Hot Stuff nº 2


Temps: 32 - Parets: 2 - Nivell: Beginner - Nivell 0 (Bàsic)
Autor/a: Jesús Moreno Vera
Font: Jesús Moreno Vera

Música del ball:
Elize - Hot Stuff


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 – FORWARD STEP X2, RIGHT SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP FORDWARD ON LEFT, RECOVER, BACK STEP LEFT, HOLD
1 - Pas davant amb peu dret
2 - pas davant amb peu esquerre
3 – pas davant amb peu dret
& - igualem amb peu esquerre
4 – pas davant amb peu dret
5 – pas davant amb peu esquerre deixant-hi el pes
6 – recuperem pes al peu dret
7 – pas enrere amb peu esquerre
8 - pausa

9-16 – BACK SHUFFLE X2 (RIGHT LEFT), RIGHT TOE BACK, TURNING ½ ON TO RIGHT, STOMP X2
9 – pas enrere amb peu dret
& - igualem amb peu esquerre
10 – pas enrere amb peu dret
1 – pas enrere amb peu esquerre
& - igualem amb peu dret
12 – pas enrere amb peu esquerre
13 – punta del peu dret enrere
14 – girem mitja volta a la dreta
15 – stomp amb peu esquerre
16 – stomp amb peu dret

17-24 – ROCK STEP LEFT TO SIDE, RECOVER, LEFT CROSS SHUFFLE, ROCK STEP RIGHT TO SIDE, RECOVER, RIGHT CROSS SHUFFLE TO SIDE
17 - Pas a l'esquerra amb peu esquerre deixant-hi el pes
18 – recuperem pes al peu dret
19 – creuem peu esquerre per davant del dret
& - pas amb peu dret a la dreta
20 - creuem peu esquerre per davant del dret
21 – pas a la dreta amb peu dret deixant-hi el pes
22 – recuperem pes al peu esquerre
23 – creuem peu dret per davant de l'esquerre
& - pas amb peu esquerre a l'esquerra
24 - creuem peu dret per davant de l'esquerre

25-32 – LEFT MAMBO CROSS, RIGHT MAMBO CROSS, LEFT ROCK STEP FORWARD, RECOVER, LEFT COASTER STEP.
25 – pas amb peu esquerre a l'esquerra & - recuperem pes en la dreta
26 – creuem peu esquerre per davant del dret
27 – pas amb peu dret a la dreta
& - recuperem pes a l'esquerra
28 - creuem peu dret per davant de l'esquerra
29 – pas davant amb peu esquerre deixant-hi el pes
30 – recuperem pes al peu dret
31 – pas darrere amb peu esquerre
& - igualem amb peu dret
32 – pas davant amb peu esquerre


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...