Booking Tickets # V Concurs de El Barn d´en Greg - 2013

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: Part A 48 temps; Part B 32 - Parets: 1
Autor/a: Trending Topic (Montse, Lluïsa, Josep, Francesc i David)
Font: David Ribas

Música del ball:
Chelsea Basham - Truth about me


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Part A:

SECCIÓ 1-KICK BALL CHANGE, RIGHT TOE RIGHT, LEFT TOE LEFT, STEP ½ TURN(X2), KICK BALL CHANGE

1&2 Puntada endavant amb el peu dret, abaixem el peu dret a terra al costat de l´esquerre i passem el pes al peu esquerre.
3&4 Marquem punta amb el peu dret a la nostra dreta i tornant el pes sobre el peu dret marquem punta amb el peu esquerre a la nostra esquerra.
&5-6 Tornant el pes sobre el peu esquerre fem un pas endavant amb el peu dret fent ½ volta a la esquerra i fem pas amb el peu esquerre amb ½ volta a l'esquerra.
7&8 Puntada endavant amb el peu dret. abaixem el peu dret a terra al costat de l´esquerre i passem el pes al peu esquerre.

SECCIÓ 2-PIGEON, HEEL FWD, TOE BACK, SHUFFLE FWD, SCUFF, STEP
1&2 Obrim puntes, tanquem puntes i obrim puntes (tot desplaçant-nos lluegerament cap a la dreta).
3-4 Marquem taló esquerre endavant, marquem punta esquerra enrere.
5&6 Fem un pas endavant amb el peu esquerre, fem pas endavant amb el peu dret per darrere de l´esquerre i tornem a fer un pas endavant amb el peu esquerre.
7&8 Freguem el taló dret sobre el terra cap endavant per fer un pas curt a la dreta i marquem pas amb el peu esquerre al lloc.

SECCIÓ 3-VAUDEVILLE RIGHT, VAUDEVILLE LEFT, SCUFF, STOMP, HEELS OUT-IN(X2)
1&2 Pas a la esquerra amb el peu dret per davant de l´esquerre, pas enrere amb el peu esquerre i marquem taló dret en diagonal cap endavant a la dreta.
&3&4 Tornem el pes sobre el peu dret, fem un pas a la dreta amb el peu esquerre per davant del dret, pas enrere amb el peu dret i marquem taló esquerre en diagonal cap endavant a la esquerra.
5-6 Freguem el taló dret sobre el terra i, saltant sobre el peu esquerre, piquem amb el peu dret a terra una mica adelantat.
&7&8 Obrim i tanquem talons (x2).

SECCIÓ 4-ROCK BACK STOMP(X2), JUMP OPENING, TOGETHER, JUMP KICKING ON LEFT, STOMP
1&2 Fem un pas enrere amb el peu dret saltant i aixecant la cama esquerre i, tornant el pes sobre el peu esquerre, piquem amb el peu dret al costat de l´esquerre.
3&4 Repetim els dos passos anteriors.
5-8 Saltem obrint cames, saltem ajuntant cames, saltem sobre peu esquerre fent una puntada endavant amb el peu dret i piquem a terra amb el peu dret al costat.

SECCIÓ 5-STEP RIGHT ¼ TURN, STOMP TOGETHER, STEP LEFT ¼ TURN, STOMP TOGETHER, SHUFFLE ½ TURN(X2)
1-4 Fem un pas a la dreta amb el peu dret fent ¼ de volta a la dreta, ajuntem el peu esquerre picant a terra, fem un pas a la esquerra amb el peu esquerre fent ¼ de volta a la esquerra i ajuntem peu dret picant a terra.
5&6 Pas amb ½ volta a la dreta amb el peu dret, pas endavant amb el peu esquerre per darrere del dret i pas endavant amb el peu dret.
7&8 Pas endavant amb el peu esquerre, pas endavant amb el peu dret per darrere de l´esquerre i pas amb ½ volta a la dreta amb el peu esquerre.

SECCIÓ 6-ROCK BACK STEP, SHUFFLE ½ TURN, COASTER STEP, STEP FWD, ½ TURN
1-2 Pas enrere amb el peu dret saltant i aixecant la cama esquerra i tornem el pes sobre el peu esquerre.
3&4 Pas endavant amb el peu dret, pas endavant amb el peu esquerre per darrere del dret i pas amb ½ volta a la esquerra amb el peu dret.
5&6 Pas enrere amb el peu esquerre, marquem pas amb el peu dret al lloc i fem pas endavant amb el peu esquerre.
7-8 Pas endavant amb el peu dret i ½ volta a la esquerra.


