Team leaderTemps: 68 - Parets: 2 - Nivell: Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Grup country Viladecavalls (Dedicat a Conxita Villalba) Juny 2015
Font: Anna Mª Arasanz i Mercè Gorina

Música del ball:
Tommy Brandt – Hook, Line And SinkerDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 KICK BALL CROSS, PAS, BÀSIC AMB VOLTA.
1-4 Kick ball cross amb la dreta, pas a la dreta marquem punta esquerra
5-8 Bàsic amb volta a l´esquerra

9-16 SCUFF, SCUFF, BÀSIC, ½ BÀSIC.
9-10 Scuff peu dret al davant
11-14 Scuff peu esquerre al davant, per començar el bàsic a l´esquerra
15-16 Pas a la dreta amb el peu dret, creuem el peu esquerre per darrera del peu dret.

17-24 ¼ VOLTA CHASSE, ½ VOLTA, TALONS
17-18 Girem ¼ volta a la dreta, fent un txa txa txa
19-20 Pas al davant esquerra ½ volta a la dreta
21-24 Taló al davant peu esquerre, taló al davant peu dret, taló i taló amb el peu esquerre

25-32 ¼ VOLTA TALONS, ROCK STEP CREUEM, TEMPS
24-28 Girem ¼ a la dreta, taló al davant peu dret, taló al davant peu esquerre, taló, taló amb el peu dret
29-32 Rock peu dret a la dreta, pes a l´esquerra, creuem peu dret per davant peu esquerre, i temps

33-40 PUNTADES
33-34 Puntada peu esquerre al davant a lloc
35-36 Puntada peu dret al davant a lloc
37-38 Puntada peu esquerre al davant a lloc
39-40 Puntada peu dret al davant a lloc

41-48 TALONS I VOLTA MILITAR
41-44 Talons a la dreta i a lloc X2
45-48 Volta militar a l´esquerra

49-56 PIQUEM, TEMPS, SWIVELS TOE, TEMPS
49-50 Piquem peu dret a la dreta, piquem peu dret davant
51-52 Piquem peu esquerre a l´esquerra obrin i temps
53-54 Tanquem punta dreta cap a l´esquerra, tanquem taló dret cap a l´esquerra
55-56 Tanquem punta dreta cap a l´esquerra, temps

57-64 PUNTADA, HOOK COMBINATION, PUNTADA, PUNTA, ½ VOLTA, TALONS
57-58 Puntada peu dret al davant, el pugem a la canya de la cama esquerra
59-60 Puntada peu dret al davant, marquem punta peu dret al costat del peu esquerre
61-62 Girant ½ volta a la dreta marquem taló dret al davant, tornem peu dret a lloc
63-64 Marquem taló esquerra al davant, tornem peu esquerre a lloc

65-68 PUNTES
65-66 Obrim a la dreta, marcant amb la punta del peu dret i a lloc
67-68 Obrim a l´esquerra, marcant amb la punta del peu esquerre i a lloc

RESTART: La 1ª volta té 64 temps, es a dir no fem les puntes.

PONT: Al final de la 3ª paret i abans de començar la 4ª, farem un bàsic a la dreta, i un bàsic amb volta cap a l´esquerra.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...