Put On Your Dancin’ Boots

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Ensenyada al Piano Bar de L'Escala el 30 de Gener de 2005

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Jo Thompson (Novembre 2004)
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
Nancy Hays - Put On Your Dancin’ Boots


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

2 TOE STRUTS RIGHT, SCISSORS RIGHT, HOLD
1-2 Pas amb la punta del peu dret a la dreta (1), abaixem el taló (2).
3-4 Creuem amb la punta del peu esquerre per davant del dret (3), abaixem el taló (4).
5-6 Pas peu dret a la dreta (5), peu esquerre al costat del dret (6).
7-8 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre (7), pausa (8).

2 TOE STRUTS LEFT, SCISSORS LEFT, HOLD
1-2 Pas amb la punta del peu esquerre a l'esquerra (1), abaixem el taló (2).
3-4 Creuem amb la punta del peu dret per davant de l'esquerre (3), abaixem el taló (4).
5-6 Pas peu esquerre a l'esquerra (5), peu dret al costat de l'esquerre (6).
7-8 Creuem el peu esquerre per davant del dret (7), pausa (8).

REVERSE BOX & SIDE, TOGETHER, BACK, HOLD, SIDE, TOGETHER, FORWARD, HOLD
1-2 Pas peu dret a la dreta (1), pas peu esquerre al costat del dret (2).
3-4 Pas enrere amb el peu dret (3), pausa (4).
5-6 Pas peu esquerre a l'esquerra (5), pas peu dret al costat de l'esquerre (6).
7-8 Pas endavant amb el peu esquerre (7), pausa (8).

STEP, HOLD, ½ TURN LEFT, STEP, HOLD, ¼ TURN LEFT, HOLD
1-2 Pas endavant amb el peu dret (1), pausa (2).
3-4 Girem ½ volta a l'esquerra posant el pes sobre el peu esquerre (3), pausa (4).
5-6 Pas endavant amb el peu dret (5), pausa (6).
7-8 Girem ¼ de volta a l'esquerra posant el pes sobre el peu esquerre (7), pausa (8).


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...