Bad girls # Concurs El Barn d'en Greg - 2013

Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: Seqüencial
Autor/a: Radically Crazy (Eva Oller, Omar Garrido, Sandra de Haro)
Font: Radically Crazy

Música del ball:
Trick Pony - I can't live with that


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

A (1-32)
1-2-3-4 STOMPS RIGHT, TURN 1/4

stomp peu dret, stomp peu dret, cap a la dreta
Pas peu dret amb 1/ 4 de volta, hold

5-6-7-8 1,5 TURN RIGHT
Mitja volta militar cap a la dreta.
Volta sencera en 2 temps cap a la dreta

9-10 TOUCH LEFT, HOLD
marquem taló esquerre davant, hold

11-12-13-14 JUMPS & KICKS TURN LEFT & STOMP
Fem mitja volta en tres salts: puntada peu dret, recolzem el peu esquerre. Puntada peu esquerre, donem suport al dret. puntada peu dret, recolzem esquerre. stomp amb el peu dret.

15-16-17-18 RIGHT PIGEON
Ens desplacem cap a la dreta amb un pidgeon (obrim puntes - tanquem talons, obrim talons - tanquem puntes, obrim puntes - tanquem talons, obrim talons - tanquem puntes)

19-20-21-22 RIGHT Hock COMBINATION
Puntada peu dret davant, apropem el taló del peu dret a la canya de la bota esquerra, Puntada peu dret davant, recolzem peu dret al costat de l'esquerre.

23-24-25-26 JUMPS & KICKS 1/2 TURN RIGHT, HITCH, STOMP
Fent 1/ 2 volta: puntada peu dret davant- recolzem el peu esquerre. Puntada peu esquerre davant - pes del cos al peu dret. Hitch peu dret. Stomp peu dret davant

27-28 JUMPS 1/4 TURN RIGHT
2 salts sobre el peu esquerre amb el peu dret davant

29-30-31-32 JAZZBOX JUMPS
Jazzbox saltat començant amb el peu dret: recolzem peu dret a terra per davant de l'esquerre, peu esquerre darrere, peu dret darrere, peu esquerre davant.


B (32-64)
STOMPS, swivels, TURN 1/2 LEFT

33-34 stomp peu dret davant, stomp peu dret davant.
35-36-37-38 movem talons cap a la dreta, movem talons cap a l'esquerra, i movem talons cap a la dreta, fent 1/2 volta i hold

LEFT GRAPEVINE
39-40-41-42 bàsic cap a la dreta de tres passos i el 4t pas fem una swivel a la dreta per agafar impuls.

RIGHT GRAPEVINE
43-44-45-46 bàsic amb volta i quart cap a l'esquerra, acabat amb un stomp amb el peu dret

KICK BALL CROSS RIGHT, ROCK STEP
47-48-49-50 kick ball cross començant amb el peu dcho cap a la dreta. Rock step cap a la dreta amb el peu dret

JAZZ BOX
51-52-53-54 jazz box començant amb el peu dret: creuem peu dret per davant de l'esquerre, peu esquerre darrere, peu dret al costat de l'esquerre, hold

TOE STRUTS TURN LEFT, ROCKIN CHAIR
55-56-57-58-59-60 punta esquerra darrere, mitja volta, punta dreta davant mitja volta, punta esquerra darrere mitja volta
61-62-63-64 Rock Step peu dcho davant, hold, Rock Step dret darrere hold

PONT:
1-8 Stomp, stomp peu dret + punta peu dret 1/2 volta a la dreta + punta peu esquerre fent 1/2 volta a la dreta. Ajuntem peu dret al costat de l'esquerre


SEQÜÈNCIA:
A - A - 1/2 A - Restart - A - A - 1/2 A - Pont (es repeteix 4 vegades) - A - A - 1/2 A

El pont es repeteix 4 vegades seguides ... Així que ho fem 1er només la fila de davant, a la segona vegada només la filera del mig i a la tercera només la de darrere. A la quarta tots junts.


Vídeos

Font: Catalan Honky Tonk Friends


Font: Catalan Honky Tonk Friends


Font: Catalan Honky Tonk Friends
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...