EverybodyTemps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Laura Lopez
Font: Laura Lopez

Música del ball:
Hunter Hayes - Everybody's got somebody but me


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

HEEL TOUCH RIGHT & LEFT, STEP RIGHT, 1/2 TURN LEFT, STOMPS RIGHT & LEFT
1-2 Taló peu dret endavant, tornar el peu dret al costat de l'esquerre.
3-4 Taló peu esquerre endavant, tornar el peu esquerre al costat del dret.
5-6 Pas peu dret endavant, girar 1/2 volta a l'esquerra.
7-8 Stomp peu dret al costat de l'esquerre, Stomp peu esquerre al costat del dret.

TOE STRUT RIGHT & LEFT, JAZZBOX 1/4 TURN RIGHT end. TOE TOUCH
9-10 Punta dreta endavant i l'abaixem al lloc.
11-12 Punta esquerra endavant i l'abaixem al lloc.
13-14 Peu dret creua per davant del peu esquerre, Pas enrere amb el peu esquerre girant 1/4 de volta a la dreta.
15-16 Peu dret fa un pas a la dreta, Peu esquerre marca punta.

ROLLING GRAPEVINE LEFT end. SCUFF, FORWARD HEEL OUT.-OUT- BACK IN-IN (STEPS IN "V")
17-18 Girar 1/4 de volta a l'esquerra i pas peu esquerre endavant, Girar 1/2 volta a l'esquerra i pas peu dret endavant.
19-20 Girar 1/4 de volta a l'esquerra i pas peu esquerre a l'esquerra, Scuff peu dret al costat de l'esquerre.
21-22 Peu dret fa un pas endavant en diagonal (obrint), Peu esquerre fa un pas endavant en diagonal (obrint).
23-24 Peu dret fa un pas enrere en diagonal (tancant), Peu esquerre da un pas enrere en diagonal (tancant).

SWIVELS TOE-HEEL-TOE RIGHT end. STOMP LEFT, ROCK STEP end. STOMP, HOLD
25-26 Obrim punta dreta cap a la dreta, Obrim taló dret cap a la dreta.
27-28 Obrim punta dreta cap a la dreta, Stomp peu esquerre al costat del peu dret.
29-30 Rock enrere peu esquerre, tornem el pes al peu dret.
31-32 Stomp peu esquerre al costat del dret, Hold.

BRIDGES
*Pont: Al final de la 4ª paret i despres del Parón (6ª paret).

STEP-HOOK-1/4 LEFT TURN -STEP-HOOK-1/4 LEFT TURN
1-2 Peu dret fa un pas endavant, Peu esquerra puja per darrere de la cama dreta.
3-4 Per esquerre baixa a terra a l'hora que girem 1/4 de volta a l'esquerra, Peu dret puja per darrere de la cama esquerra.

STEP-HOOK-1/4 LEFT TURN -STEP-HOOK-1/4 LEFT TURN
5-6 Peu dret fa un pas endavant a l'hora que girem 1/4 de volta a l'esquerra, Peu esquerre puja per darrere de la cama dreta.
7-8 Peu esquerre baixa a terra a l'hora que girem 1/4 de volta a l'esquerra, Peu dret puja per darrere de la cama esquerra.

GRAPEVINE RIGHT end. SCUFF
9-10 Peu dret fa un pas a la dreta, Peu esquerre fa un pas a la dreta creuant per darrere del peu dret.
11-12 Peu dret fa un pas a la dreta, Scuff peu esquerre al costat del dret.

ROCK STEP LEFT, ROCK STEP LEFT
13-14 Rock davant peu esquerre i tornem el pes a la cama dreta.
15-16 Rock darrera peu esquerre i tornem el pes a la cama dreta.
(Repetim els mateixos passos però començant amb l'esquerra)

STEP-HOOK-1/4 RIGHT TURN -STEP-HOOK-1/4 RIGHT TURN
17-18 Peu esquerre fa un pas endavant, Peu dret puja per darrere de la cama esquerra.
19-20 Peu dret baixa a terra a l'hora que girem 1/4 de volta a la dreta, Peu esquerre puja per darrere de la cama dreta

STEP-HOOK-1/4 RIGHT TURN -STEP-HOOK-1/4 RIGHT TURN
21-22 Peu esquerre fa un pas endavant a l'hora que girem 1/4 de volta a la dreta, Peu dret puja per darrere de la cama esquerra.
23-24 Peu dret baixa a terra a l'hora que girem 1/4 de volta a la dreta, Peu esquerre puja per darrere de la cama dreta.

GRAPEVINE LEFT end. SCUFF
25-26 Peu esquerre fa un pas a l'esquerra, Peu dret fa un pas a l'esquerra creuant per darrere de l'esquerra.
27-28 Peu esquerre fa un pas a l'esquerra, Scuff peu dret al costat de l'esquerre.

ROCK STEP RIGHT, ROCK STEP RIGHT
29-30 Rock davant peu dret i tornem el pes a la cama esquerra.
31-32 Rock darrere peu dret i tornem el pes a la cama esquerra.

*Tag: Al final de la 2ª paret i despres del primer pont (4ª paret)

KICK , STOMP, KICK STOMP
1-2 Amb el peu dret farem una puntada endavant, Stomp dret al costat de l'esquerre.
3-4 Amb el peu dret farem una puntada enrere, Stomp dret al costat de l'esquerre.

*Aturada: Al finalitzar la 6ª paret. Baixa el ritme de la música, deixa de cantar del tot. Quan torna a parlar, fem els següents passos:

1-4 Creuem peu dret per davant de l'esquerra i girem 1/2 volta cap a l'esquerra. Hold.
5-8 Pas endavant peu dret, ajuntem esquerra al costat del peu dret. Hold.
9-12 Creuem peu esquerra per davant del dret i girem 1/2 volta cap a la dreta. Hold.

**L'altre opció es esperar parat fins fer el Pont.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...