’esquerre (12:00)

33-40 KICK BALL CROSS (R), SIDE ROCK STEP (R), JAZZBOX end. STOMP
33&34 Kick peu dret davant, pas peu dret al costat de l’esquerre, creuar peu esquerre per davant del peu dret
35-36 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes a l’esquerre
37-38 Creuar peu dret per davant del dret, peu esquerre enrere
39-40 Pas peu dret a la dreta, Stomp peu esquerre al costat del dret

* TAG: 2a + 5a + 8a + 9a Parets

41-48 PIGEON TOE MOVEMENT (R), STOMP (L), KICK FWD (R), STOMP UP (R), FLICK SIDE (R), STOMP UP (R)
41-42 Desplaçant cap a la dreta obrir puntes, talons
43-44 Desplaçant cap a la dreta obrir puntes, Stomp peu esquerre al costat del dret
45-46 Kick peu dret endavant, stomp up peu dret al costat del peu esquerre
47-48 Flick peu dret a la dreta, stomp up peu dret al costat del peu esquerre

49-56 SCOOTS (L) with TURN 1⁄4 RIGHT x 2, SLOW VAUDEVILLE (L)
49-50 Hitch peu dret i saltant 2 vegades sobre la cama esquerra girar 1⁄2 volta a la dreta (06:00)
51-52 Abaixem la cama dreta, Scuff peu esquerre
53-54 Creuar el peu esquerre per davant del dret, pas peu dret darrere en diagonal
55-56 Touch/Tocar taló esquerre davant en diagonal, pas peu esquerre al lloc

57-64 FULL TURN LEFT with TOE STRUT (R-L), JUMPING JAZZBOX (R) end. STOMP
57-58 Punta peu dret endavant, girar 1⁄2 a l’esquerra i abaixar taló (12:00)
59-60 Punta peu esquerre darrere, girar 1⁄2 volta a l’esquerra acabant d'abaixar el peu (06:00)
61-62 (Saltant) Creuar peu dret per davant de l’esquerre, peu esquerre enrere
63-64 Pas peu dret a la dreta, Stomp peu esquerre al costat del dret.

RESTART: paret 3 ballar els primers 16 temps i després RESTART

TAG 1: 8 temps, a les parets 2a - 5a - 8a - 9a ballar del 1 al 40 temps i afegir :

1-8 STOMP FWD (R), HOLD x3,HEEL BOUNCES (x4) w. 1⁄2 TURN LEFT
1-4 Stomp peu dret endavant, Hold (x3)
5-6 Recolzant-nos sobre les puntes i aixecant els talons girar 1/8 volta cap a l’esquerra, repetir un altre cop.
7-8 Recolzant-nos sobre les puntes i aixecant els talons girar 1/8 volta cap a l’esquerra, repetir un altre cop.


TAG 2: repetir els counts (33-40) a la 9a paret després del TAG 1

33-40 KICK BALL CROSS (R), SIDE ROCK STEP (R), JAZZBOX end. STOMP
33&34 Kick peu dret davant, pas peu dret al costat de l’esquerre, creuar peu esquerre per davant del peu dret
35-36 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes a l’esquerre
37-38 Creuar peu dret per davant del dret, peu esquerre enrere
39-40 Pas peu dret a la dreta, Stomp peu esquerre al costat del dret

Paret 9:
Ballar fins el temps 40
Tag 1: 8 temps
Tag 2: 8 temps (33 al 40)
Stomp peu dret endavant i canvi de files.

Paret 10 i última:
Ballar fins el temps 40
Stomp peu dret endavant i finalSeqüència:
Intro
1 wall - 64c (12-06)
2 40c + Tag1 8c (06-06 Tag: 06-12)
3 16c & RESTART Instrum. (12-12)
4 64c (12-06)
5 40c + Tag1 8c (06-06 Tag: 06-12)
6 64c Instrum. (12-06)
7 64c (06-12)
8 40c + Tag1 8c (12-12 Tag: 12-06)
9 40c + Tag1 8c (06-06 Tag: 06-12)
Tag2 8c (counts 33-40) + Stomp Fwd (12-12) i canvi de files.
10 40c + Stomp Fwd i final (12-12)


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...