Newcomer Cha

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 2
Autor/a: Brian Barakauskas
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
Country: Neal McCoy - I Know You
Pop: Jessica Jay - Chilly Cha-Cha


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SIDE, TOGETHER, SIDE, TOGETHER, SIDE, BACK ROCK, TRIPLE FORWARD
1-2 Pas peu esquerre a l’esquerra – pas peu dret al costat de l’esquerre
3-4 Pas peu esquerre a l’esquerra – pas peu dret al costat de l’esquerre
5-6-7 Pas peu esquerre a l’esquerra – pas/rock peu dret enrere – recuperem endavant sobre el peu esquerre
8&9 Pas peu dret endavant – pas peu esquerre al costat del dret (per l’exterior del dret, lock) – pas peu dret endavant

WALK, WALK, TRIPLE FORWARD, WALK, WALK, MAMBO STEP
10-11 Pas peu esquerre endavant – pas peu dret endavant
12&13 Pas peu esquerre endavant – lock peu dret darrere de l’esquerre – pas peu esquerre endavant
14-15 Pas peu dret endavant – pas peu esquerre endavant
16&17 Pas/Rock peu dret endavant – recuperem sobre el peu esquerre – peu dret al costat de l’esquerre

MAMBO STEP, MAMBO STEP, STEP, HALF-TURN, TRIPLE FORWARD
18&19 Rock peu esquerre enrere – recuperem sobre el dret – peu esquerre al costat del dret
20&21 Rock peu dret endavant – recuperem sobre l’esquerre – ps peu dret al costat de l’esquerre
* En alguns llocs el rock 20 es fa enrere en comptes d’endavant (també és val•lit)
22-23 Pas peu esquerre endavant – pivotem 1/2 volta a la dreta
24&25 Pas peu esquerre endavant – lock peu dret darrere l’esquerre – pas peu esquerre endavant

HIP BUMPS, SIDE-TOGETHER-SIDE, CROSS ROCK, SIDE-TOGETHER-SIDE
26-27 Pas peu dret a la dreta (cop de malucs a la dreta) – recuperem sobre el peu esquerre (cop de malucs a l’esquerra)
28&29 Pas peu dret a la dreta – pas peu esquerre al costat del dret – pas peu dret a la dreta
30-31 Creuem el peu esquerre per davant del dret (rock) – tornem el pes sobre el peu dret
32& Pas peu esquerre a l’esquerra – pas peu dret al costat del dret


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...