Like a mark # 3r Concurs del Renegade Country - 2015Temps: Seqüencial: A(32), B(32), TAG(4) - Parets: -- - Nivell: Nivell 2 (Mig)
Autor/a: No problem (Erika Álvarez, Pilar Román, Mónica Valls, Maca Vucetic, Zoran Vucetic)
Font: Olga Tormo

Música del ball:
Aaron Watson - That’s Gonna Leave A Mark (CD: The Underdog)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència:
A-TAG(4)
B-B
A-A-TAG(4)
B-B
A-A-A-TAG(4)
B-B-B(10) + RESTART
A (FINISH: ONLY 26 COUNTS)PART A (2 PARETS)

KICK FWD (R), FLICK BACK(L), MILITAR TURN(L)
1-2 Puntada peu endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre
3-4 Puntada peu esquerre enrere dempeus, pas peu esquerre al costat del dret
5-6 Pas peu dret, endavant girar ½ volta a l'esquerra (06:00)
7-8 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l'esquerra (12:00)

JUMPING BACK ROCK (R), HOPS (L) & HITCH, STEP FWD (R), TOUCH (L), STEP BACK (L), TOUCH (R)
9-10 Rock peu dret saltant enrere esquerre puntada peu esquerre endavant, pas peu esquerre al centre
11-12 Saltar sobre peu esquerre dues vegades cap a endavant amb genoll peu dret elevat.
13-14 Pas peu dret endavant, tocar peu esquerre al costat del peu dret
15-16 Pas peu esquerre enrere, tocar peu dret al costat de l’esquerre

KICK BALL CHANGE (R), ROCK FWD (R) TOE STRUTS TURN ½ RIGHT (R-L)
17-18 Puntada peu dret endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre al costat del dret
19-20 Rock peu dret endavant, recuperar pes sobre peu esquerre
21-22 Pas punta peu dret enrere, girar ½ volta a la dreta esquerre abaixar taló peu dret (06:00)
23-24 Pas punta peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta esquerre abaixar taló peu esquerre (12:00)

JUMPING BACK ROCK (R), CROSSED TOE TOUCHES(R), TURN ¼ LEFT & STEP R SIDE, CLOSE(L), TURN ¼ LEFT & STEP L FWD, CLOSE(R)
25-26 Rock peu dret saltant enrere esquerre puntada peu esquerre endavant pas peu esquerre al centre
27-28 Tocar 2 vegades punta peu dret per darrere del peu esquerre
29-30 Girar ¼ a l'esquerra esquerre pas peu dret a la dreta, tocar peu esquerre al costat del dret (09:00)
31-32 Girar ¼ a l'esquerra esquerre pas peu esquerre endavant tocar peu dret al costat de l’esquerre (06:00)
(* tag en parets: 1, 5 i 10)


PART B (1 PARET)

STEP RIGHT, SLIDE(L), TWIST, SWIVEL ¼ LEFT, STEP RIGHT, CROSS BEHIND(L), STEP BACK (R), KICK(L)
1-2 Pas peu a la dreta, lliscar peu esquerre al costat del dret
3-4 Desplaçar talons de tots dos peus a la dreta, desplaçar-los a l'esquerra.
5-6 Desplaçar tots dos talons girant ¼ tornada a l'esquerra(pes en peus i), pas peu
dret a la dreta (09:00)
7-8 Pas peu esquerre per darrere pel peu dret, passo peu dret enrere, puntada peu esquerre endavant

STEP TO CENTER (L) , HOOK (R), STOMP (R), TWIST, SWIVEL ¼ LEFT, KICKS FWD (R), STOMP (R)
9-10 Pas peu esquerre al centre, hook peu esquerre per darrere del dret, stomp peu dret
(* restart a paret 13)
11-12 Desplaçar talons de tots dos peus a la dreta, desplaçar-los a l'esquerra.
13-14 Desplaçar tots dos talons girant ¼ tornada a l'esquerra (pes en peus esquerre), puntada peu dret avança (06:00)
15-16 Puntada peu dret avanca, stomp peu dret al costat de l’esquerre

PIGEON TOE MOVEMENT TO RIGHT, ROCKIN‘ CHAIR (R)
17-18 Sobre la punta esquerra i taló dret girar taló esquerre i punta dreta cap a la dreta, canviar el pes sobre la punta dreta i el taló esquerre, girar punta esquerre i taló dret cap a la dreta.
19-20 Canviar el pes sobre la punta esquerra i el taló dret, girar taló esquerre i punta dreta cap a la dreta, canviar el pes sobre la punta esquerra i el taló dret, girar taló dret esquerre punta esquerra cap a la dreta.
21-22 Rock peu dret endavant, recuperar pes sobre peu esquerre.
23-24 Rock peu dret enrere, recuperar pes sobre peu esquerre.

STOMPS UP(R), HOPS TURNING ½ RIGHT(I) & HITCH, HEEL STANDS OUT-OUT, IN-IN
25-26 Dos stomps peu dret al costat del peu esquerre
27-28 Girar 1/2 volta a la dreta saltant 2 vegades sobre peu esquerre (12:00).
29-30 Pas sobre taló peu dret endavant a diagonal dreta, pas sobre taló peu esquerre endavant a diagonal esquerra
31-32 Pas peu dret al centre, pas peu esquerre al costat del peu dret


TAG :
HEEL TOUCH FWD (R), HEEL TOUCH FWD (L)

1-2 Tocar taló dret davant, pas peu dret al costat del peu esquerre
3-4 Tocar taló esquerre davant, pas peu esquerre al costat del peu dret

RESTART
Després del count 10 de la setena (i última) vegada que es balla la part B, la coreografia s'ha de reiniciar amb la part A.


Vídeos

LIKE A MARK by No Problem from Our Country CAT on Vimeo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...