PART B:

SECCIÓ 1-STEP ½ TURN(X2), RIGHT RONDÉ FWD, LEFT RONDÉ BACK,SCUFF, STOMP

1-4 Pas endavant amb el peu dret fent ½ volta a la esquerra, pas amb el peu esquerre fent ½ volta a la esquerra, marquem punta dreta davant fent un moviment circular amb la cama estirada de fora cap a dintre i tornem peu dret a posició anterior.
5-8 Marquem punta esquerra enrere fent un moviment circular amb la cama estirada de fora cap a dintre, tornem peu esquerre a posició anterior, freguem el terra amb el taló dret endevant i, saltant sobre el peu esquerre, piquem a terra amb el peu dret.

SECCIÓ 2-BASIC STEPS RIGHT, HEEL LEFT, STEP CROSS, BASIC STEPS LEFT, HEEL RIGHT, STEP CROSS
1-2 Pas a la dreta amb el peu dret i pas a la dreta amb el peu esquerre ajuntant.
&3&4 Passem el pes sobre el peu dret, marquem taló esquerre a la esquerra en diagonal cap endavant, passem el pes en un salt sobre el peu esquerre i fem un pas a la esquerra amb el peu dret creuant-lo per davant de l´esquerre.
5-6 Pas a la esquerra amb el peu esquerre i pas a la esquerra amb el peu dret ajuntant.
&7&8 Passem el pes sobre el peu esquerre, marquem el taló dret a la dreta en diagonal cap endavant, passem el pes en un salt sobre el peu dret i fem un pas a la dreta amb el peu esquerre per davant del dret.

SECCIÓ 3-STEP ½ TURN(X2), STOMP, STOMP, JUMPING JACKS, HEEL LEFT, TOGETHER
1-4 Pas amb ½ volta a la esquerra amb el peu dret, pas amb ½ volta a la esquerra amb el peu esquerre, piquem amb el peu dret i piquem amb el peu esquerre.
&5&6 Saltem cap endavant amb els dos peu separant-los i recolçant a terra primer el dret i després l´esquerre i saltem cap enrere amb els dos peus ajuntant-los i recolçant a terra primer el dret i després l´esquerre.
&7&8 Passem el pes sobre el peu dret, marquem taló esquerre en diagonal cap endavant a la esquerra, passem el pes sobre el peu esquerre i marquem pas amb el peu dret al costat de l´esquerre.

SECCIÓ 4-HEEL RIGHT, TOGETHER, ROCK BACK STEP, SLOW MILITARY TURN
&1&2 Carregant el pes sobre el peu esquerre marquem taló dret a la dreta en diagonal cap endavant, passem el pes sobre el peu dret i marquem pas amb el peu esquerre al costat del dret.
3-4 Pas enrere amb el peu dret, saltant i aixecant la cama esquerra, i tornem el pes sobre peu esquerre.
5-8 Pas endavant amb el peu dret i ½ volta a la esquerra (lentament) (x2).


BRIDGE (LA INTRODUCCIÓ SERÀ IGUAL)
SECCIÓ 1-RIGHT STEP TOGETHER, FWD STEP TOGETHER, LEFT STEP TOGETHER, COASTER STEP
1-4 Pas a la dreta amb el peu dret, ajuntem peu esquerre, pas endavant peu dret i ajuntem peu esquerre.
5-6 Pas a la esquerra amb el peu esquerre i ajuntem peu dret.
7&8 Pas enrere amb el peu esquerre, pas curt enrere amb el peu dret i pas endavant amb el peu esquerre.

SECCIÓ 2-GRAPEVINE RIGHT, TURNING GRAPEVINE LEFT
1-4 Pas a la dreta amb el peu dret, pas a la dreta amb el peu esquerre per darrere del dret, pas a la dreta amb el peu dret i marquem punta a la esquerra amb el peu esquerre.
5-8 Passem el pes sobre el peu esquerre, fem un pas amb ½ volta a la esquerra amb el peu dret, fem un pas amb ½ volta a al esquerra amb el peu esquerre i piquem am el peu dret al costat de l´esquerre.


ENDING ( 4 TEMPS + BRIDGE )

4 TEMPS + BRIDGE

1-4 Pas endavant amb el peu dret fent ½ volta a la esquerra, pas amb el peu esquerre fent ½ volta a la esquerra, piquem amb el peu dret i piquem amb el peu esquerre.
A continuació farem el pont (bridge).


SEQÜÈNCIA

A-48 temps
B-32 temps
B*-28 temps

intro (=pont) ABB* pont ABB* A stop BB final (4temps+pont)


Vídeos

Font: mycountrycat


Font: nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...