Not without us

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Ria Vos
Font: Ballscountry.com (Desembre 2011)Música del ball:
DJ Otzi - Not Without Us


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 16 counts, on vocals

R SIDE ROCK, KICK, TOGETHER, L SIDE MAMBO, STEP SCUFF R&L, R ROCKING CHAIR
1& Rock peu dret a la dreta, recuperem sobre l’esquerre,
2& Puntada (Kick) peu dret endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre
(versió més fàcil 1&2: Mambo a la dreta)
3&4 Rock peu esquerre a l’esquerra, recuperem sobre el peu dret, peu esquerre al costat del dret
5& Pas peu dret endavant, piquem (scuff) peu esquerre al costat del dret
6& Pas endavant peu esquerre, piquem (scuff) peu dret al costat de l’esquerre
7&8& Rock endavant amb el peu dret, recuperem sobre el peu esquerre, rock enrere sobre el peu dret, recuperem sobre l’esquerre

R SIDE, L ROCK BACK, L SIDE, R ROCK BACK, STEP TOUCH, STEP TOUCH, SIDE, BEHIND, ¼ R
9-10& Pas peu dret a la dreta, rock enrere amb l’esquerre, recuperem sobre el peu dret
11-12& Pas peu esquerre a l’esquerra, rock enrere amb el peu dret, recuperem sobre el peu esquerre
13& Pas peu dret endavant en diagonal a la dreta, toc peu esquerre al costat del dret
14& Pas peu esquerre enrere en diagonal a l’esquerra, toc peu dret al costat de l’esquerre
15&16 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrere del dret, girem ¼ de volta a la dreta i pas endavant peu dret

STEP ½ PIVOT STEP L & R, L ROCK FWD, 2 “RUNS” BACK, SLIDE BACK, R ROCK BACK
17&18 Pas endavant amb peu esquerre, pivotem ½ volta a la dreta, pas endavant peu esquerre
19&20 Pas endavant amb el peu dret, pivotem ½ volta a l’esquerra, pas endavant peu dret
(Versió més fàcil 17-20: Mambo endavant amb peu esquerre, mambo enrere amb peu dret)
21& Rock endavant amb el peu esquerre, recuperem sobre el peu dret
22& Pas petit enrere amb el peu esquerre, pas petit enrere amb el peu dret
23 Pas llarg enrere amb el peu esquerre, acostant el peu dret cap a l’esquerre
24& Rock enrere sobre el peu dret, recuperem endavant sobre el peu esquerre

TOE STRUTS R-L, R SIDE ROCK CROSS, TOE STRUTS L-R, L SIDE ROCK-CROSS
25&26& Pas punta peu dret a la dreta, abaixem el taló, pas amb la punta del peu esquerre per davant del peu dret, abaixem el taló
27&28 Rock peu dret a la dreta, recuperem sobre el peu esquerre, creuem el peu dret per davant l’esquerre
29&30& Pas punta peu esquerre a l’esquerra, abaixem el taló, pas amb la punta del peu dret per davant del peu esquerre, abaixem el taló
31&32 Rock peu esquerre a l’esquerra, recuperem sobre el peu dret, creuem el peu esquerre per davant de dret


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...