Driven


Temps: 84 - Parets: 2 - Nivell: Nivell 2 (Intermig)
Autor/a: Rob Fowler (UK Octubre 2012)
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Casey James - Drive


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right Diagonal STOMP x 2, Left SIDE, Right BACK, TOGETHER, REPEAT 1-4.
& Stomp endavant peu dret en diagonal a la dreta
1 Stomp endavant peu dret en diagonal a la dreta
2 Pas a l’esquerra peu esquerre
3 Pas enrere peu dret
4 Pas enrere peu esquerre, al costat del peu dret
& Stomp endavant peu dret en diagonal a la dreta
5 Stomp endavant peu dret en diagonal a la dreta
6 Pas a l’esquerra peu esquerre
7 Pas enrere peu dret4
8 Pas enrere peu esquerre, al costat del peu dret

9-16: Right Diagonal STOMP x 2, Left SIDE, Right BACK, TOGETHER, Left STEP TURN X 2.
& Stomp endavant peu dret en diagonal a la dreta
1 Stomp endavant peu dret en diagonal a la dreta
2 Pas a l’esquerra peu esquerre
3 Pas enrere peu dret
4 Pas enrere peu esquerre, al costat del peu dret
5 Pas endavant peu dret
6 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre
7 Pas endavant peu dret
8 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (12:00)

RESTART: Durant la primera paret (1ª), ballar nomes fins el count 16 i reiniciar el ball de nou.

17-24 Right ROCK STEP, COASTER STEP, (Left & Right) TOE & HEEL & STOMP.
1 Pas endavant peu dret
2 Retornar el pes sobre el peu esquerre
3 Pas enrere peu dret
& Pas enrere peu esquerre, al costat del peu dret
4 Pas endavant peu dret
5 Touch punta esquerra en diagonal a l’esquerra
& Touch taló esquerra, en diagonal a l’esquerra
6 Stomp esquerra davant del peu dret
7 Touch punta dreta en diagonal a la dreta
& Touch taló dret en diagonal a la dreta
8 Stomp dret davant del peu esquerre

25-32: Left ROCK STEP, SHUFFLE ½ TURN, Right JAZZ BOX.
1 Pas endavant peu esquerre
2 Retornar el pe sobre el peu dret
3 ¼ volta esquerra, pas a l’esquerra peu esquerre
& Pas peu dret al costat del peu esquerre
4 ¼ volta esquerra, pas (6:00)
5 Cross peu dret per davant del peu esquerre
6 Pas enrere peu esquerre
7 Pas a la dreta peu dret
8 Pas endavant peu esquerre

33-40 & 41-48: REPETIR COUNTS 17-24 & 25-32 (tornaràs a la paret de les 12:00)

49-56: Right ROCK STEP, Right Back TRAVELLING PIVOT, Right SLOW COASTER STEP, ¼ TURN & SIDE.
1 Pas endavant peu dret
2 Retornar el pes sobre el peu esquerre
3 ½ volta dreta, pas endavant peu dret
4 ½ volta dreta, pas enrere peu esquerre (12:00)
5 Pas enrere peu dret
6 Pas enrere peu esquerre, al costat del peu dret
7 Pas endavant peu dret
8 ¼ volta dreta, pas a l’esquerra peu esquerre (3:00)

REPETICIONS: Per les Parets quatre i cinc (4ª i 5ª) Iniciarem aquí les repeticions

57-64: (Right & Left ) SAILOR SHUFFLE, CROSS &, CROSS &, Right HEEL, HOLD, TOGETHER.
1 Cross peu dret per davant de l’esquerra
& Pas a l’esquerra peu esquerre
2 Touch taló dret en diagonal a la dreta
& Pas dret al costat del peu esquerre
3 Cross peu esquerre per davant del peu dret
& Pas a la dreta peu dret
4 Touch taló esquerra en diagonal a l’esquerra
& Pas esquerra al costat del peu dret
5 Cross peu dret per davant de l’esquerra
& Pas a l’esquerra peu esquerre
6 Cross peu dret per davant de l’esquerra
& Pas a l’esquerra peu esquerre
7 Touch taló dret en diagonal a la dreta
8 Hold
& Pas dret al costat del peu esquerre

65-72: (Left & Right) SAILOR SHUFFLE, CROSS &, CROSS &, Left HEEL, HOLD, TOGETHER.
1 Cross peu esquerre per davant del peu dret
& Pas a la dreta peu dret
2 Touch taló esquerra en diagonal a l’esquerra
& Pas esquerra al costat del peu dret
3 Cross peu dret per davant de l’esquerra
& Pas a l’esquerra peu esquerre
4 Touch taló dret en diagonal a la dreta
& Pas dret al costat del peu esquerre
5 Cross peu esquerre per davant del peu dret
& Pas a la dreta peu dret
6 Cross peu esquerre per davant del peu dret
& Pas a la dreta peu dret
7 Touch taló esquerra en diagonal a l’esquerra
8 Hold
& Pas esquerra al costat del peu dret

73-80: Left STEP TURN, Right SHUFFLE ½ TURN, Left COASTER STEP, R-L WALK.
1 Pas endavant peu dret
2 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (9:00)
3 ¼ volta esquerra, pas a la dreta peu dret
& Pas esquerra al costat del peu dret
4 ¼ volta esquerra, pas enrere peu ret (3:00)
5 Pas enrere peu esquerre
& Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre
6 Pas endavant peu esquerre
7 Pas endavant peu dret
8 Pas endavant peu esquerre

81-84: Left STEP TURN, Left ¼ STEP TURN.
1 Pas endavant peu dret
2 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre
3 Pas endavant peu dret
4 ¼ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (6:00)

INICIAR EL BALL DE NOU

RESTART, TAGS, REPETICIONS i ENDING:

La complexitat de la composició musical requereix un seguit d’adaptacions del s passos de la coreografia tal com s’expressen a continuació:

PARET 1: Ballar nomes els 16 primers counts
PARET 2: Ballar tots els 84 counts
PARET 3: Ballar tots els 84 counts i afegir 4 counts del TAG
PARET 4: Repetir els darrers 28 counts (57 - 84) i afegir altre cop els 4 counts del TAG
PARET 5: Repetir els 22 counts (57- 78) canviant el Left Coaster Step per un Left ¼ Step Turn.
(acabaràs mirat la paret de les 12:00)
ENDING: Repetir els 8 primers counts (1 – 8) + 4 counts (13-16) doble Step Turn.

TAG: Left STEP TURN, Left ¼ STEP TURN.
1 Pas endavant peu dret
2 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre
3 Pas endavant peu dret
4 ¼ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre

RESUM: 16, 84, 84, 84+4, 28+4, 24, 8+4


Vídeos

Font: kurt111260


Font: CountryDanceTour
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...