Knockout (K.O.)Temps: 32 - Parets: 2 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Partyfor2- Olga Tormo & Elisabet Castejón (febrer 2015)
Font: Partyfor2

Música del ball:
Becky Cole - Leave Love Out of This [143 BPM] (CD: Feel This Free-2004)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 32 counts

HEEL STANDS(R-L), STEP-LOCK-STEP BACK(R-L-R), JUMPING ROCK BACK(L), SHUFFLE FWD(L)
1-2 Recolzar el talódret al davant cap a diagonal dreta, recolzar el taló esquerre al davant cap a diagonal esquerra.
3&4 Pas amb el peu dret cap enrere, pas amb el peu esquerre creuat per davant del dret, pas amb el peu dret cap enrere.
5-6 Rock amb el peu esquerre enrere i puntada amb el peu dret cap endavant, stomp amb el peu dret al davant.
7&8 Pas amb el peu esquerre cap endavant, pas amb el peu dret al costat de l’esquerre, pas amb el peu esquerre cap endavant.

STEP ½ TURN LEFT(R), ½ TURN LEFT(R), ½ TURN LEFT(L), ROCK FWD(R), SHUFFLE ½ TURN RIGHT
9-10 Pas amb el peu dret cap endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre). (06:00)
11-12 Girar ½ volta a l’esquerra i pas amb el peu dret cap enrere (12:00), girar ½ volta a l’esquerra i pas amb el peu esquerre cap endavant. (06:00)
13-14 Rock amb el peu dret al davant, recuperar sobre el peu esquerre.
15&16 Girar ¼ a la dreta i pas amb el peu dret a la dreta, pas amb el peu esquerre al costat del dret, girar ¼ a la dreta i pas amb elpeu dret cap endavant. (12:00)

STEP ¼ TURN RIGHT, CROSS SHUFFLE(L), ¼ TURN LEFT X 2(R-L), CROSS SHUFFLE (R)
17-18 Pas amb el peu esquerre cap endavant, girar ¼ a la dreta (pes al peu dret). (03:00)
19&20 Creuar el peu esquerre per davant del dret, pas amb el peu dret a la dreta,creuar el peu esquerre per davant del dret.
21-22 Girar ¼ a l’esquerra i pas amb el peu dret cap enrere (12:00), girar ¼ a l’esquerra i pas amb el peu esquerre a l’esquerra. (09:00)
23&24 Creuar el peu dret per davant de l’esquerre, pas amb el peu esquerre a l’esquerra, creuar el peu dret per davant de l’esquerre.

ROCK SIDE(L), ¼ TURN LEFT COASTER STEP(L), HEEL SWITCHES(R-L), TOE SIDE SWITCHES(R-L)
25-26 Rock amb el peu esquerre a l’esquerra, recuperar sobre el peu dret.
27&28 Girar ¼ a l’esquerra i pas amb el peu esquerre cap enrere, pas amb el peu dret al costat de l’esquerre, pas amb el peu esquerre cap endavant. (06:00)
29&30 Tocar amb el taló dret al davant, pas amb el peu dret al costat de l’esquerre, tocar amb el taló esquerre al davant.
&31&32& Pas amb el peu esquerre al costat del dret, tocar amb la punta dreta al costat dret, pas amb el peu dret al costat de l’esquerre, tocar amb la punta esquerra al costat esquerre, pas amb el peu esquerre al costat del dret.

REPETIR

TAG: (8 counts)
Al final de la paret 10 (12.00):

KICK FWD, KICK DIAG, COASTER STEP X 2 (R-L)
1-2 Puntada amb el peu dret cap endavant, puntada amb el peu dret cap endavant a diagonal dreta.
3&4 Pas amb el peu dret cap enrere, pas amb el peu esquerre al costat del dret, pas amb el peu dret cap endavant.
5-6 Puntada amb el peu esquerre cap endavant, puntada amb el peu esquerre cap endavant a diagonal esquerra.
7-8 Pas amb el peu esquerre cap enrere, pas amb el peu dret al costat de l’esquerre, pas amb el peu esquerre cap endavant.

FINAL: 3 counts (06:00)
1 Pas amb el peu esquerre cap endavant.
2 Girar ½ volta a l’esquerra i pas amb el peu dret cap enrere.
3 Girar ½ volta a l’esquerra i stomp amb el peu esquerre al davant.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...