Sweet goodbye

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full English English

Temps: 32 - Parets: 2 - Nivell: beginner/intermediate
Autor/a: David Villellas
Font: The Southern Gang (Traduït per Mercè Orriols)

Música del ball:
Jetty Road - Sweet goodbye


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

En memòria del nostre amic Josep Tordera

KICK, CROSS, SCISSOR STEP, SCISSOR STEP
1-2 Puntada de peu esquerre endavant, creuar peu esquerre per davant del dret
3-4 Pas peu dret en diagonal enrere, pas peu esquerre enrere
5-6 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre en diagonal enrere
7-8 Pas peu dret enrere, creuar peu esquerre per davant del dret

SCUFF, STOMP, SWIVEL RIGHT TOE-HEEL-TOE (with ¼ TURN RIGHT), HOLD, STEP L FWD, PIVOT ½ TURN RIGHT
9-10 Scuff peu dret endavant, picar amb el peu dret al costat de l’esquerre
11-12 Girar punta dreta a la dreta, girar taló dret a la dreta (swivels)
13-14 Girar ¼ de volta a la dreta girant la punta dreta a la dreta, pausa (3:00)
15-16 Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret) (9:00)

TOE STRUT, ¼ TURN RIGHT, HEEL TOUCHES, STEP R FWD, PIVOT ½ TURN LEFT
17-18 Punta esquerre endavant, abaixar el taló esquerre a terra
19-20 Girar ¼ de volta a la dreta i toc de taló dret endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre (12:00)
21-22 Toc de taló esquerre endavant, pas peu esquerre al costat del dret
23-24 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre) (6:00)

FULL TURN LEFT, SCOOT & HITCH TWICE, STOMPS, KICK, STOMP
25-26 Girar ½ volta a l’esquerre i pas peu dret enrere, girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant (6:00)
27-28 Saltar sobre el peu esquerre endavant 2 vegades
29-30 Picar amb el peu dret, picar amb el peu esquerre al costat del dret
31-32 Puntada de peu dret endavant, picar amb peu dret al costat de l’esquerre

Restart: 5 a paret
Ballar dels counts 1 al 26, i afegir: (1) stomp peu dret, (2) stomp peu esquerre al costat del dret. Tornar a començar (6:00)

Restart: 13a paret
La música es fa més lenta i es para. Fer els primers 8 temps del ball, esperar que torni a començar la música i iniciar el ball des del principi (12:00)


Vídeos

Font: nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...