Fupar Christmas

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Nivell 0 (Bàsic)
Autor/a: Chatti The Valley (Desembre 2013)
Font: Xavi BadiellaMúsica del ball:
Randi Travis - Jingle Bells Rock (Intro: 32 / Bpm: 112)
Hilary Duff - Jingle Bells Rock (Intro: 32 / Bpm: 128)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

NOTA: El ball esta pensat per al meu grup de FUPAR, però també he previst alguns possibles canvis per ballar-lo amb petites variacions per fer-lo més idoni per a altres ocasions.

1-8: Right & Left TOUCH, CLOSE, TOUCH, TOGETHER.
1 Touch punta peu dret a la dreta
2 Touch punta peu dret al costat del peu esquerre
3 Touch punta peu dret a la dreta
4 Pas peu dret al costat del peu esquerre
5 Touch punta peu esquerre a l’esquerra
6 Touch punta peu esquerre al costat del peu dret
7 Touch punta peu esquerre a l’esquerra
8 Pas peu esquerre al costat del peu dret

9-16: Right-Left-Right WALK, Left KICK, Left-Right-Left BACK, Right TOUCH.
1 Pas endavant peu dret
2 Pas endavant peu esquerre
3 Pas endavant peu dret
4 Kick esquerra endavant
5 Pas enrere peu esquerre
6 Pas enrere peu dret
7 Pas enrere peu esquerre
8 Touch peu dret al costat del peu esquerre

17-24: Right SIDE, TOGETHER X 2, Left SIDE, TOGETHER X 2.
1 Pas peu dret a la dreta
2 Pas peu esquerre al costat del peu dret
3 Pas peu dret a la dreta
4 Pas peu esquerre al costat del peu dret
5 Pas peu esquerre a l’esquerra
6 Pas peu dret al costat del peu esquerre
7 Pas peu esquerre a l’esquerra
8 Pas peu dret al costat del peu esquerre

Opció: Right Grapevine, Left Grapevine amb volta sencera a l’esquerra

25-32: ¾ TURN Left & WALK, OUT-OUT, IN-IN.
1 ¼ volta esquerra, pas endavant peu dret
2 ¼ volta esquerra, pas endavant peu esquerre
3 ¼ volta esquerra, pas endavant peu dret
4 Pas endavant peu esquerre
5 Pas a la dreta peu dret
6 Pas a l’esquerra peu esquerre
7 Pas peu dret al centre
8 Pas esquerra al centre

Opció: Right Jazz Box, Right Jazz Box amb ¼ de volta dreta.


Vídeos

Font: thechattithevalley
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...