Me suena

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Begginer
Autor/a: Gabi Ibáñez
Font: GiP

Música del ball:
Paula Rojo - Suena a Country


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Ball estrenat al concert de Paula Rojo al Renegade 1 de novembre de 2013

HEEL, HEEL, SLOW COASTER STEP, SCUFF, JUMP WITH ¼ TURN, HOLD
1. Marquem taló dret davant de l'esquerre
2. Marquem taló dret davant a la dreta
3. Pas peu dret darrere
4. Pas peu esquerre darrete al costat del dret
5. Pas peu dret davant
6. Freguem el taló esquerre al terra cap endavant
7. Fem un salt endavant girant ¼ de volta a la dreta deixant els peus junts (3h)
8. Temps sense fer res

* a la 5ª paret, aquí tornarem a començar el ball

RIGHT CHASSE, STOMPS, LEFT CHASSE STOMPS
9. Pas peu dret a la dreta
& Pas peu esquerre al costat del dret
10. Pas peu dret a la dreta
11. Piquem peu esquerre
12. Piquem peu dret al costat de l'esquerre

LEFT CHASSE, STOMPS, RIGHT CHASSE STOMPS
13. Pas peu esquerre a l'esquerra
& Pas peu dret al costat de l'esquerre
14. Pas peu esquerre a l'esquerra
15. Piquem peu dret
16. Piquem peu esquerre al costat del dret

* a la 10ª paret, aquí tornarem a començar el ball

TOE, HOOK/SLAP, TOE HOOK/SLAP
17. Marquem punta dreta al costat dret
18. Alcem el peu dret per davant del genoll esquerre fent forma de ganxo tocant amb la mà esquerra el taló dret (hook /slap)
19. Marquem punta dreta al costat dret
20. Alcem el peu dret per darrera del genoll esquerre fent forma de ganxo tocant amb la mà esquerra el taló dret

RIGHT VINE
21. Pas peu dret a la dreta
22. Creuem peu esquerre per darrera del dret
23. Pas peu dret a la dreta
24. Piquem peu esquerre al costat del dret sense deixar el pes

TOE, HOOK/SLAP, TOE HOOK/SLAP
25. Marquem punta esquerra al costat esquerra
26. Alcem el peu esquerre per davant del genoll dret fent forma de ganxo tocant amb la mà dreta el taló esquerre (hook /slap)
27. Marquem punta esquerra al costat esquerra
28. Alcem el peu esquerre per darrera del genoll dret fent forma de ganxo tocant amb la mà dreta el taló esquerre

LEFT VINE
29. Pas peu esquerre a l'esquerra
30. Creuem peu dret per darrera de l'esquerre
31. Pas peu esquerre a l'esquerra
32. Piquem peu dret al costat de l'esquerre sense deixar el pes

TORNEM A COMENÇAR

RESTARTS
La cançó requereix dos restarts:
A la 5ª paret, farem fins el count 8 i després tornarem a començar el ball (estem a les 3h)
a la 10ª paret farem fins el count 16 i després tornarem a començar el ball (estem a les 6 h)


Vídeos

Font: Gabi Ibáñez
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...