Pot Of Gold

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 4 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Liam Hrycan
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
Ronan Hardiman - Dance Above The Rainbow
Ronan Hardiman - Celtic Fire


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

RIGHT SAILOR STEP, LEFT SAILOR STEP, RIGHT BEHIND/UNWIND FULL TURN, LEFT SIDE ROCK/RECOVER
1&2 Pas peu dret per darrere de l'esquerre - pas peu esquerre a l'esquerra - pas peu dret a la dreta
3&4 Pas peu esquerre darrere del dret - pas peu dret a la dreta - pas peu esquerre a l'esquerra
5-6 Creuem el peu dret per darrere l'esquerre - fem un gir complert en el lloc cap a la dreta (el pes acaba sobre el peu dret)
7-8 Rock peu esquerre a l'esquerra - recuperem el pes sobre el peu dret
Opció: dobleguem els genolls i ens ajupim per fer el gir, després ens enlairem en el rock

LEFT SAILOR STEP, RIGHT SAILOR STEP, LEFT BEHIND/UNWIND FULL TURN, RIGHT SIDE ROCK/RECOVER
9&10 Pas peu esquerre darrere del dret - pas peu dret a la dreta - pas peu esquerre a l'esquerra
11&12 Pas peu dret per darrere de l'esquerre - pas peu esquerre a l'esquerra - pas peu dret a la dreta
13-14 Creuem el peu esquerre per darrere del dret - fem un gir complert en el lloc cap a l'esquerra (el pes acaba sobre el peu esquerre)
15-16 Rock peu dret a la dreta - recuperem el pes sobre el peu esquerre
Opció: dobleguem els genolls i ens ajupim per fer el gir, després ens enlairem en el rock

RIGHT CHASSE, LEFT CROSS ROCK/RECOVER, LEFT CHASSE, RIGHT CROSS ROCK/RECOVER
17&18 Pas peu dret a la dreta - pas peu esquerre al costat del dret - pas peu dret a la dreta
19,20 Creuem el peu esquerre per davant del dret - recuperem el pes sobre el peu dret
21&22 Pas peu esquerre a l'esquerra - pas peu dret al costat de l'esquerre - pas peu esquerre a l'esquerra
23,24 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre - recuperem el pes sobre el peu esquerre

RIGHT CHASSE (1/4-RIGHT), LEFT STEP/1/2 PIVOT, FULL TURN FORWARDS (LEFT, RIGHT), LEFT SHUFFLE
25&26 Pas peu dret a la dreta - pas peu esquerre al costat del dret - pas peu dret a la dreta fent 1/4 de volta a la dreta
27-28 Pas peu esquerre endavant - pivotem 1/2 volta a la dreta
29-30 Pas peu esquerre endavant fent 1/2 volta a la dreta - pas peu dret enrere dent 1/2 volta a la dreta
31&32 Pas peu esquerre endavant - pas peu dret al costat de l'esquerre - pas peu esquerre endavant

RIGHT MAMBO, LEFT BACK MAMBO, RIGHT STEP/1/2 PIVOT, RIGHT STOMP, LEFT STOMP
33&34 Rock peu dret endavant - recuperem el pes enrere sobre el peu esquerre - pas enrere peu dret
35&36 Rock peu esquerre enrere - recuperem el pes sobre el peu dret - pas peu esquerre endavant
37-38 Pas peu dret endavant - pivotem 1/2 volta a l'esquerra
39 Cop de peu al terra (Stomp) peu dret endavant & (en cada paret excepte la primera) cop de palmells (clap)
40 Stomp peu esquerre endavant & (en cada paret excepte la primera) clap

RIGHT MAMBO, LEFT BACK MAMBO, RIGHT STEP/1/2 PIVOT, RIGHT STOMP, LEFT STOMP
41&42 Rock peu dret endavant - recuperem el pes enrere sobre el peu esquerre - pas enrere peu dret
43&44 Rock peu esquerre enrere - recuperem el pes sobre el peu dret - pas peu esquerre endavant
45-46 Pas peu dret endavant - pivotem 1/2 volta a l'esquerra
47 Stomp peu dret endavant & (en cada paret excepte la primera) clap
48 Stomp peu esquerre endavant & (en cada paret excepte la primera) clap

LEFT WEAVE WITH SYNCOPATED RIGHT HEEL TOUCH, RIGHT REPLACE
49-51 Pas peu dret per davant de l'esquerre - pas peu esquerre a l'esquerra - pas peu dret per darrere de l'esquerre
&52 Girant el cos 45 graus a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret - toc taló dret endavant
& Pas peu dret al costat de l'esquerre

RIGHT WEAVE WITH SYNCOPATED LEFT HEEL TOUCH, LEFT REPLACE
53-55 Pas peu esquerre per davant del dret - pas peu dret a la dreta - pas peu esquerre per darrere del dret
&56 Girant el cos 45 graus a l'esquerra, pas peu dret al costat de l'esquerre - toc taló esquerre endavant
& Pas peu esquerre al costat del dret

JAZZ BOX (1/2-RIGHT), LEFT CHASSE, RIGHT STOMP/KICK
57-58 Pas peu dret per davant de l'esquerre - pas peu esquerre enrere fent 1/4 de volta a la dreta
59,60 Pas peu dret a la dreta fent 1/4 de volta a la dreta - stomp peu esquerre al costat del dret (sense canvi de pes)
61&62 Pas peu esquerre a l'esquerra - pas peu dret al costat de l'esquerre - pas peu esquerre a l'esquerra
63-64 Stomp peu dret al costat de l'esquerre - kick (puntada de peu) peu dret endavant en 45 graus a la dreta

Claps en els temps &64 (2) en cada paret excepte la primera

REPETIM

Opció: considerem els claps dels moviments 39-40-47-48 com opcionals.


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...