Bad Choices # I Concurs del Wild Bunch - 2013

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: Part A 56 temps, Part B 64 temps, Part C 32 temps
Autor/a: Knockers (Mercè soler, Montserrat Soler, Toni Sánchez)
Font: Montserrat Soler

Música del ball:
Marshall Dane - Bad Choices


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SEQÜÈNCIA: A, B, C, A, B, C, PONT, TAG, B, TAG, C, A

PART A
1-8 RUMBA BOX, GRAPEVINE LEFT ¼ TURN

1-2 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret
3-4 Pas peu dret davant, pausa
5-6 Pas esquerra peu esquerre, peu dret darrere de l’esquerre
7-8 Pas esquerra peu esquerre girant ¼ cap a l’esquerra, pausa

9-16 ROCK STEP, TOE STRUT ½ TURN RIGHT (X3)
9-10 Rock step davant amb peu dret, tornar el pes al peu esquerre
11-12 Punta dreta darrere, ½ volta a la dreta abaixant la planta
13-14 Punta esquerra davant, ½ volta a la dreta abaixant la planta
15-16 Punta dreta darrere, ½ volta a la dreta abaixant la planta

17-24 ROCK STEP, LOCK STEP BACK, COASTER STEP
17-18 Rock step davant amb peu esquerre, tornar el pes al peu dret
19-20 Pas peu esquerre endarrere, peu dret davant l’esquerre
21-22 Pas peu esquerre endarrere
23&24 Dreta darrere ,esquerra al costat de la dreta, dreta davant

25-32 STOMP, HOLD, MONTEREY ¾ TURN R
25-26 Picar amb el peu esquerre, pausa
27-28 Punta peu esquerre cap a l’esquerra, la tornem a lloc
29-30 Touch punta dreta al costat dret, girem 3/4 de volta cap a la dreta sobre el peu esquerre, i peu dret tanca al costat de l'esquerre.
31-32 Touch punta esquerra al costat de l’esquerre, peu esquerre tanca al costat del dret

33-40 FORWARD LOCK STEP(DIAGONAL), SCUFF, FORWARD LOCK STEP, STOMP
33-34 Pas peu dret endavant, peu esquerre creua per darrere el dret
35-36 Pas peu dret davant, peu esquerre frega el terra
37-38 Pas peu esquerre endavant, peu dret creua per darrere l’esquerre
39-40 Pas peu esquerre endavant, stomp peu dret.

41-48 SWIVELS
41-42 Taló peu dret cap a la dreta, punta peu dret cap a la dreta.
43-44 Taló peu esquerre cap a la dreta, punta peu esquerre cap a la dreta.
45-46 Talons cap a la dreta, tornem a lloc
47-48 Talons cap a la dreta, tornem a lloc

49-56 STEP, STOMP (x4)
49-50 Pas peu dret davant, peu esquerre pica al costat
51-52 Pas peu dret darrere, peu esquerre pica al costat
53-54 Pas peu dret davant, peu esquerre pica al costat
55-56 Pas peu dret darrere, peu esquerre pica al costat


PART B
1-8 ROCK CROSS, ROCK STEP, STOMPS, ½ TURN

1-2 Rock peu dret per davant del peu esquerre, tornem el pes
3-4 Rock step enrerre peu dret, tornem el pes
5-6 Piquem amb el peu dret al costat de l’esquerre, dos cops
7-8 Pas endavant peu dret, ½ volta cap a l’esquerra

9-16 ½ TURN, GRAPEVINE, FLY
9-10 Pas endavant peu dret, ½ volta cap a l’esquerra
11-12 Obrir peu dret cap a la dreta, creuar peu esquerre per darrere el dret
13-14 Obrir peu dret cap a la dreta, peu esquerre al costat del dret.
15-16 Obrir les dues puntes dels peus, tornar a lloc.

