Destiny

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 96 - Parets: 2 - Nivell: Nivell 2 (Mig)
Autor/a: The Dreamers (juny 2014)

Font: Mercè Orriols

Música del ball:
Terje Sending - I Made The Highway My Home CD: 96 Prosent Countryfest (2003)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro 16

ROCKING CHAIR, STEP ½ TURN (L) &HOOK, STEP, HOLD
1-2 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
3-4 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
5-6 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra i hook peu esquerre per darrere del dret
7-8 Girar ½ volta a l’esquerre i pas peu esquerre endavant, hold

STEP ½ TURN (L) & HOOK, STEP, HOLD, RIGHT GRAPEVINE
9-10 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra i hook peu esquerre per darrere del dret
11-12 Pas peu esquerre endavant, hold
13-14 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
15-16 Pas peu dret a la dreta, tocar amb punta esquerra el costat del dret

ROLLING GRAPEVINE (L), STOMP (WITH HOLDS)
17-18 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, hold
19-20 Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere, hold
21-22 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra, hold
23-24 Stomp peu dret al costat de l’esquerre, hold

HEEL & TOE TOUCHES, STOMP TWICE, ¼ TURN RIGHT & STEP, HOLD
25-26 Tocar amb taló dret endavant, tocar amb punta dreta enrere
27-28 Tocar amb taló dret endavant, tocar amb punta dreta enrere
29-30 Stomp peu dret al costat de l’esquerre dues vegades
31-32 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant, hold

STEP ½ TURN (R), STEP, HOLD, 1 ¼ TURN (L)
33-34 Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta
35-36 Pas peu esquerre endavant, hold
37-38 Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere
39-40 Girar ¾ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant

TOE TOUCH R BEHIND L TWICE, ROCK STEP & CROSS, ROCK STEP, STOMP. HOLD
41-42 Tocar amb la punta dreta creuada per darrere del peu esquerre dues vegades
43-44 (anant enrere) Rock peu dret enrere (kick esquerre endavant), creuar peu esquerre per davant del dret
45-46 Rock step peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
47-48 Stomp peu dret al costat d l’esquerre, hold

KICK, TOE STRUT WITH ½ TURN R, HOLD, TOE STRUT WITH ¾ TURN (R), CHASSÉ (R)
49-50 Puntada de peu dret endavant, punta dreta enrere
51-52 Girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu dret, hold
53-54 Sobre la punta esquerra girar ¾ volta a la dreta , abaixar el peu esquerre
55&56 Pas peu dret a la dreta, peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta

ROCK STEP BACK, CHASSÉ LEFT, ¼ TURN RIGHT & LONG STEP BACK, HOLD, STOMP, HOLD
57-58 Rock step peu esquerre per darrere del dret, tornar el pes al peu dret
59&60 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra
61-62 Girar ¼ de volta a la dreta i pas llarg peu dret enrere, hold
63-64 Stomp peu esquerre al costat del dret, hold

KICK, HOOK, KICK, TOE BACK, ½ TURN (R) & HEEL, TOGETHER, HEEL, TOGETHER
65-66 Puntada de peu dret endavant, hook peu dret per davant de la cama esquerra
67-68 Puntada de peu dret endavant, punta dreta enrere
69-70 Girar ½ volta a la dreta i taló dret endavant, peu dret al lloc
71-72 Taló esquerre endavant, tornar el peu esquerre al lloc

ROLLING GRAPEVINE (R), STOMP (WITH HOLDS)
73-74 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant, hold
75-76 Girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere, hold
77-78 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, hold
79-80 Stomp peu esquerre al costat del dret, hold

LEFT SWIVELS, STOMP, ¼ TURN LEFT, STOMP (TWICE)
81-82 Obrir punta esquerra a l’esquerra, obrir taló esquerre a l’esquerra
83-84 Obrir punta esquerra a l’esquerra, stomp peu dret al costat de l’esquerre
85-86 Girar ¼ de volta a l’esquerre i pas peu dret a la dreta, stomp peu esquerre al costat del dret
87-88 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, stomp peu dret al costat de l’esquerre

ROCK STEP BACK, TOE STRUT WITH ½ TURN (L) TWICE, STOMP, HOLD
89-90 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
91-92 Punta peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el taló
93-94 Girar ½ volta a l’esquerra pas peu esquerre endavant, hold
95-96 Stomp peu dret al costat de l’esquerre, hold

TORNAR A COMENÇAR

Restart: A la 4a paret, ballar fins el temps 84 i tornar a començar


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...