Alibi

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 48 - Parets: 4 - Nivell: Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Sue Hutchison (Regne Unit - Març 2014)
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Shane Filan - Knee Deep in My Heart (Intro: 8/16 - Bpm: 96/192)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right Side & Forw RUMBA BOX, R-L Back WALK, COASTER STEP.
1 Pas a la dreta peu dret
& Pas esquerre al costat del peu dret
2 Pas endavant peu dret
3 Pas a l’esquerra peu esquerre
& Pas dret al costat del peu esquerre
4 Pas enrere peu esquerre
5 Pas enrere peu dret
6 Pas enrere peu esquerre
7 Pas enrere peu dret
& Pas enrere peu esquerre, al costat del peu dret
8 Pas endavant peu dret

9-16: Left Side & Forw. RUMBA BOX, L-R Back WALK, Left SAILOR STEP 1/4 TURN.
1 Pas a l’esquerra peu esquerre
& Pas dret al costat del peu esquerre
2 Pas endavant peu esquerre
3 Pas a la dreta peu dret
6 Pas esquerra al costat del peu dret
4 Pas enrere peu dret
5 Pas enrere peu esquerre
6 Pas enrere peu dret
7 ¼ volta esquerra, pas esquerra darrere del peu dret (9:00)
& Pas a la dreta peu dret
8 Pas a l’esquerra peu esquerre

17-24: Right Diagonal STEP, LOCK, SHUFFLE, Left Diagonal STEP, LOCK, SHUFFLE.
1 Pas endavant peu dret en diagonal a la dret
2 Peu endavant peu esquerre, lock per darrera del peu dret
3 Pas endavant peu dret
& Pas endavant peu esquerre, lock per darrere del peu dret
4 Pas endavant peu dret
5 Pas endavant peu esquerre en diagonal a l’esquerra
6 Pas endavant peu dret, lock per darrere de l’esquerra
7 Pas endavant peu esquerre
& Pas endavant peu dret, lock per darrere de l’esquerra
8 Pas endavant peu esquerre

25-32: Right CROSS, Left BACK, Right CHASSE, Left CROSS, Right BACK, Left CHASSE ¼ TURN.
1 Cross peu dret per davant de l’esquerra
2 Pas enrere peu esquerre
3 Pas a la dreta peu dret
& Pas peu esquerre al costat del dret
4 Pas a la dreta peu dret
5 Cross peu esquerre per davant del peu dret
6 Pas enrere peu dret
7 Pas a l’esquerra peu esquerre
& Pas peu dret al costat de l’esquerra
8 ¼ volta esquerra, pas endavant peu esquerre (6:00)

33-40: WEAVE to Left, Right ROCK CROSS, CHASSE.
1 Cross peu dret per davant de l’esquerra
2 Pas a l’esquerra peu esquerre
3 Pas dret per darrere de l’esquerra
4 Pas a l’esquerra peu esquerre
5 Cross peu dret per davant del peu esquerre
6 Retornar el pes sobre el peu esquerre
7 Pas a al dreta peu dret
6 Pas esquerra al costat del peu dret
8 Pas a la dreta peu dret

41-48: WEAVE to Right, Left ROCK CROSS, CHASSE ¼ TURN.
1 Cross peu esquerre per davant del peu dret
2 Pas a la dreta peu dret
3 Pas esquerra per darrere del peu dret
4 Pas a la dreta peu dret
5 Cross peu esquerre per davant del peu dret
6 Retornar el pe sobre el peu dret
7 Pas a l’esquerra peu esquerre
& Pas dret al costat del peu esquerre
8 ¼ volta esquerra, pas endavant peu esquerre (3:00)

TORNAR A COMENÇAR


Vídeos

Font: TheFundanzer
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...