17-24 ROCK CROSS, ROCK STEP, STOMPS, ½ TURN
17-18 Rock peu esquerre per davant del peu dret, tornem el pes
19-20 Rock step enrerre peu esquerre, tornem el pes
21-22 Piquem amb el peu esquerre al costat del dret, dos cops
23-24 Pas endavant peu esquerre, ½ volta cap a la dreta

25-32 ½ TURN, GRAPEVINE, FLY
25-26 Pas endavant peu esquerre, ½ volta cap a la dreta
27-28 Obrir peu esquerre cap a l’esquerre, creuar peu dret per darrere l’esquerre
29-30 Obrir peu esquerre cap a l’esquerra, peu dret al costat de l’esquerre
31-32 Obrir les dues puntes dels peus, tornar a lloc.

33-40 HEEL, HOLD, TOE, HOLD, ¼ TURN HOOK (x2)
33-34 Taló dret davant, pausa
35-36 Punta peu dret darrere, pausa
37-38 Pas peu dret davant, hook peu esquerre darrere el dret, mentre girem ¼ volta cap a l’esquerre
39-40 Pas peu esquerre davant, hook peu dret darrere l’esquerre, mentre girem ¼ volta cap a l’esquerre

41-48 ¼ TURN HOOK(X2) HEEL, TOES, STOMP, HOLD
41-42 Pas peu dret davant, hook peu esquerre darrere el dret, mentre girem ¼ volta cap a l’esquerre
43-44 Pas peu esquerre davant, hook peu dret darrere l’esquerre, mentre girem ¼ volta cap a l’esquerre
45-46 Taló peu dret davant, punta peu dret darrere
47-48 Stomp, pausa

49-56 SWIVELS
49-50 Taló peu dret cap a la dreta, punta peu dret cap a la dreta.
51-52 Taló peu esquerre cap a la dreta, punta peu esquerre cap a la dreta.
53-54 Talons cap a la dreta, tornem a lloc
55-56 Talons cap a la dreta, tornem a lloc

57-64 STEP, STOMP (x4)
57-58 Pas peu dret davant, peu esquerre pica al costat
59-60 Pas peu dret darrere, peu esquerre pica al costat
61-62 Pas peu dret davant, peu esquerre pica al costat
63-64 Pas peu dret darrere, peu esquerre pica al costat


PART C
1-8 ROCK CROSS, ROCK STEP, STOMPS, FLY

1-2 Rock peu dret per davant del peu esquerre, tornem el pes
3-4 Rock step enrerre peu dret, tornem el pes
5-6 Piquem amb el peu dret al costat de l’esquerre, dos cops
7-8 Obrir les dues puntes dels peus, tornar a lloc

9-16 1+1/2 TURN, HOLD
9-10 Peu dret ½ volta cap a l’esquerra, peu Esquerra ½ volta cap a l’esquerra
11-12 Peu dret ½ volta cap a l’esquerra, pausa
13-14 Pausa, pausa
15-16 Pausa, pausa

17-24 GRAPEVINE (X2)
17-18 Obrir peu dret cap a la dreta, creuar peu esquerre per darrere el dret
19-20 Obrir peu dret cap a la dreta, ajuntar peu esquerre
21-22 Obrir peu esquerre cap a l’esquerra, creur peu dret per darrere l’esquerre
23-24 Obrir peu esquerre cap a l’esquerra, ajuntar peu dret

25-32 TURNING JAZZ BOX (x2)
25-26 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, peu esquerre fa un petit pas darrere
27-28 Pas peu dret fent un pas girant ¼ cap a la dreta, petit pas cap endavant amb peu esquerre.
29-30 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, peu esquerre fa un petit pas darrere
31-32 Pas peu dret fent un pas girant ¼ cap a la dreta, petit pas cap endavant amb peu esquerre


BRIDGE - PONT:
1- Taló dret davant
2- Punta peu dret darrere
3- Girem ½ volta cap a la dreta
4- Pausa

TAG 1: Després del pont es repeteixen els passos del 49 al 64 de la part B.
TAG 2: Després de fer per tercera vegada la part B es repeteixen els passos del 45 al 60 de la part B.

SEQÜÈNCIA: A, B, C, A, B, C, PONT, TAG, B, TAG, C, A


Vídeos

Font: Nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...