Can't let go # 1er lloc al III Concurs de coreografies del Casino Granollers 2015Temps: 64 - Parets: 1
Autor/a: Simply Wild – Susana Llacuna, Clara Olóndriz, Ursula Pasenau, Angels Ramírez, Dulce Ventaja
Font: Simply Wild

Música del ball:
Ashley Monroe - Can’t let goDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 48, Part A: 64 temps, Part B: 48. (Començar el ball amb la veu)

PART A

1-8 Right POINT, SCUFF CROSS, Left POINT, KICK (L), HOOK (L), KICK (L) HOLD

1-2 Touch punta dreta enrere, scuff peu dret al costat del peu esquerre
3-4 Abaixar el peu dret, touch punta esquerra darrere del peu dret
5-6 Puntada peu esquerre endavant, hook peu esquerre per davant del dret
7-8 Abaixar peu esquerre endavant (amb el pes a l’esquerre), pausa

9-16 MILITARY TURN (R) Left SLOW COASTER STEP, STOMP (R)
9-10 Pas peu dret endavant, amb el pes a l’esquerre, girar ½ volta a l’esquerra (06:00)
11-12 Pas peu dret endavant, amb el pes a l’esquerre, girar ½ volta a l’esquerra (12:00)
13-14 Pas peu esquerre cap enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre
15-16 Pas peu esquerre cap endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre i stomp.

17-24 SLIDE BACK (R) , STOMP (L), STOMP UP (R), STEP (R) TOE TOUCH (R) FULL TURN (R)
17-18 Pas peu dret enrere, arrossegar peu esquerre al costat del dret
19-20 Stomp peu esquerre, stomp up peu dret al costat de l’esquerre
21-22 Pas punta dreta cap a la dreta, volta sencera a la dreta: pas peu esquerre endavant ½ volta a la dreta (06:00)
23-24 Pas peu esquerre endavant ½ v a la dreta (12:00)

25-32 SIDE ROCK STEP RIGHT, CROSS, HOLD, SIDE ROCK STEP LEFT, CROSS, HOLD
25-26 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
27-28 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pausa
29-30 Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
31-32 Creuar peu esquerre per davant del dret, pausa

33-40 HALF RUMBA BOX FWD (R), TOUCH (R), left STEP-LOCK-STEP BACK
33-34 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret
35-36 Pas peu dret endavant, amb ¼ volta a l’esquerra marcar punta esquerre per darrere peu dret, recuperar lloc (12:00)
37-38 Pas amb l'esquerre enrere en diagonal, lock amb la dreta per davant l'esquerra
39-40 Pas amb l'esquerre enrere en diagonal, pas peu dret al costat de l’esquerre

41-48 ROCK STEP RIGHT TURN ½ v (R), KICK (R) TOUCH RIGHT OUT (R)
41-42 Rock pas peu dret a la dreta, tornar el pes a l’esquerre
43-44 Girar ½ volta cap a la dreta amb el peu dret, peu esquerre al costat del dret (06:00)
45-46 Puntada endavant amb el peu dret, abaixar el peu dret al costat de l’esquerre
47-48 Puntada a la dreta amb el peu dret, tornar el peu dret al costat de l’esquerre

49-56 SLIDE RIGHT (R), STOMP (L), POINT RIGHT SIDE, CROSS BEHIND, POINT LEFT SIDE, CROSS BEHIND AND ½ TURN (L)
49-50 Pas peu dret a la dreta,
51-52 Arrossegar peu esquerre al costat del peu dret, stomp peu esquerre.
53-54 Puntada peu dret a la dreta, creuar peu dret per darrere de l’esquerre
55-56 Puntada peu esquerre a l’esquerra, creuar peu esquerre per darrere del dret girant ½ (12:00)

57-64 HOOK (L), KICK (R) TWICE, JUMPING ROCK STEP BACK (R), HOLD
57-58 Hook peu esquerre endavant, stomp peu esquerre al costat del dret
59-60 Puntada de peu dret endavant x 2
61-62 Saltant: Rock peu dret darrere, tornar el pes al peu esquerre


PART B

1-8 JUMPING ROCK STEP FWD (R), JUMPING ROCK STEP BACK (R), FULL TURN LEFT

1-2 Saltant: Pas peu dret endavant, girar ¼ volta a l’esquerra, pes al peu esquerre (09.00)
3-4 Saltant: Pas peu dret enrere, girar ½ volta a la dreta, pes al peu esquerre (03:00)
5-6 Girar 1¼ volta a l’esquerra: peu dret endavant amb ¾ de volta a l’esquerra
7-8 Girar ¼ volta a l’esquerra amb el pes a l’esquerre, pausa (12:00)

9-16 STEP OUT-OUT FWD, STEP R BACK, CROSS L, STEP BACK (R&L), STEP FWD (R&L)
9-10 Pas peu dret endavant a la dreta, pas peu esquerre endavant a l’esquerra (obrint)
11-12 Pas peu dret enrere, creuar peu esquerre per davant del dret
13-14 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre enrere
15-16 (Caminant) Pas peu dret endavant, pas peu esquerre endevant, més avançat que el dret.

17-24 STEPS, SWIVEL (R), FULL TURN (L)
17-18 Pas peu dret endavant, stomp peu esquerre endavant mes avençat que el dret
19-20 Swivel: girar els talons ¼ volta a l’esquerre, (saludar amb el barret a les 12:00), tornar a lloc
21-22 Pas peu esquerra enrera, ½ volta a l’esquerre sobre les puntes dels peus, (06:00)
23-24 Pas peu dret endavant donant ½ volta a la dreta, recolzem peu esquerre (12:00)

25-32 VAUDEVILLE (R), TOE TOUCH (R), ½ TURN (R)
25-26 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, peu esquerre a l’esquerre
27-28 Peu dret a la dreta marcant taló dret davant en diagonal a la dreta, abaixem el peu
29-30 Punta peu esquerre a la esquerre (per davant del dret) girar ½ volta a la dreta sobre les puntes (06:00)
31-32 Pas peu dret a la dreta, girar ½ a la dreta sobre les puntes (12:00)

33-40 VAUDEVILLE (L), KICK (R), SWIVEL (R)
33-34 Creuar peu esquerre per davant del dret, peu dret a la dreta
35-36 Peu esquerra a l’esquerre marcant taló esquerra davant en diagonal a l’esquerre, abaixem el peu
37-38 Puntada endavant amb el peu dret, abaixem peu dret mes endavant que l’esquerre
39-40 Swivel: girar els talons a la dreta i tornar

41-48 SWIVEL (R) , SLOW COASTER STEP (L)
41-42 Swivel: girar els talons a la dreta fent ½ v a l’esquerra, pausa (pes a la dreta) (06:00)
43-44 Pas peu dret endavant, ½ volta a l’esquerra sobre les puntes, pes a la dreta (12:00)
45-46 Pas peu esquerre cap enrere, peu dret al costat de l’esquerre
47-48 Pas peu esquerre cap endavant, pausa

Tornar a començar

Seqüència del ball:
Part A: 64 temps, Part B: 48
A, B, A, B, B, A, B, B, B(*)
(*) La 9º paret (B), començar amb al temps 9.

Després del 48 temps, afegir “Slide Back” de 6 temps:
1-3 Pas peu dret enrere
4-6 Arrossegar peu esquerre al costat del dret


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...