Liquid Lunch

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Nivell 2 (Intermig)
Autor/a: Peter Metelnick & Alison Biggs (Canada – England, maig 2013)
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Caro Emerald - Liquid Lunch (Intro: 32)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: R-L WALK, OUT-OUT, HEEL BOUNCE, Right SAILOR SHUFFLE, CROSS, SIDE.
1 Pas endavant peu dret
2 Pas endavant peu esquerre
& Pas a la dreta peu dret
3 Pas a l’esquerra peu esquerre
& Aixecar ambdós talons alhora, flexionant els genolls
4 Baixar ambdós talons alhora
5 Cross dret davant del peu esquerre
& Pas a l’esquerra peu esquerre
6 Touch taló dret endavant en diagonal a la dreta
& Pas peu dret al costat del peu esquerre
7 Cross peu esquerre per davant del peu dret
8 Pas a la dreta peu dret

9-16: ¼ TURN Left COASTER STEP, Right POINT, Right BACK, Left COASTER STEP, Left LOCK STEP X 2.
1 ¼ volta esquerra, pas enrere peu esquerre (9:00)
& Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre
2 Pas endavant peu esquerre
3 Touch punta dreta davant
4 Pas enrere peu dret
5 Pas enrere peu esquerre
& Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre
6 Pas endavant peu esquerre
& Pas endavant peu dret lock per darrere de l’esquerra
7 Pas endavant peu esquerre
& Pas endavant peu dret lock per darrere de l’ esquerra
8 Pas endavant peu esquerre

17-24: Left STEP TURN, Left ¼ STEP TURN, Right Sincopad ROCK STEP, R-L TOE SWITCHES & Right STEP.
1 Pas endavant peu dret
2 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (3:00)
3 Pas endavant peu dret
4 ¼ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (12:00)
5 Cross peu dret per davant del peu esquerre
& Retornar el pes sobre el peu dret
6 Touch punta peu dret a la dreta
& Pas peu dret al costat del peu esquerre
7 Touch punta peu esquerre a l’esquerra
& Pas peu esquerre al costat del peu dret
8 Pas endavant peu dret

25-32: Left ROCK STEP, & BACK & TOUCH, R-L WALK, ½ TURN, Left SHUFFLE.
1 Pas endavant peu esquerre
2 Retornar el pe sobre el peu dret
& Pas enrere peu esquerre
3 Touch punta dreta, al costat del peu esquerre
4 Pas endavant peu dret
5 Pas endavant peu esquerre
6 ½ volta dreta, pes sobre el peu dret (6:00)
7 Pas endavant peu esquerre
& Pas endavant peu dret, al costat del peu esquerre
8 Pas endavant peu esquerre

33-40: Right Side ROCK STEP, & Left SIDE ROCK STEP, ½ TURN Left COASTER STEP, Left STEP TURN.
1 Pas a la dreta peu dret
2 Retornar el pes sobre el peu esquerre
& Pas dret al costat del peu esquerre
3 Pas a l’esquerra peu esquerre
4 Retornar el pes sobre el peu dret
5 ½ volta esquerra, pas enrere peu esquerre (12:00)
& Pas enrere peu dret, al costat de l’esquerra
6 Pas endavant peu esquerre
7 Pas endavant peu dret
8 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (6:00)

RESTART: A la segona i quarta paret (2ª i 4ª), ballar nomes fins el count 40 i reiniciar el ball de nou

41-48: Right STEP, HOLD, TOGETHER, Right STEP, Left TOE TOUCH & BACK, ½ TURN, ½ TURN, ¼ TURN.
1 Pas endavant peu dret
2 Hold
& Pas esquerra endavant, al costat del peu dret
3 Pas endavant peu dret
4 Touch punta esquerra endavant
5 Touch punta esquerra enrere
6 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre
7 ½ volta esquerra, pas enrere peu dret
8 ¼ volat esquerra, pas a l’esquerra peu esquerre (3:00)

49-56: (Right & Left) SAMBA STEP, Right CROSS, ¼ TURN & BACK & BACK, CROSS SHUFFLE.
1 Cross peu dret per davant de l’esquerra
& Pas a l’esquerra peu esquerre
2 Retornar el pes sobre el peu dret
3 Cross peu esquerre per davant del dret
& Pas a la dreta peu dret
4 Retornar el pes sobre el peu esquerre
5 Cross peu dret per davant de l’esquerra
6 ¼ volta dreta, pas enrere peu esquerre
& Pas enrere peu dret
7 Cross peu esquerre per davant del dret
& Pas a la dreta peu dret
8 Cross peu esquerre per davant del dret

57-64: Right Diagonal STEP, KICK, BACK, Right BEHIND, SIDE, Right Diagonal STEP, KICK, COASTER STEP.
1 Pas endavant peu dret en diagonal a la dret (7:30)
2 Kick esquerra endavant
3 Pas enrere peu esquerre
4 Pas peu dret per darrere de l’esquerra
& Pas a l’esquerra peu esquerre (6:00)
5 Pas endavant peu dret en diagonal a l’esquerra (4:30)
6 Kick esquerra endavant
7 Pas enrere peu
& Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre (6:00)
8 Pas endavant peu esquerre

TORNAR A COMENÇAR

RESTART: Durant la segona i quarta paret (2ª i 4ª) ballar nomes fins el count 40 i reiniciar el ball de nou, en ambdos casos estaràs mirant a les 12:00.


Vídeos

Font: LineDanceDallas4
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...