Come sway with me


Temps: 64 - Parets: 4 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Bill Larson
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
Michael Bublé - Sway


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

WALK WALK SHUFFLE FORWARD, FORWARD ROCK SHUFFLE BACK
1-2 Pas endavant peu dret, pas endavant peu esquerre
3&4 Pas endavant peu dret, pas peu esquerre al costat del dret, pas endavant peu dret
5-6 Pas endavant peu esquerre, tornem el pes (rock) enrere sobre el peu dret
7&8 Pas enrere peu esquerre, pas peu dret al costat de l'esquerre, pas enrere peu esquerre

BACK ROCK SHUFFLE FORWARD, SIDE ROCK CROSS SHUFFLE
9-10 Pas peu dret enrere, rock endavant sobre el peu esquerre
11&12 Pas endavant peu dret, pas peu esquerre al costat del dret, pas endavant peu dret
13-14 Pas peu esquerre a l'esquerra, tornem el pes sobre el peu dret
15&16 Creuem el peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta, creuem el peu esquerre per davant del dret

TURN TURN CROSS SHUFFLE, SIDE ROCK CROSS SHUFFLE
17-18 Pas peu dret a la dreta fent ¼ de volta a l'esquerra, pas enrere amb el peu esquerre fent ¼ de volta a l'esquerra
19&20 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra, creuem el peu dret per davant de l'esquerre
21-22 Pas peu esquerre a l'esquerra, tornem el pes sobre el peu dret
23&24 Creuem el peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta, creuem el peu esquerre per davant del dret

TURN TURN CROSS SHUFFLE, STEP DRAG BACK ROCK
25-26 Pas peu dret a la dreta fent ¼ de volta a l'esquerra, pas enrere amb el peu esquerre fent ¼ de volta a l'esquerra
27&28 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra, creuem el peu dret per davant de l'esquerre
29-30 Pas peu esquerre a l'esquerra, arroseguem el peu dret al costat de l'esquerre
31-32 Pas peu dret darrere l'esquerre,, tornem el pes sobre el peu esquerre

SIDE TOGETHER SIDE SHUFFLE, CROSS ROCK SIDE SHUFFLE ¼ TURN
33-34 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret
35&36 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta
37-38 Creuem el peu esquerre per davant del dret, tornem el pes enrere sobre el peu dret
39&40 Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret al costat de l'esquerre, fent ¼ de volta a l'esquerra pas peu esquerre endavant

FORWARD ROCK COASTER STEP, SIDE ROCK SAILOR CROSS
41-42 Pas peu dret endavant, tornem el pes enrere sobre el peu esquerre
43&44 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
45-46 Pas peu esquerre a l'esquerra, tornem el pes sobre el peu dret
47&48 Creuem el peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta, creuem el peu esquerre per davant del dret

SIDE ROCK SAILOR CROSS, STEP PIVOT SHUFFLE FORWARD
49-50 Pas peu dret a la dreta, tornem el pes sobre el peu esquerre
51&52 Pas peu dret per darrere l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra, creuem el peu dret per davant de l'esquerre
53-54 Pas peu esquerre endavantm, pivotem ½ volta a la dreta
55-56 Pas endavant peu esquerre, dret al costat de l'esquerre, pas endavant peu esquerre

FORWARD ROCK COASTER STEP, STOMP HOLD BACK ROCK
57-58 Pas peu dret endavant, tornem el pes enrere sobre el peu esquerre
59&60 Pas peu dret enrere, esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
61-62 Stomp peu esquerre endavant, pausa
63-64 Rock/sway posant el pes enrere sobre el peu dret i movent els malucs enrere, rock/sway endavant sobre el peu esquerre (movent els malucs endavant)

REPETIM

TAG
Després de la 4a paret (mirem a la paret del davant) cal afegir aquests 4 passos:

ROCKING CHAIR
1-2 Rock peu dret endavant, tornem el pes sobre el peu esquerre
3-4 Rock peu dret enrere, tornem el pes sobre el peu esquerre


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...