It's a shameTemps: 64 - Parets: 4 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: M-J-M
Font: Maria Espiell

Música del ball:
Courtney Patton – It’s a shameDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

STEPS & SCUFFS FORWARD
1 – 2 Pas peu dret davant, scuff peu esquerre
3 – 4 Pas peu esquerre davant, scuff peu dret
5 – 6 Pas peu dret davant, scuff peu esquerre
7 – 8 Pas peu esquerre davant, scuff peu dret

GRAPEVINE RIGHT & LEFT WITH A FINAL STOMP
1 – 2 Pas peu dret a la dreta, peu esquerre darrere el dret
3 – 4 Pas peu dret a la dreta, scuff peu esquerre
5 – 6 Pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret darrere l’esquerre
7 – 8 Pas peu esquerre a l’esquerra, stomp peu dret al costat de l’esquerre.

MILITARY TURN, JUMPING ROCK STEP RIGHT BACK, STOMP, HOLD
1 – 2 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta
3 – 4 Donant ½ volta a la dreta pas amb peu esquerre enrere, pausa
5 – 6 Saltant: Pas amb peu dret enrere, tornar el pes a la cama esquerre
7 – 8 Piquem amb el peu dret al costat del peu esquerre, pausa

JUMPING JAZZ BOX RIGHT ENDING CROSS, KICK x 3 (R, L, R) FLICK & STOMP LEFT
1 – 2 Creuar peu dret per davant l’esquerre i flick amb l’esquerre, abaixar peu esquerre i kick amb el dret
3 – 4 Abaixar peu dret i kick amb l’esquerre, abaixar peu esquerre per davant del dret i flick amb el dret
5 - 6 Abaixar peu dret i kick amb peu esquerre, abaixar peu esquerre I kick amb el peu dret
7 – 8 Abaixar peu dret i flick amb l’esquerre, stomp peu esquerre al costat del dret.

APPLEJACK RIGHT, HEEL STRUTS RIGHT & LEFT
1 – 4 Obrim puntes, talons i puntes desplaçant-nos a la dreta, temps
5 – 6 Taló dret endavant, abaixar la punta deixant el pes al peu dret
7 – 8 Taló esquerre endavant, abaixar la punta deixant el pes al peu esquerre

ROCK STEP RIGHT FORWARD, TOE STRUT (R) ½ TURN RIGHT, TOE STRUT (L) ½ TURN RIGHT, STEP ¼ TURN RIGHT, STEP LEFT BESIDE RIGHT.
1 – 2 Pas davant peu dret, tornar el pes a l’esquerre
3 – 4 Punta dreta derrera, ½ volta a la dreta baixant el taló.
5 – 6 Punta esquerra davant, ½ volta a la dreta baixant el taló
7 – 8 Donant ¼ de volta a la dreta pas peu dret a la dreta, peu esquerre al costat del peu dret

KICK, FLICK (R) SWIVETS RIGHT & LEFT
1 – 2 Puntada peu dret davant, stomp peu dret al costat de l’esquerre
3 – 4 Puntada peu dret darrere, stomp peu dret al costat de l’esquerre.
5 – 6 Pes punta esquerra i taló dret i girem puntes a la dreta, tornem al mig
7 – 8 Pes punta dreta i taló esquerre i girem puntes a l’esquerra, tornem al mig.

KICK, FLICK (L) SWIVETS LEFT & RIGHT
1 – 2 Puntada peu esquerre davant, stomp peu esquerre al costat del dret
3 – 4 Puntada peu esquerre darrere, stomp peu esquerre al costat del dret
5 – 6 Pes punta dreta i taló esquerre i girem puntes a l’esquerre, tornem al mig
7 – 8 Pes punta esquerra i taló dret i girem puntes a la dreta, tornem al mig.


PONT – Al final de la 3ª paret cal afegir 16 temps

FORWARD & BACK STEP, LOCK, STEP, HOOKS
1 – 2 Pas peu dret endavant, peu esquerre darrere el dret
3 – 4 Pas peu dret endavant, hook peu esquerre darrere la cama dreta
5 - 6 Pas peu esquerre enrere, peu dret davant l’esquerre
7 – 8 Pas peu esquerre enrere, hook peu dret davant la cama esquerra

ROCK STEP CROSS RIGHT & LEFT, HOLDS
1 – 2 Pas peu dret a la dreta, tornem el pes al peu esquerre
3 – 4 Creuem peu dret per davant de l’esquerre, temps
5 – 6 Pas peu esquerre a l’esquerre, tornem el pes al peu dret
7 – 8 Creuem peu esquerre per davant del dret, temps

RESTART – A la 8ª paret es balla fins el temps 32 i torna a començar el ball


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...